search

Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

Vejlegårdssagen er skoleeksempel på, hvordan 3F har tabt kampen i medierne, siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen

Vejlegårdssagen er skoleeksempel på, hvordan 3F har tabt kampen i medierne, siger arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen

Professor og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen er frustreret og vred over mediedækningen af Vejlegårdssagen. På flere punkter.

For det første har han oplevet, at nogle af de journalister, han taler med, allerede på forhånd har låst sig fast på en opfattelse af, hvad konflikten handler om. En opfattelse, der i hans øjne er forkert og banaliseret.

For det andet er Henning Jørgensen chokeret over den uvidenhed om arbejdsmarkedsforhold, han møder hos en del af de journalister der ringer.

For det tredje oplever arbejdsmarkedsforskeren at bruge uendeligt meget tid på at servicere journalister – blot for at opleve, at de kun bruger en bisætning af et tre kvarter langt interview.

»Det mest væsentlige er, at vi får ikke lov til at fungere som eksperter! Det er jo paradoksalt, at Morten Messerschmidt vil lave grundlovsstridige indgreb mod brugen af eksperter i medierne. Det største problem i den her sag har været at få lov til at fungere som eksperter. Vi har ikke fået tid og plads til at forklare, hvad det drejer sig om. Derfor danner befolkningen sig altså en mening ud fra en skæv informationsdækning, som medierne har givet«, siger professor Henning Jørgensen, CARMA, Aalborg Universitet.

Henning Jørgensen indskyder det forbehold, at det ikke behøver at være den enkelte journalist, der refererer skævt. »Det kan være redaktionelle valg bagefter og så er journalisten jo undskyldt.«

Helte og skurke

»Det er interessant, at medierne har været så ensidige«, siger Henning Jørgensen til Journalisten.dk.

»Det har været en tildeling af helte- og skurkerolle. 3F har fra start fået skurkerollen og helten det er den lille, stakkels restauratør i Vejle og KRIFA, som han har tegnet overenskomst med. Den rolletildeling er umulig at komme ud af og det er en selvforstærkende proces, hvor det er hele mediefladen der kører samme historie, uden egentlig at interessere sig for, hvad der er fakta i denne sag.«

»Det er ikke et forsvar for 3F, for jeg er også meget kritisk overfor ledelsens måde ikke at have en mediestrategi eller være klar i tide til at komme ud og forklare det.«

Henning Jørgensen fremhæver, at konflikten er den foreløbige kulmination på et forløb, der startede med afskedigelsen af en kok og lockout af 300 mennesker.

»Når vi så som arbejdsmarkedsforskere prøver på at forklare lidt om hændelsesforløbet, så interesserer man sig ikke for det. Lige meget hvor meget, man forklarer for journalister, så er der kun en ting: "Hvem er det, der er helte og skurke?" Det vil sige, at man har låst sig fast på en optik fra journalisterne eller redaktionssekretærernes side.«

Næsten chokerende uvidende

»En del journalister og mediefolk ved uendeligt lidt om arbejdsmarkedet. De mest basale ting, når man snakker med sådanne journalister, det kender de ikke til. Undskyld mig. Det er næsten chokerende at se, hvordan arbejdsmarkedsjournalistikken i det her land er blevet devalueret mange steder. Men der findes også fremragende arbejdsmarkedsjournalister; de er blot blevet få.«

Som eksempel fremhæver Henning Jørgensen, at journalister, som han taler med, ikke kender forskel på en blokade og en fysisk blokade.

Blokaden er et lovligt, overenskomstmæssigt værktøj, anerkendt af fagforeninger og arbejdsgiverforeninger og i overensstemmelse med dansk lovgivning. Der finder dagligt blokader sted i forbindelse med faglige konflikter over hele landet.

Den fysiske blokade, hvor man hindrer folk adgang til den konfliktramte arbejdsplads er en overtrædelse af politivedtægt eller straffelov. Sidste gang der fandt en fysisk blokade sted i Danmark var i 90'erne.

»Journalisterne har ikke tålmodighed til at høre, hvad en blokade er. Derfor fremstiller de det som en fysisk blokade. Hvad der intet har med det at gøre.«

»Man ønsker kun det, der er tegnet med David og Goliat. Det er en tegning, hvor det ender med at blive fremstillet som en frihedskamp. En frihedskamp! For restauratøren i forhold til den her slemme mastodont 3F.«

»Det går altså helt skævt med journalistikken og den redaktionelle ledelses måde at dække det her på.«

Kommentarer
31
Knud
03.08.12 20:46
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Henning Jørgensen er socialist og forkæmper for fagbevægelsen. Derfor er det måske ikke så overraskende, at han mener at fagbevægelsen er heltene.
Fremhævet af Journalisten
Henrik Berg
04.08.12 07:50
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

Jeg lærte engang, man altid skal forsøge at finde ind til en given persons hensigt med en given handling (herunder udtalelse). Hvorfor vil Henning Jørgensen gerne agere som ekspert? For det vil han jo tilsyneladende gerne, når nu han bruger "uendeligt meget tid på at servicere journalister". Han kunne vel bare sige nej? Men enten kan han godt lide at se sit eget ansigt i medierne (det kan nogle eksperter) eller - mere sandsynligt - så ved han godt, at tildelingen af forskningsmidler til sit forskningsområde, i nogen udstrækning afhænger af, hvor meget eksponeringstid forskningsområdet (in casu: Henning) får i medierne.

