Ombudsmanden vil undersøge ministeriums behandling af aktindsigter

Efter 19 udskydelser fik Jeppe Findalen nok og klagede til Ombudsmanden over Udlændinge- og Integrationsministeriet. ”Jeg føler, at de sylter sagen ved igen og igen at udskyde svaret,” siger han. Nu bliver ministeriets svartider undersøgt

En klage fra en journalist har nu fået Ombudsmanden til at undersøge de lange behandlingstider for aktindsigt i Udlændinge og Integrationsministeriet (UIM).

Det er Jeppe Findalen fra Radio24syv, der har oplevet ekstremt lange behandlingstider på hans anmodninger om aktindsigter i forbindelse med dækningen af den såkaldte Paboshvili-sag. Sagen handler om, at Danmark har udvist en række syge asylansøgere, hvilket var i strid med Paboshvili-dommen fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

”De er bare blevet ved med at udskyde mine anmodninger og forlænge fristen. Og når så fristen er udløbet, har jeg fået en ny udskydelse,” fortæller Jeppe Findalen.

Forlængede frist 19 gange

Især én specifik aktindsigt har været problematisk.

”På et tidspunkt i forløbet oplyser ministeriet, at der er en intern mail fra maj 2017, som er ret central i sagen. Den søger jeg aktindsigt i, og de har oplyst, at den vil blive behandlet separat. Jeg har set en overstreget version af mailen, som er på to sider, så det burde ikke tage meget lang tid,” fortæller han.

Alligevel kan han sende Journalisten en liste, der viser, hvordan aktindsigten, som han anmodede om den 12. september 2017, systematisk er blevet udskudt gang på gang i alt 19 gange. Og dertil kommer andre aktindsigter, som også samler støv i ministeriet.

For godt en måned siden valgte Jeppe Findalen at klage til Ombudsmanden.

”Jeg føler, at de sylter sagen ved igen og igen at udskyde svaret. Jeg har meget svært ved at se de saglige argumenter for, hvorfor det skal tage så lang tid. Til sidst valgte jeg at klage for at se, om det ikke kunne sætte skub i processen. Det er jo den mulighed, man har som journalist,” siger han.

Generelt problem

I dag – onsdag – meddelte Ombudsmanden i en mail til Jeppe Findalen, at han ikke alene vil se på Findalens sag, men helt generelt gå ind i problemet omkring lange behandlingstider for aktindsigter i UIM.

”Jeg kan oplyse, at jeg – bl.a. på baggrund af din sag – har besluttet at rejse en generel sag over for Udlændinge- og Integrationsministeriet vedrørende ministeriets sagsbehandlingstider i forbindelse med anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven,” hedder det i Ombudsmandens brev.

Vedlagt den mail var også kopi af et brev til UIM, hvor Ombudsmanden udbeder sig en række oplysninger, herunder en oversigt over aktindsigter siden 1. januar 2017 og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid samt ministeriets interne målsætninger for sagsbehandlingstiden.

Gammel uvane

At Udlændinge- og Integrationsministeriet er lang tid om at svare på anmodninger om aktindsigt, er ikke et nyt problem. I 2015 lavede Information-journalist Ulrik Dahlin en undersøgelse, hvor han søgte aktindsigt i aktindsigtsbegæringer i to udvalgte måneder og sammenlignede samtlige daværende ministerier. I den undersøgelse tog det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet prisen for den længste gennemsnitlige svartid med 55,1 arbejdsdage i snit på i alt 37 afgørelser, i øvrigt skarpt forfulgt af Justitsministeriet med et gennemsnit på 52 arbejdsdage.

Ulrik Dahlin har også selv for nylig klaget til Ombudsmanden over UIM. I den forbindelse fik han aktindsigten, inden Ombudsmanden nåede at vurdere, om han ville tage sagen op.

Det hjælper at klage

Det er også det råd, Dahlin gerne vil give videre til andre journalister: Klag!

”Når et svar på en aktindsigt trækker ud, er det ikke nødvendigvis, fordi ministeriet står med en tilståelse på mordet i Finnerup Lade. Det kan også bare være, de ikke har tid og ikke synes, sagen er så vigtig. Men så er en klage til Ombudsmanden tit det, der skal til, for at de får det gjort. Så er der gået to måneder, efter at man har søgt aktindsigt, og man selv synes, det er til den tørre side, så er det bare til computeren,” siger Ulrik Dahlin.

Journalisten har henvendt sig til UIM for at spørge til Jeppe Findalens aktindsigt og det tilbagevendende problem med lange behandlingstider i ministeriet.

”Udlændinge- og Integrationsministeriet vil besvare Ombudsmandens henvendelse. Ministeriet har ikke aktuelt yderligere kommentarer,” lyder svaret.

0 Kommentarer