Nu er Lehmann-sagen slut: “Jeg er ikke lykkelig. Jeg er bare fotograf”

Martin Lehmann-sagen kommer ikke for Højesteret og er dermed afsluttet. "Det er glædeligt. Den sag har jo kørt alt alt for langt ud, alt for længe," siger Pressefotografernes formand. "Jeg er ikke lykkelig. Jeg er bare fotograf, og livet er meget større end det her," siger Lehmann selv

Martin Lehmann-sagen er nu slut. Efter tre år er sagen endeligt lukket, idet Rigsadvokaten har oplyst til Journalisten, at man ikke vil søge om at få sagen behandlet ved Højesteret.

“Anklagemyndigheden vil ikke søge om tredjeinstansbevilling. Der er tale om en konkret afgørelse, som ikke rejser spørgsmål af principiel karakter,” oplyser presse- og kommunikationsrådgiver Simon Gosvig fra Rigsadvokaten i en mail.

I start oktober gav Vestre Landsret fotograf Martin Lehmann medhold i, at det ikke var ulovligt, da han i 2015 modsatte sig politiets ordre om at forlade E45-motorvejen i Sønderjylland. Martin Lehmann var på opgave for at dække de omkring 300 flygtninge og migranter, som vandrede fra Padborg mod Sverige igennem Danmark.

Dermed stadfæstede Landsretten den dom, som byretten afsagde i januar. Og nu har anklagemyndigheden altså besluttet, at man ikke vil søge om at få sagen behandlet ved Højesteret.

Lehmann: “Jeg er ikke lykkelig”

Hos hovedpersonen selv er begejstringen begrænset.

”Jeg er ikke lykkelig. Jeg er bare fotograf, og livet er meget større end det her. Det er ikke fordi, jeg er ligeglad, men jeg har fra første dag vidst, der ikke var en sag,” siger Martin Lehmann til Journalisten.

Han tilføjer:

”Du er gået over for grønt lys. Så kommer der en politimand og siger, du gik over for rødt. Skal jeg så være jublende lykkelig, når landsretten tre år senere giver mig ret i, jeg gik over for grønt?”

Landsretten fastslog blandt andet, at “hensynet til nyhedsformidling er særlig vigtigt, når der som her var tale om en ganske ekstraordinær situation af stor samfundsmæssig interesse”.

”Landsretten var så klokkeklar. Der er jo ingen tvivl mere. Selv en blind høne kan læse, at der ikke er en sag,” siger Martin Lehmann.

Fotoformand: Forstemmende sag

I Dansk Journalistforbund er man tilfredse med, at sagen nu endelig er afsluttet.

”Det er glædeligt. Den sag har jo kørt alt alt for langt ud, alt for længe,” siger Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet under Dansk Journalistforbund.

Han er glad for, at sagen nu er slut. Men stod det til pressefotografformanden, burde den aldrig have været ført.

”Det er faktisk forstemmende, at vi i et demokratisk retssamfund som det danske har kunnet opleve sådan en sag,” siger han og forklarer:

”Der var nogle mellemledere i politiet, som ikke kunne overskue situationen på en sønderjysk motorvej. Sådan er det. Men det var i mine øjne grotesk, at anklagemyndigheden så fulgte op med en tiltale. Når man har overværet retshandlingerne i både byret og landsret, så var det mit indtryk, at der manglede eftertænksomhed,” mener Lars Lindskov.

Men når nu sagen måtte føres, så har den sat et principielt aftryk for eftertiden, mener han.

”Jeg er glad både på fagets og Martin Lehmanns vegne. Sagen er nu lukket med et klart aftryk: Medierne skal være til stede ved den slags samfundsvæsentlige begivenheder, og derfor var det ulovligt, hvad politiet gjorde. Det er en god dag,” siger Lars Lindskov.

Anklagemyndigheden ønsker ikke at udtale sig yderligere om sagen, oplyser Simon Gosvig fra Rigsadvokaten.

 

Præciseret klokken 10.48: Martin Lehmann har ønsket at præcisere sit citat. Han var citeret for at sige ”Skal jeg så være jublende lykkelig, når politiet tre år senere giver mig ret i, jeg gik over for grønt”, men har præciseret, at han mente ”landsretten” og ikke ”politiet”. Dette er ændret i teksten.
Rettet klokken 18.27: Journalisten havde skrevet, at anklagemyndigheden ikke vil anke sagen. Den rette formulering er, at anklagemyndigheden ikke vil søge om at få sagen behandlet i Højesteret.

0 Kommentarer