Mon det ikke kan tænkes, at de 45 minutters interview bliver skåret ned til en enkelt bisætning, fordi manden ikke magter at formulere et kort og præcist hovedbudskab? Når nu han ved, at det hele ender med en sætning, hvorfor så ikke lægge krudtet i at få formuleret en god sætning, som journalisterne kan tage med sig.

Ikke at det fuldstændigt fritager journalisterne, for de har sikkert ikke formuleret klart nok hvilket produkt de ønsker, men den alt for fortæskede devise om, at når man peger finger af andre, er der ofte tre der peger på en selv,  gør sig sgu' nok også gældende her...

Fremhævet af Journalisten
Susanne Sayers
04.08.12 08:07
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

Henning Jørgensen har desværre ret i, at det har knebet gevaldigt med en saglig dækning af konflikten. Flere medier er begyndt at indhente det forsømte, men det havde været bedre, hvis det var sket fra dag 1.

I medierne er det blevet fremstillet som om, at konflikten begyndte med blokaden mod Vejlegården. Men den begynder jo med lockouten. Begge parter i konflikten benytter lovlige og såmænd ganske almindelige faglige redskaber - lockout og blokade - og herfra er det en styrkeprøve.

3F's kommunikation har været rædselsvækkende ringe på alle måder, og der kan være vældig god grund til at kigge grundigt på fagforeningerne i Danmark, men Vejlegården har intet med en frihedskamp at gøre. Det er en klassisk, faglig kamp, hvor en restauratør nægter at følge den gældende overenskomst, kyler de ansatte ud hvis de ikke skifter fagforening, og derefter tegner lovlig overenskomst med en konkurrent. Det må han gerne. De ansattes oprindelige fagforening må gerne protestere over det.

Og hvor kunne det være interessant at se, hvordan det ville gå i et større dansk mediehus, hvis DJ's medarbejdere fik at vide, at det var Krifa og markante løn- og arbejdstidsforringelser eller ud ... skal vi gætte på, at blokaden ret hurtigt ville være en realitet? Og hvem ville mon være skurken?

Fremhævet af Journalisten
Jon Detlefsen
04.08.12 10:39
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

De to første åndeligt fattige kommentarer til denne artikel manifesterer påstanden om ignorante journalister på smukkeste vis - man skulle næsten tro, de var lagt ind netop med det formål...Og er det konsensus, er det ikke så mærkeligt med den elendige mediedækning af sagen om Vejlegården.

Kommentar 1 repræsenterer den uvidendes udtalelse, da præmissen for synspunktet er ikke eksisterende. 

Kommentar 2 er en doven og/eller talentløs journalists frustration over vanskeligheden i at erhverve sig viden om komplekse emner og derfor søger at springe over, hvor gærdet er lavest. "Undskyld hr. ekspert, jeg forstår ikke et ord af, hvad du siger, vil du venligst udtale dig i en populistisk Ekstra Blads-rubrikform, så selv jeg kan følge med?".... 

Historieløsheden, og dermed forudsætningen for at dække sagen om Vejlegården anstændigt, synes massiv hos danske journalister.  

 

Fremhævet af Journalisten
Troels Gadegaard Frølich
04.08.12 11:54
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

 Jeg kunne egentlig nøjes med at henvise til Jon Detlefsens glimrende bemærkning. Men der er nogle ting i Henrik Bergs kommentar, der irriterer mig så helt fantastisk meget. For ja, Henning Jørgensen kunne sagtens lade være med at "servicere journalister". Men kan vi ikke også tage i betragtning, at konsekvensen deraf ville være, at medierne i endnu mindre grad havde fakta at bygge deres dækning på - og at det også kan spille ind?

Der er ingen, der afslører en stor konspiration ved at påpege, at Henning Jørgensen kan have enten en personlig eller professionel interesse i at optræde som ekspert i medierne. Det ved vi alle sammen godt. Og nogle af os har også den opfattelse, at bare fordi, der er mulighed for en konspiration, behøver der ikke være en. I den her situation lyder det ikke som om, at Henning Jørgensen får det store personlige kick ud af at være i medierne (og der er hverken tale om, at han selv henvender sig, eller at han bevæger sig uden for sit eget felt i jagten på at komme i medierne), og uden at være ekspert på området tror jeg heller ikke, at samfunds- og mere specifikt arbejdsmarkedsforskningen nødvendigvis hører til blandt de områder, der har allermest brug for at vise deres berettigelse gennem medieoptrædender.

Og spørgsmålet "Hvorfor vil Henning Jørgensen gerne agere som ekspert?" kan også besvares meget mindre paranoidt: Henning Jørgensen vil muligvis gerne agere som ekspert, fordi han rent faktisk ER ekspert på det her område, og fordi han kan se et behov for at få rettet nogle fejl i debatten. Der er muligvis nogen derude, der selv kender oplevelsen af at høre andre udtale sig hamrende forkert om et enme, man selv ved lidt om. Og hvis man gør, ved man også, at det er skideirriterende.

Det er den situation, Henning Jørgensen befinder sig i. Og oveni kan vi så lægge, at journalisterne efter hans opfattelse har en forventning om, at han skal stå til rådighed for deres spørgsmål, men at de i virkeligheden ikke er interesseret i svarene, hvis de retter journalisternes fejl.

 Det her er ikke et spørgsmål om, at Henning Jørgensen ikke forstår at formulere sig tilpas medievenligt. Det er meget muligt, at han ikke gør det. Men det berettiger da ikke, at man fastholder en forkert fremstilling af en sag. Og for nu lige at lukke på en anden formulering fra ovenstående indlæg, så lyder det ikke som om, at Henning Jørgensen har haft svært ved at forstå, "hvilket produkt" journalisterne ønsker. De ønsker efter hans opfattelse at bruge hans navn til at validere deres egne fejlagtige antagelser. Og det er sgu en lidt anden og mere omfattende problemstilling, end om en ekspert kan udtale sig tilstrækkeligt medievant, eller om han medvirker som ekspert af den ene eller den anden årsag..

