Morten Løkkegaard: »Der er en hel byge af rigtige forslag«

Forkert af DJ at kræve statsministeren på banen og lægge afstand til den medie-rapport, EU-kommissionen har fået udarbejdet, siger Morten Løkkegaard, der er journalist og MEP for Venstre

Venstres Morten Løkkegaard er yderst positiv over for den rapport om mediefrihed, som EU-kommissionen for få dage siden modtog.

Rapporten indeholder en lang række forslag til, hvordan EU-kommissionen kan medvirke til overstatsligt at regulere medierne i EU og sikre mediefrihed og pluralisme.

Blandt forslagene er, at alle medlemslande skal have stærke pressenævn, der kan uddele bøder til medier og inddrage journalisters status. Disse nationale pressenævn skal arbejde efter harmoniserede regler. »Jeg har selv været med til at sætte rapporten i gang. Der er en lang række konklusioner,« siger Morten Løkkegaard til journalisten.dk.

Nogle af dem er blevet kritiseret, bl.a. af Mogens Blicher Bjerregård.

»Det undrer mig ikke.«

Bl.a. at pressenævn skal have større muskler, mulighed for at uddele bøder, inddrage journalistisk status og være under overordnet kontrol fra kommissionens side. Mogens Blicher Bjerregård har opfordret statsminister Helle Thorning til at lægge afstand til konklusionerne. Hvad siger du til rapporten?

»Man skal passe på ikke at skyde spurve med kanoner. Jeg forholder mig til det her både som politiker og som journalist, og jeg vil bare sige, at man skal vælge at betragte rapporten som en helhed i stedet for at gå ind og pille i enkeltforslag og begynde at gøre dem til genstand for kritik. Jeg synes desværre, at det er en forventelig kritik, et interessent-indlæg, fordi man sidder med sine nationale og med sine organisationsbriller på og piller det hele fra hinanden. Det er en dårlig ide,« siger Morten Løkkegaard.

»Ytringsfriheden er måske den ædleste sten i hele samlingen, som man skal kere sig allermest om. Hvis man hver eneste gang slår automatpiloten til og siger, at der ikke skal være noget overstatsligt, vi har vores egne nationale interesser at varetage, så kommer vi ingen vegne.«

»Det handler om at kigge på det samlede billede. Der er en hel byge af rigtige forslag. Hele grundtanken er rigtig. Vi er nødt til at have en aktiv, politisk stillingtagen til, hvordan vi sikrer mediefrihed i hele Europa.«

»Det, jeg hæfter mig ved, og som jeg er stærkt positiv over for, det er, at vi nu endelig har fået et uafhængigt organs anbefalinger af, hvad der skal gøres på europæisk plan for at sikre mediefrihed og mediepluralisme.«

»Det handler om en meget vigtigere og meget bredere debat end de der helt konkrete ting. Der er over 30 forslag. Det er utroligt vigtige konklusioner, der bliver draget. Jeg er utroligt glad for, at man endelig har taget et initiativ på dette niveau. Det er jo et juletræ med alle mulige forslag i alle retninger. Som alle har den undertone, at man gerne vil have en stærkere kommission, der går mere aktivt ind og varetager ytringsfriheden og mediepluralismen, og det går jeg ud fra er i alle journalisters interesse i hele Europa.«

»Der er alle mulige forslag om centre, ombudsmænd osv. Det her er et diskussionsoplæg. Så vi politisk kan gå videre med de her ting. Jeg vil meget varmt anbefale journalisterne at tage det her alvorligt og ikke grave sig ned i skyttegravene, alene fordi det er kommissionen, der har taget det her initiativ. Jeg synes, det er et helt forkert fokus at begynde at kræve statsministeren på banen.«

»Tonen i rapporten er skarp, den er klar, og den er også lidt højstemt. Men jeg hæfter mig ved, at de kommer med så mange konkrete forslag. Og jeg er enig i konklusionen, at der er brug for en meget mere proaktiv europæisk politik. Der har i alt for mange år været alt for lidt bevidsthed om, hvor vigtigt det her er for den sammenhængskraft, der er i Europa.«

3 Kommentarer

Morten Løkkegaard
29. JANUAR 2013
Kære Hanne og Anne,

Kære Hanne og Anne,
Jeg har netop sendt et blog indlæg, som uddyber mit synspunkt...
vh
Morten
Arne N.
26. JANUAR 2013
Kære Morten

Kære Morten

Modsat Hanne er jeg ikke EU-tilhænger, men jeg hæfter mig ved, at du ikke svarer eller i det mindste kommenterer, på et eneste af de fremsatte kritikpunkter. Din sans for drillerier ("Det undrer mig ikke") fejler derimod ikke noget.

Vi kan altså konstatere, at du kan tænke selv - men hvorfor så alt den udenom snak?

Du taler om et juletræ og hvor fantastisk det hele er. Som Venstre-mand bør du have en tanke for det liberale, frie, synspunkt. Hvordan er dette nye initiativ foreneligt med Venstres ellers frie synspunkt?

Vi har domstolene til at håndtere injurier mv. I de tilfælde, hvor en bøde synes passende, klarer domstolene også fint denne regulering. Det er da om noget at skyde spurve med kanoner at søsætte selvstændige institutioner/udvalg, der skal håndtere denne "regulering". Hvilket behov er det, i søger at udfylde?

Det er en farlig udvikling og tingene er pludselig begyndt at gå stærkt mht. EU. I trækker tingene ind ad bagdøren mens folks fokus er andetsteds.

Tænk, hvis politikere kunne undgå kritiske spørgsmål, blot ved at konstatere at de er kritiske. Nå ja.
Hanne Skovby
26. JANUAR 2013
Kære Morten,

Kære Morten,
Jeg er EU-tilhænger. I visse tilfælde så meget, at mennesker, jeg diskuterer med, er villige til at kværke mig. Men på listen over ting, jeg mener EU skal holde snotten fra, står muligheden for at indføre berufsverbot pænt højt.