Nye DJ-tal: Tidsbegrænsede ansættelser næsten fordoblet på 10 år

I dag har næsten dobbelt så mange DJ-medlemmer som for 10 år siden en tidsbegrænset ansættelse, viser nye tal. Brancheskred er en del af årsagen, siger faglig konsulent i DJ 

Vikariater og projektansættelser vinder frem blandt Dansk Journalistforbunds medlemmer. Det sker på bekostning af fastansættelser.

Andelen af DJ-medlemmer med en tidsbegrænset ansættelse er på 10 år næsten fordoblet. Det viser en ny statistik fra DJ, som faglig konsulent Flemming Reinvard har lavet. 

I 2007 var 5,2 procent af de DJ-medlemmer, der har en ansættelskontrakt, tidsbegrænset ansatte. I 2017 var tallet steget til 9,7.

Tallene er indsamlet blandt forbundets knap 6.000 ansatte medlemmer siden 2005. Se metoden nederst i artiklen.

Arbejdsmarkedet ændrer sig

Én af forklaringerne er ifølge Flemming Reinvard, at flere og flere DJ-medlemmer arbejder i tv-branchen og kommunikationsbranchen.

I begge brancher er tidsbegrænsede ansættelser mere normale end på dagbladene og andre trykte medier, hvor beskæftigelsen falder.

10 procent af DJ-medlemmerne i den private del af kommunikationsbranchen havde i 2017 en tidsbegrænset ansættelse. Blandt medlemmer, der arbejder med tv, video eller radio, lå tallet på 16 procent.

Hos tv-produktionsselskaberne er tendensen særligt udtalt. Forbundet har aktuelt cirka 350 medlemmer, der arbejder for forskellige produktionsselskaber. Og hos de 13 største selskaber ligger andelen af tidsbegrænset ansatte – blandt DJ-medlemmer – på mellem 33 og 100 procent, oplyser Reinvard.

Kontrakter bliver kortere

I både tv-branchen og kommunikationsbranchen bliver de tidsbegrænsede ansættelser stadig mere normale, vurderer Flemming Reinvard.

Tv-branchen er præget af stor omskiftelighed for tiden – en tendens, Journalisten tidligere har beskrevet, og som blandt andet skyldes de udenlandske streamingtjenesters indtog på markedet.

”TV-broadcasternes kontrakter bliver kortere og kortere. Og produktionsselskaberne kun jo kan ansætte folk til de produktioner, de har solgt,” siger Flemming Reinvard.

Flemming Reinvard skriver i sit notat, at DJ i de senere år har ”sporet en tendens til, at arbejdsgiverne ansatte nye medarbejdere tidsbegrænset, selv om de ikke skulle vikariere for nogen fraværende fastansatte”.

Han skriver også, at dette sker for ”helt bevidst at omgå opsigelsesreglerne”.

Metoden bag opgørelsen

Tallene i undersøgelsen indsamles hvert år i oktober måned.

Flemming Reinvard oplyser, at cirka 70 procent af oplysningerne indsamles kollektivt via tillidsrepræsentanterne. De øvrige 30 procent kommer ind fra digitale spørgeskemaer, hvor omkring halvdelen af de adspurgte typisk svarer. Disse tal har ligget nogenlunde stabilt igennem årene, oplyser Flemming Reinvard.

0 Kommentarer