Mvh Troels 

PS. Jeg kan virkelig godt forstå, at "Knud" fra det første indlæg ikke har givet os sit efternavn. Jeg ville heller ikke bryde mig om, hvis sådan et udsagn kunne spores tilbage til mig. Hold nu kæft, hvor er det dog tåbeligt.

Fremhævet af Journalisten
Steen Klausen
04.08.12 12:03
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Ingen kan fra nu af påstå, at dansk presse ikke er højresnoet. Ingen.
Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
04.08.12 20:16
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Vi skal nok lige have styr på den danske model: Er den værd at kæmpe for, eller er den så utidssvarende, at spot og spe - journalistik kan være lige så godt som alt muligt andet. 
Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
05.08.12 08:37
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

journalisten.dk ser pt på om eksperter må udtale sig om andet end deres særlige faglighed. Journalisternes manglende faglige evner i de journalistiske produkter tages også op. På K-forum tager Lisbeth Knudsen fat borgere, der ødelægger diskussionen på nettet. Eksperter, der mener noget om det de faktisk ved noget om, er også en diskussion. 

Sandt at sige er der meget i vejen - og ud af de mange kritisable forhold må det veje mest, at journalisterne er så ringe.

Vi er vi ved at bevæge os ud i det-synes-vi-altså samfund, hvor love og regler ligger underdrejet, mens det folk synes om dette hint florerer.

Så, vejen frem er bedre journalistik - hvor jeg sidder og undrer mig over, at journalister i dag uddannes langt bedre end for blot 10 år siden. -:(

Fremhævet af Journalisten
Esben Maaløe
05.08.12 09:38
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Vi skal lige have afgjort om vi synes det ene eller det andet? For hvis vi synes at den ikke er værd at kæmpe for, så er det i orden med usaglig, udækkende og tendentiøs dækning?

Jeeez ... jeg håber dæl'me ikke jeg er den eneste i denne tråd der ikke er journalist
Fremhævet af Journalisten
Søren Mortensen
05.08.12 12:11
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

Jeg må sige at dette rammer helt plet. Det er skræmmende at medierne i den grad kan vælge en "vinkel" på sandheden. 

I går skriver  Sanne Fahnøe, Martin Kjær Jensen fra BT en artikel ved overskriften "Massiv menneske-kæde mødte demonstranter i Vejle" . Når man læser denne overskrift, får man jo et indtryk af at der var rigtig mange mennesker der var mødt frem for at støtte Amin og Vejlegården. Jeg har forsøgt at finde billeder fra mødet med den "massive menneskekæde" . Her er billeder fra tv2 hvor demonstrationen ankommer til Vejlegården. Se efter 28 sekunder af klippet mødet: 

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-52487907:2000-demonstrerer-for-3f-i-vejle.html 

I artiklen skrives også følgende : "Her bliver de mødt af en menneskekæde på omkring 500 mennesker, der støtter ejeren af restaurant Vejlegården, Amin Skov, under sloganet 'Drop 3F - støt det frie valg'"  Menneskekæden omtales som værende på omkring 500, hvilket er et rigtig flot fremmøde og viser stor støtte. Nu talte jeg ikke, men der var ikke over 100 mennesker foran Vejlegården. Alligevel fordrejes sandheden så voldsomt, at det på mig virker direkte manipulerende. Her er jeg nødt til at stille spørgsmålet, -må journalister i den grad manipulerer sandheden fordi de ønsker en bestemt vinkel?

 Samme journalister skriver også denne artikel om samme sag:
http://m.bt.dk/article.pml;jsessionid=67BF61762DB5B984C430385CCFA32025.uw-portal3?guid=21543412
Igen sidder jeg måløs tilbage over den vinkel journalisterne har lagt! At gennemgå hele artiklen vil tage en roman at skrive, men det er meget undrende, at journalister i den grad forholder sig subjektivt til en sag. 

Tænkt på de almindelige mennesker, der bare læser disse artikler og tror at det er sandt det der står i dem!. 

Endnu mere måbende bliver man, når man finder ud af at disse artikler er skrevet af en journalist som befinder sig i udlandet og derfor ikke var tilstede ved begivenheden! 
http://www.udenrigskorrespondenter.info/sanne_el_salvador.htm

Fremhævet af Journalisten
John Liebach
05.08.12 12:27
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Et af de markante resultater af mediernes ensidige dækning af Vejlegård-konflikten er, at journalisterne mister autoritet hos store dele af befolkningen - og dermed mister troværdighed som "den 4. statsmagt", med alvorlige konsekvenser for vores demokrati til følge. Hvor er kritikken af borgerlige politikeres indblanding i en lovlig konflikt, f.eks. Hvordan vil medierne overbevise mig og de øvrige 340.000 3F-medlemmer om at de behandler faglige konflikter objektivt, når 2.500 mennesker til demonstrationen i Vejle kan bevidne, at mindst et landdækkende medie rapporterer direkte løgnagtigt fra begivenheden.
Fremhævet af Journalisten
John Liebach
05.08.12 12:46
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Jeg var til stede ved demonstrationen i går og kan i den grad bekræfte, at BTs dækning af situationen er direkte løgnagtig. Der stod opmarcheret ca. 100 mennesker bag de elegant placerede, ENS blomster til støtte for Vejlegården. Og historierne om de dyre buketter til 600 kr. fra hele landet kunne enhver se, var helt ude i skoven. (Jeg har adskillige fotos af "blomsterhavet"). At journalisten befinder sig i udlandet gør ikke sagen bedre.
Fremhævet af Journalisten
Martin Kjær Jensen
05.08.12 15:02
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

Kære Søren Mortensen

Jeg er den ene af de to BT-journalister, du kritiserer i dit indlæg. 

