Krisen rammer magasiner og ugeblade hårdest

Fra 2008 til 2014 mistede magasiner og ugeblade 31 procent af deres omsætning. Dermed er magasiner og ugeblade hårdere ramt af mediernes krise end dagbladene. Det viser ny rapport fra Kulturstyrelsen. Se de fem vigtigste konklusioner her

Onsdag udkom Slots- og Kulturstyrelsen med sin årlige store rapport om ”Mediebranchens økonomi og beskæftigelse”.

Rapporten ser på udviklingen i mediebranchen fra finanskrisen i 2008 og frem til 2014. Dermed er de seneste års udvikling ikke omfattet, men rapporten giver stadig et godt fingerpeg om de forandringer, som branchen oplever.

Rapporten bygger på data fra blandt andet Danmarks Statistik. Journalisten giver dig her et overblik over nogle af de væsentligste konklusioner.

Du kan selv gå på opdagelse i rapporten og dens mange delanalyser om de forskellige medietyper her:

Magasiner og ugeblade hårdest ramt

Selv om dagbladene har været hårdt ramt af både faldende oplag og et svigtende annoncemarked, hvor stadigt flere annoncekroner går til internationale aktører som Facebook og Google, så er det branchekategorien magasiner og ugeblade, som har haft det største fald i indtægterne.

Fra 2008 til 2014 har magasiner og ugeblade mistet 1,4 milliarder kroner af deres omsætning svarende til et fald på 31 procent.

I samme periode faldt dagbladenes omsætning med 1,3 milliarder kroner svarende til 19 procent.

Omsætningen dykker i mediebranchen

I årene fra 2008 til 2014 er omsætningen i mediebranchen (ekskl. tv-branchen) faldet med 3,2 milliarder kroner svarende til et fald på 19 procent.

Faldet i mediernes indtægter var størst i årene lige efter finanskrisen. Fra 2011 til 2014 faldt indtægterne ”kun” med 950 millioner kroner, svarende til 6 procent af branchens omsætning.

Mere omsætning til radio og freelancere

Til gengæld har der været fremgang i omsætningen for både radio og uafhængig journalistvirksomhed (freelancejournalister mv.).

Omsætningen på freelanceområdet er fra 2008-2014 vokset med hele 50 procent svarende til 183 millioner kroner. 

Radio har i samme periode øget omsætningen med 41 procent, svarende til 109 millioner kroner. Det skal her nævnes, at Radio24syv blev etableret efter politisk ønske i denne periode, og at Radio24syv årligt modtager godt 90 millioner kroner af licensmidlerne.

Fald i beskæftigelsen

Det samlede antal årsværk i mediebranchen (inkl. tv) er fra 2008 til 2014 faldet med 10 procent fra 17.960 årsværk til 16.099 årsværk. Det svarer til et fald på 1.861 fuldtidsstillinger. Udviklingen dækker over både redaktionelle og kommercielle medarbejdere.

Hele faldet i beskæftigelsen ligger i perioden 2008 til 2011, hvorefter der samlet set ses en flad udvikling. Men der er store udsving i beskæftigelsen, når man ser på de forskellige medietyper.

Flere ansatte på tv og færre på skrevne medier

Antallet af årsværk hos magasiner og ugeblade er fra 2008 til 2014 faldet med hele 31 procent svarende til 927 fuldtidsstillinger.

I samme periode har dagbladene mistet 937 årsværk svarende til et fald på 16 procent.

Til gengæld har der været vækst i beskæftigelsen hos både tv og for uafhængig journalistvirksomhed (freelancejournalister mv.).

Tv har fået 532 flere årsværk fra 2008 til 2014 svarende til en stigning på 11 procent.

Samtidig er der i perioden registreret 129 flere årsværk i branchen uafhængig journalistvirksomhed svarende til 79 procent og dermed næsten en fordobling.

Uafhængig fotojournalistvirksomhed har derimod oplevet et fald i beskæftigelsen på 111 årsværk svarende til 12 procent.

0 Kommentarer