Blodrøde tal i mediebranchen

Medie- og forlagsbranchen er dårligere til at tjene penge end byggebrancen og bilforhandlerne. Næsten 60 procent af medie- og forlagsvirksomhederne giver underskud.

Medie- og forlagsbranchen er dårligere til at tjene penge end byggebrancen og bilforhandlerne. Næsten 60 procent af medie- og forlagsvirksomhederne giver underskud.

Færre købere og faldende annonceindtægter. Mediebranchens udfordringer med at finde en bæredygtig forretningsmodel kan nu læses sort på hvidt i medievirksomhedernes regnskaber. Og det er ikke opmuntrende læsning. Faktisk gik over halvdelen, 57 procent, af de private danske medie- og forlagsvirksomgeder ud af 2009 med underskud på driften. Det fremgår af "Virksomhedsanalyse 2010" fra PwC – et netværk af virksomheder under PricewaterhouseCoopers International Limited.

Til sammenligning tabte "kun" 25 procent af Danmarks største virksomheder penge i 2009. Dermed er medie- og forlagsbranchen den absolut mest tabsgivende branche blandt 20 brancher. Til sammenligning havde "kun" 25 procent af virksomhederne i byggebranchen underskud på driften sidste år, mens omkring halvdelen af virksomhederne i den konkunkturfølsomme bilbranche gav tab..
Ud af 20 brancher klarer underholdningsbranchen sig bedst. Her har kun hver tidende virksomhed underskud.

År for år viser tallene i analysen, at stadig flere medie- og forlagsvirksomheder har underskud:
2006: 14 procent
2007: 24 procent
2008: 33 procent
2009: 57 procent

Tallene, der omfatter 21 medie- og forlagsvirksomheder, viser desuden at:

• 29 procent af virksomhederne har oplevet en faldende overskudsgrad i de seneste tre år.
• Overskudsgraden har i de seneste tre år ligget på et lavt niveau og været faldende – i 2009 blev overskudsgraden negativ.
• Branchens bruttoomsætning gik tilbage med 8 procent i 2009.

Læs hele analysen her.

0 Kommentarer