Taget i betragtning, at du skælder os ud for at tage for let på sandheden, er det forbløffende, at du baserer en del af din kritik på få sekunders tv-billeder fra en helikopter. Billederne viser hjørnet af en nedlagt tankstation, som ligger mellem 3Fs bygning og restaurant Vejlegården. Her ses en meget lille del af de mennesker, som havde stillet sig i en kæde på anslået 100 meter for at vise deres sympati for Amin Skov og restauranten. Var der så 500 mennesker? Det er mit bedste bud. Jeg kunne i sagens natur ikke gå rundt og tælle alle, hvorfor formueleringen 'omkring 500' også er brugt i artiklen. 

På samme måde er det et kvalificeret slag på tasken, når vi senere skriver, at hoveddemonstrationen bestod af cirka tre gange så mange - altså 1500 personer. 

Jeg kan ikke udelukke, at de reelle antal har været marginalt større eller mindre, men at påstå, at vi manipulerer sandheden i jagten på en bestemt vinkel, er det rene vrøvl. Og så på baggrund af to sekunders tv-billeder!

Og så til artiklen om blomsterne, som du ligeledes 'sidder målløs tilbage over.'

En kilde, som ikke er part i sagen, (blomsterhandleren) siger til mig, at han har leveret buketter, som koster op til 600 kroner til blomsterrækken ved restauranten. Jeg har ingen som helst grund til at betvivle hans troværdighed, og derfor citerer vi ham. Bemærk her, at der klart og tydeligt bliver sagt 'op til' 600 kroner. Disse dyreste buketter havde personalet i øvrigt valgt at stille indendørs i restauranten, hvor de ikke risikerede at blive ødelagt. Jeg så dem, og der er ingen tvivl om, at der var tale om dyre buketter. 

Men som jeg kan forstå din kritik, handler den også mere om vinklen på artiklen: At blomsterne strømmede til i sympati. Well - det gjorde de altså, og da der var tale om et på flere måder opsigtsvækkende modtræk til demonstrationen, ser jeg intet forkert i at beskrive det. På præcis samme måde som vi i øvrigt beskriver hoveddemonstrationen, videregiver arrangørernes kritik af Amin Skov osv. Du må vel medgive, at det er interessant, at borgere på helt ned til 16 år, der ellers ikke interesseret sig for arbejdsmarkedspolitik, pludselig finder det besværet værd at bringe blomster til en konfliktramt restaurant i sympati?

Og endelig: Min kollega sad såmen i Pilestræde og skrev artiklerne, mens jeg fulgte bevigenhederne på nærmeste hold i Vejle og viderebragte detaljerne telefonisk. At du bruger en forældet hjemmeside som eneste baggrund for et voldsomt og forfejlet angreb er temmelig uheldigt. Kildekritik er ikke kun noget, der bør praktiseres på BT.

 

 

Fremhævet af Journalisten
Steen Klausen
05.08.12 16:21
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Du lyver. Og du ved det.
Fremhævet af Journalisten
Søren Mortensen
05.08.12 16:28
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Først af alt vil jeg sige dig tak for at du tager dig tid til at svare på min kritik.

Jeg vil til at starte med medgive dig, at de tv-billeder jeg linker til ikke er dækkende og ikke med tydelighed viser det du beskriver som den "massive menneske-kæde" . Jeg vil derfor opfordrer til at andre som læser med her, linker til billeder som skulle være taget af moddemonstrationen.  

Jeg har fundet et andet billede, som er taget lige efter demonstrationen ankommer ved vejlegården, det kan ses her: http://billedeupload.dk/?v=lXRDf.jpg . Du kan se at det er lige efter ankomst, da fanerne endnu ikke er sat fast ved scenen. 

Dette oplever jeg ikke som en "massiv menneske-kæde."  At bruge dette udtryk mener jeg i høj grad er med til at farve billedet af "sandheden". Især når det også bruges i overskriften. Man får indtrykket af, at opbakningen til Vejlegården syntes enorm på stedet. Jo, der var da opbakning til Vejlegården. Jeg undrer mig over, hvorfor denne vinkel vælges.  

Om der så var 500? Om du ikke i sagens natur kunne tælle alle, så er det stadig et tal der bliver gengivet utroligt mange gange rundt om på nettet. Og det tal du beskriver bliver altså sandhed for læseren, uanset hvor mange der var tilstede. Moddemonstrationen bliver altså beskrevet som at udgøre 25% af den samlede menneskemængde. Dette oplevede jeg ikke, men det er jo din vurdering. 

Jeg må indrømme at jeg ikke ved hvordan man laver et såkaldt " kvalificeret slag på tasken". Men jeg tror jeg har vurderet antallet meget anderledes end dig, især efter jeg også så de billeder tvsyd viste. 
Dette er billeder som følger demonstrationen: 
http://www.tvsyd.dk/artikel/162102?autoplay=1&video_id=55389  
Dette er billeder fra Vejlegården
http://www.tvsyd.dk/artikel/162070?autoplay=1&video_id=55390
(Efter 1.24 ses billeder af den "massive menneske-kæde", som du med "et kvalificeret slag på tasken" sætter til 500.)

Jeg vil stadig fastholde, at de tal der bruges, kan virke manipulerende. 

Artiklen med blomsterne. Det er nu ikke selve historien om blomsterne jeg sidder målløs tilbage over. Det er selve det, at der i artiklen er skrevet med en vinkel. "Det er så synd for Amin, vi sender ham blomster --> Det er noget svineri det 3F har gang i"  

I øvrigt var der i alt syv betjente til stede i går. Men jo, syv betjente kan vel sagtens omkringe Vejlegården. (Jeg var til stede i går og spurgte en af betjentene)

Jeg vil naturligvis medgive dig, at det er interessant at unge helt ned til 16 år vælger at komme og lægge blomster. Derfor er det vel fint nok at beskrive den happening med blomsterne. Der er bare ikke i artikle skrevet om noget tilsvarende, fra hoveddemonstrationen, hvilket jeg mener er med til at give den ene part i sagen en mere positiv behandling. Du skriver ellers at I også beskriver  "hoveddemonstrationen, videregiver arrangørernes kritik af Amin Skov osv". Dette kan jeg dog ikke finde nogen steder i den artikel vi diskuterer og som jeg kritiserer. 

Jeg skal på ingen måde dikterer eller påvirke nogen journalister til deres vinkler. Jeg må blot konstaterer, at jeg som læser af artiklerne finder dem farvet. 

Jeg er ked af i mit tidligere indlæg at have påstået at din kollega, Sanne Fahnøe, skulle have befundet sig i udlandet i. Det beklager jeg.  
Fremhævet af Journalisten
Rune Simonsen
05.08.12 18:25
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

God artikel af Journalisten.dk. Det er dejligt at se at der er et sted hvor den revolverjournalistiske tilgang til arbejdsmarkedsstoffet afdækkes. Det undrer mig grænseløst at ingen journalister har haft en mere kritisk tilgang til LA/Venstres ekstreme mafia-metaforer om fagbevægelsen.

Ligeledes er det utroligt at de fleste journalister holder fast i fortællingen om at det er en konflikt startet af 3F. Hvem var det der fyrede 3F-medlemmer på Vejlegården uretmæssigt? Hvem nægtede 3F-medlemmer deres overenskomst? Ledelsen i Restaurant Vejlegåren. Det er først herefter 3F reagerer i konflikten der er startet af Restaurant Vejlegården. 

En anden misforståelse i den journalistiske dækning har været styrkeforholdet. Vejlegården er flankeret af LA, Venstre, DF og Saxo Bank. Politikerne og banken har uden hensyntagen til den danske model kørt en massiv mediekampagne mod 3F. 

At 3F er dårlige til at kommunikere kan vi hurtigt blive enige om, men det retfærdiggør ikke den skæve mediedækning. Derfor er det godt med denne artikel der forhåbentlig giver agurke-journalisterne noget at tygge på.

Overordnet set har jeres journalistisk været en stor reklamekampagne for Krifa. Jeg husker jeres forside, hvor der står hvor meget der kan spares ved at melde sig ind i Krifa, i stedet for "de røde". Pinligt. De historier du har medvirket til har ligeledes været vinklet til fordel for Krifa/Vejlegården. 

Vedr. tal:

Vurderingen på 2000 demonstranter er et tal som politiet opgiver. De har tradition for at lave konservative skøn så de ikke anklages for at have for få betjente til for mange demonstranter. Men det er dog et mere kvalificeret gæt end du og din kollega kommer med om de 500 moddemonstranter. Jeg forstår ikke hvorledes du kan sjuse dig frem til det tal. Når der ikke er flere mennesker end der er på de billeder der vises villle du nemt kunne tælle dem alle.

Fremhævet af Journalisten
Michael Bjørnbak Martensen
05.08.12 20:32
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Det er altid svært med korrekte tal - her er 3F´s indtryk fra dagen: http://www.fagbladet3f.dk/temaer/vejlegaard/0a4ce2f031a44971b6eb16d462caaa8e-20120804-2200-demonstrerede-for-3f#.UB7IXn0i0YB.facebook 
Fremhævet af Journalisten
Jesper Nielsen
05.08.12 21:21
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Det generer mig overhovedet ikke, at pressen gengiver de forskellige synspunkter - tvært imod. Men det er ringe når falske dogmer lanceres og derefter gentages uimodsagt. Et af dem har været at Krifa er mere "moderne" end 3F og LO-FTF familien. Helt ærligt! Krifa bygger på liberalisme og indre mission. Det er ideologier fra hhv. 1600 tallet og starten af 1800 tallet. Den etablerede fagbevægelse bygger på ideer om lønarbejdernes sammenhold fra slutningen af 1800 tallet, men har jo udviklet sig en del siden. "Samfundsansvar" og "fair trade" er f.eks. hot og faktisk en del af fagbevægelsens grundlag. De kristelige og socialistiske/socialdemokratiske retninger i den globale fagbevægelse sluttede sig sammen i 2006 i erkendelse af den enorme udfordring globaliseringen stiller arbejdstagerne overfor. Krifa er helt udenfor - de kunne ikke optages af den kristelige verdensfagbevægelse fordi Krifa afviser at anerkende strejkeretten, selvom det er en af FN's menneskerettigheder. I juni i år sluttede tre internationale fagforbund på industriområdet sig sammen i København fordi sammenhold gør stærk overfor multinationale arbejdsgivere. Det er moderne! Del og hersk er derimod de øverste magthaveres historiske metode - ældre end det romerske imperium. Krifa er blot en billig gentagelse. Er historie mon undervurderet på journaliststudiet?
Fremhævet af Journalisten
Søren Mortensen
05.08.12 22:26
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
"Cirka 2.200 deltog i demonstrationen i dag for 3F og mod Restaurant Vejlegården. Vejlegårdens moddemonstration havde samlet 120-130 støtter

Det oplyser politiets indsatsleder på stedet Henrik Petersen, der pointerer, at alt forløb fredeligt."

.. Så når BT's journalist Martin lægger 370 til 380 til på den ene side og trækker 700 fra på den anden side i forhold til politiets indsatsleder, så giver det altså et meget skævt billede.

BT fortæller altså at moddemonstrationen var 1/3 så stor som hoveddemonstrationen. i forhold til politiets oplysninger var moddemonstrationen altså  omkring 1/20! Hvilket er en meget væsentlig forskel! Det er det altså ret kritisabelt ! 
Fremhævet af Journalisten
Torben Cederholm Krogh
06.08.12 09:06
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

Tjah, hvad der er op og ned, er jo svært at sige, når jeg personligt aldrig har sat mine ben i Vejlegårdens lokaler eller i nærheden (så vidt jeg ved).

Jeg kan dog konstatere, at trods Martin Kjær Jensens ihærdige forsøg på at dokumentere sin/BTs ærlighed i dækningen af den stort opslåede konflikt (det ER jo sommer, ikke?), så fortsætter han/BT i dag (6.8.) med en artikel, der, så vidt jeg kan se, baserer sine konklusioner på løse rygter oig uunderbygget sladder. I min bog er det ikke god journalistik...

http://www.bt.dk/danmark/mystik-hvem-betalte-for-vejle-demo

Derfra og til, som Michael Bjørnbak Martensen, at skyde på kollegerne for at være uvidende og "ringe" er der trods alt et stykke. Bevares, i disse tider er konkurrencen om at være først med det sidste stor, og på det alter ofres jævnligt nuancerne og baggrundsoplysningerne. Men ærlig talt, Michael, er det ikke lige efter bogen at gå efter identifikation, konflikt, sensation og aktualitet, når man stiller en sag op for læserne/lytterne/seerne?

Det var det, sidst jeg checkede.

Væsentlighed kan vi diskutere - men det er da unægtelig en tendens i tiden,at de traditionelle fagforeninger mister medlemmer til "de gule".

At en ekspert får sine udtalelser drastisk beskåret er vist heller ikke usædvanligt. Sådan er vilkårene bare, når man snakker med en journalist.

Måske er det hele bare komplekst - også selv om jeg godt ved, hvor min sympati ligger.

Fremhævet af Journalisten
Martin Kjær Jensen
06.08.12 09:38
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

Jeg forholder mig hellere end gerne til kritik. Debat er kun sundt, så længe den føres i en god tone og på et solidt grundlag. 

Har jeg begået en fejl, skal jeg også gerne undskylde og rette den. Men det mener jeg fortsat på ingen måde er tilfældet her.

I forhold til striden om antallet af demonstranter på begge sider:

Det første billede, du linker til, er tilsyneladende blevet fjernet, hvorfor jeg ikke kan kommentere det. Og de to videoklip fra TV Syd viser, så vidt jeg kan se, på intet tidspunkt et bare nogenlunde dækkende billede af moddemonstrationen. Derfor har jeg svært ved at se, hvordan de dokumenterer noget som helst. 

Jeg har ingen - gentager ingen - interesse i hverken at under- eller overdrive antallet af demonstranter på nogen af siderne. 500 og 1500 var og er fortsat mine bedste bud. 

Du skriver, at antallet 500 bliver gengivet adskillige steder på nettet. Det er helt korrekt, men jeg tvivler på, at alle, der skriver det, har fundet det i BT. Eksempelvis har Vejle Amts Folkeblad, som også var til stede, vurderet antallet af moddemonstranter tilsvarende.

http://www.vejleamtsfolkeblad.dk/artikel/459611:Vejle--2000-3F-stoetter-moedt-af-menneskemur-ved-Vejlegaarden

I forhold til artiklen om blomsterne:

Du skriver, at artiklens vinkel er:  "Det er så synd for Amin, vi sender ham blomster --> Det er noget svineri det 3F har gang i" 

Nej! Vinklen på artiklen er ganske enkelt, at mennesker fra hele landet sender og bringer blomster til restauranten i sympati. At 'det er synd for Amin, og at 3F har gang i noget svineri' er samme menneskers forklaring på aktiviteten. Man kan være enig med dem eller ej - men man er da nødt til at spørge, hvad der får eksempelvis tre unge fra Haderselv til at køre i en time for at lægge blomster ved en restaurant i Vejle. Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvordan du vil have en artikel om blomsterstrømmen til at se ud. Må afsenderne ikke udtale sig om deres bevæggrunde, fordi de er til gavn for Amin Skov og imod 3F? DET vil da være politisk motiveret journalistik. 

 

 

Fremhævet af Journalisten
Martin Kjær Jensen
06.08.12 10:05
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

Kære Rune Simonsen

Jeg formoder, at du har læst mine svar til Søren Mortensen. Alligevel finder jeg, det er besværet værd også at svare dig, da også dine angreb i min optik er forfejlede.

Jeg vil  ikke påstå, at jeg kan huske alle artikler, der har været bragt om fagbevægelsen, arbejdsmarkedspolitik osv. de seneste år, hvorfor jeg nødigt vil forholde mig til, om dækningen samlet set har slagside.

Jeg vil imidlertid gerne kommentere dit eksempel fra forsiden, som jeg dog ikke selv var involveret i. Hvordan i al verden kan det være 'pinligt' at oplyse, at lønmodtagere kan spare et temmelig betragteligt beløb ved at skifte A-kasse og fagforening? Det er næppe nogen epokegørende afsløring, men det er faktuelt korrekt og væsentligt for mange. Hvilket af produkterne, der er bedst, - LO-fagforeningerne eller Krifa - må læseren så vurdere på baggrund af de øvrige oplysninger.

Er det også pinligt at oplyse, at man kan spare x kroner ved at handle i Netto i stedet for i Irma? Princippet er det samme. Produkterne er forskellige, men det er priserne også, og så må den enkelte opveje fordele og ulemper.  

I forhold til min personlige dækning af konflikten på Vejlegården: Jeg har pt. personligt skrevet to artikler om sagen:

1) En omtale af forrige weekends forhandlingsmøde, hvor sammenbruddet konstateres, og såvel Amin Skov som Poul Erik Svov Kristensen kommenterer.  

2) En artikel om finansieringen af lørdagens demonstration, som er genstand for adskillige rygter i de sociale medier. I artiklen konstaterer jeg, at rygterne florerer og forsøger at få et svar på, hvem pengemændene er fra såvel leverandører som de formelle arrangører. De, der ved det, vil intet sige. Derfor vinklen 'Mystik om...'

Samtidig er jeg medforfatter på artiklerne fra demonstrationen, hvor jeg var til stede og rapporterede hjem til min kollega, som sad ved tasterne for hurtigt at få flere takes på nettet. Disse artikler handler om blomsterstrømmen, menneskemuren ved restauranten og demonstrationen og rummer citater fra blomsterafsendere, Amin Skov og arrangørere og deltagere fra demonstrationen. 

Tendensiøst? Døm selv. Nu er grundlaget i hvert fald til stede.

Og i forhold til antallet af moddemonstranter: Se mine tidligere svar. 

 

Fremhævet af Journalisten
Martin Kjær Jensen
06.08.12 10:15
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

Kære Søren Mortensen

Hvis dette er politiets vurdering af antallet af deltagere på begge sider ved hoveddemonstrationens ankomst, overgår det min forstand.

120-130 er skudt LANGT under målet - og det uanset om der er rødt, blåt eller klart glas i de briller, man måtte have på.  

Andre tilstedeværende medier (blandt andre Vejle Amts Folkeblad) har vurderet deltagerantallene til cirka 500 vs knap 2000, hvilket er ganske tæt på det, jeg selv har rapporteret videre til min kollega ved tasterne.

En forklaring kan være, at politiet har vurderet antallet midtvejs i demonstrationen, da hovedparten af moddemonstrationen ret hurtigt forsvandt. Men det er selvfølgelig kun et gæt. 

Det bliver mit sidste indlæg i denne omgang. Jeg vil forlade tasterne og gå ud og nyde en fridag. 

Fremhævet af Journalisten
Olfert Kristensen
06.08.12 12:18
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

 

Jeg kan forstå at der er journalister herinde som har dækket den store demonstration ved Vejletgården. Vi talte selv 83 hos Vejlegården og 2084 som demonstrerede til fordel for ordentlige arbejdsforhold hos Vejlegården. Det kunne selv den mindst nysgerrige journalist snilt have opsporet.....

Derudover har jeg et spørgsmål....hvorfor er det slet ikke intressant at Nynazister bakker Vejlegården op? Er det slet ikke interessant for nogen at Nazister står og tager billeder og registrerer fredelige demonstranter? Hvordan kan det være i man ikke opdagede at den ene blev anholdt? Er det ikke chokerende og opsigtsvækkende at Vejlegården og Liberal Alliance og Venstre osv. alle sammen står skulder ved skulder sammen med nazister?

Fremhævet af Journalisten
Henrik Jørgensen
06.08.12 13:16
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

Medierne har en kæmpe opgave i at arbejde med den retorik, der anvendes. Der er gået godt år, hvor de fleste kunne blive enige om, at ord skaber virkelighed og at vi skal passe på med vulgærretorik. Alligevel ser vi nogle toneangivende poltikere, politikere med stor magt og indflydelse på borgere, omtale lovlige, ordnede forhold som mafiametoder. Det kræver ikke meget søgning i artikeldatabasen for at se, at mindrebemidlede mennesker har taget dette til sig og nu har en opfattelse af, at 3F og andre fagbevægelser er kriminelle foretagender.

Tilsvarende har BTs artikel om moddemonstrationen et ubehageligt skær, idet overskriften om Vejlegårdens "menneske-kæde" synes at dehumanisere de mennesker, der deltog i demonstrationen på 3Fs vegne.

Man kan læse, at 3Fs formand og Amin Skov modtager dødstrusler og PESC tidligere har været udsat for noget, der ligner drabsforsøg. Gør det ikke indtryk på medierne, og særligt kampagnejournalister der bare hamrer af sted uden refleksion? 

Fremhævet af Journalisten
Kaj Højvang
06.08.12 19:43
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

For det første er der intet nyt i, at medierne ensidigt vælger helte og skurke. Det sker dagligt, og det sker hele tiden. Det er underligt, hvorfor der lige kommer fokus på dét i denne sag, når nu det er så udbredt, og går ud over så mange så tit.

Der er brug for mere faglig diskussion generelt om uvanen med at lave journalistik på basis af den banale helt-skurk historie.

For det andet er det trist at læse hovedparten af ovenstående kommentarer, der vidner om, at vores fag desværre indimellem er blevet dybt politiseret. Det er efterhånden umuligt at diskutere journalistisk med politisk indhold, uden at det skal blive en diskussion med udgangspunkt i folks politiske kæpheste.

I tråden diskuteres stort set ikke journalistisk faglighed, men politik, politik, politik. Mange debattører har erkendte eller skjulte politiske interesser, sym- og antipatier. Nogen skriver grimme ting lige ud, som ikke hører hjemme i dette faglige forum, hvor vi gerne vil signalere seriøsitet, politisk uafhængighed samt værne om fagets anseelse.

Andre pakker hjælpeløst og gennemskueligt deres politiske holdninger ind i noget floromvunden snik-snak om journalistisk hæderlighed, men hvor hele indlægget sjovt nok kun hælder til den ene eller den anden side.

Men emnet er ikke desto mindre 100 procent relevant: Er dækningen af Vejlegårdssagen journalistisk set noget, vi kan være stolte af? Har der været en for høj grad af ensidighed, eller er journalistikken i dag styret af dramaet, hvor den gode møder den onde? Er rollerne fordelt efter dramaeffekt, bliver de selvfølgelig fastlåste og er umulige at ændre undervejs. Og er denne enkildehistorie af Bo Elkjær god journalistik? Bliver den bedre eller ringere af, hvis Elkjær ovenikøbet har valgt en partisk kilde uden at varedeklarere?

Muligvis er Henning Jørgensen den bedste og dygtigste ekspert, som vel er de kvalifikationer enhver journalist udvælger sine kilder ud fra (ikke ud fra hvilken hyphest, man gerne vil føre frem af stalden).

Henning Jørgensen er muligvis også fagforeningssympatisør. Det véd jeg ikke, om er tilfældet, men det afgørende er, at man korrekt og retvisende varedeklarerer sine kilder, især når man kun benytter én kilde i sin historie, som er en Journalisten-historie og ikke et blogindlæg. Bevidst eller ubevidst at tilbageholde oplysninger om en kildes interesser, sym- og antipatier er ikke ligefrem karakterfremmende på journalistuddannelserne. I grove tilfælde vil det betyde, at man dumper.

Og den slags er netop essensen af en faglig diskussion. Ikke om det er synd for 3F, Venstre eller en helt ttredje politisk interessegruppe.

Så vær nu søde at holde alle jeres politiske sympatier væk fra dette forum. Politiseringen - uanset om det sker her eller i vores fagblad - skader de faglige diskussioner og vores fags anseelse, der véd gud i forvejen er ekstremt ringe, blandt andet takket være borgernes evige mistanke om journalisters bias.

Fremhævet af Journalisten
Søren Andersen
07.08.12 11:29
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Det er da heldigt for Martin Kjær Jensen fra BT, at han arbejder på en overenskomst, der giver ham en fridag og genebetaling efter at have dækket weekendens demonstration i Vejle. Hos Krifa kan man jo arbejde 45 timer om ugen uden at der er tale om overtid.
Fremhævet af Journalisten
Anders Frederik Gjesing
07.08.12 21:21
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Jeg funderer lidt over, hvad der ville være sket, hvis BT/Berlingske i midten af juni havde meldt ud til deres DJ-journalister, at de frit kunne vælge, om de ville gå over på en KRIFA-overenskomst med dårligere løn- og arbejdsvilkår eller få sparket...

...at de eksempelvis skulle gå ned i ferie fra de 7 uger de har nu, miste "arbejdsredskabtillæget" på 2.800 kr eller finde sig et nyt job...

Hvordan ville den historie blive vinklet i det samlede danske medielandskab?
Hvem ville blive fremstillet som David?
Og hvem ville få tildelt skurkerollen gennem hele agurketiden?

Er forskellen i virkeligheden, at agurkebaskeren i år bare drejede sig om et par jyske tjenere og opvaskere på en tarvelig provinsrestaurant i stedet for en lille gruppe kaffelattedrikkende østerbrojournalister ?!?
Fremhævet af Journalisten
Jens Hansen
12.08.12 06:17
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Det er dejligt med en god overenskomst - og det er dejligt at være medlem af en partipolitisk og ideologiskneutral fagforening som DJ. Det sidstnævnte privilegium har medlemmerne af 3F ikke, og mon ikke det er en af årsagerne til, at 3F og de øvrige LO-forbund mister medlemmer i rekordfart?
Fremhævet af Journalisten
Krister Stub
12.09.12 02:25
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke

Hej ville egentligt bare lige komme med en irreterende kommenetar..

Hvis Amin Skov fra Vejlegaarden vælger at føje 3F og gå tilbage til dem, er KRIFA så ikke i deres gode ret med den nuværende lovgivning, til at lave en ny konflikt mod 3F... kan den her konflikt i hvikeligheden ikke bare fortsætte i det uendelige???

Er der ikke nogen rigtig dygtige mennesker der gider at svare mig på ovenstående?? 

Fremhævet af Journalisten
Claus Jensen
12.09.12 08:04
Re: Medierne har ensidigt valgt helte og skurke
Krifa har aldrig støttet eller brugt strejkevåbnet, og har derfor siden Septemberforliget i 1899 modarbejdet den øvrige danske fagbevægelse. Krifa støtter heller ikke blokadevåbnet på steder, der allerede har overenskomst. Uanset om denne overenskomst måtte være undergravende for alle øvrige overenskomster på dette område. Retten til blokade og strejek er indskrevet i Hovedaftalen mellem LO og DA, og da Krifa ikke ønsker at bakke op om denne og derfor ikke er medlem af LO, så kan de ikke gøre brug af blokadevåbnet, som det er beskrevet i Hovedaftalen.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen