Advokat: Dømte journalister begår skattesvig

Det er skattesvig, hvis dømte journalister får bøder og sagsomkostninger betalt af arbejdspladsen, uden at de betaler skat af beløbet. Sådan lyder det fra den advokat, der har klaget til Skatterådet og fået sagen til at rulle. DR er uenig

Journalister og redaktører er ikke hævet over loven. Derfor skal de ikke slippe billigere, når de bliver dømt for injurier. Det mener advokat Michael Christiani Havemann fra Brix, Jensen og Havemann. Som advokat har Michael Christiani Havemann i en række sager repræsenteret organisationer og virksomheder, der har sagsøgt journalister og redaktører.

”Journalisterne er altså dømt for straffelovsovertrædelser af en sådan grovhed, at de ligger udover de – endda ekstra – tolerancer, journalister har. Grænsen går selvfølgelig et sted – endda for journalister,” forklarer Michael Christiani Havemann i en mail.

Skatterådet har for nylig slået fastat der skal pålægges skat, hvis arbejdsgiveren betaler udgifterne til bøder, erstatning og sagsomkostninger for dømte journalister. Praksis i store dele af mediebranchen har været, at mediet betaler – uden at betale skat af beløbet.

Michaael Christiani Havemann mener ikke, der er noget nyt i, at der skal betales skat af beløbet i den slags sager. Det er ham, der har bragt spørgsmålet for Skatterådet – og altså taget initiativ til den afgørelse, der er kommet.

”Disse skatteregler har været uændrede i årtier og gælder for journalister såvel som for alle andre fag i Danmark. Hvis DR og evt. andre mediehuse har haft en anden praksis hidtil, har de og journalisterne begået skattesvig,” mener han.

Journalisterne må tage deres straf

Ifølge DR er problemstillingen principiel både for DR, DRs journalister og for hele den danske mediebranche. Derfor har DR anmodet om et nyt bindende svar, forklarede jurachef i DR Peter Skov til Journalisten torsdag.

Michael Christiani Havemann mener ikke, et eventuelt ukendskab til loven ”hvis det er det, DR jura chefen henviser til” er nogen undskyldning.

”Journalisterne må derfor så tage den straf (bøde/fængsel), som alle andre borgere må, når de begår skattesvig for de beløbsstørrelser,” forklarer han.

Faktisk er det injuriesagen i Østre Landsret i maj 2014, hvor DRs forbrugerprogram Kontant tabte til Boligad­ministratorerne A/S og en ejendomsadministrator repræsenteret ved Michael Christiani Havemann, der har fået sagen til at rulle.

Det begyndte med BT-artikel

Fire DR-medarbejdere blev dømt til at betale 10 dagbøder á 1.000 kroner, 100.000 kroner i godtgørelse og 359.400 kroner i sagsomkostninger i Østre Landsret.

”Nogle dage efter kom en artikel i BT med overskriften, hvor de dømte var temmelig upåvirkede – overskriften var ”Ingen kvaler, DR betaler!”,” skriver Michael Christiani Havemann i en mail.

”Jeg kontaktede herefter SKAT med den nævnte artikel,” forklarer han.

Michael Christiani Havemann mener, at Skatterådet nu har slået fast, at der ikke er forskel på journalister og andre erhvervsgrupper.

”Det er vigtigt for retsbevidstheden, at borgerne i Danmark får sikkerhed for, at DR’s journalister får samme straf for skattesvig, som alle andre borgere, der begår den samme forbrydelse,” forklarer han.

DRs jurachef Peter Skov forklarer i en mail, at han i samråd med DRs eksterne skatteadvokat Jan Steen Hansen har nærlæst SKATs afgørelse.

”Reglerne er uændrede, men SKAT har med afgørelsen af juni 2014 foretaget en skærpet fortolkning af reglerne for skattepligtige personalegoder, og hvornår en arbejdsrelateret udgift skattemæssigt skal behandles som en privatudgift,” forklarer han.

Han henviser til, at SKAT selv skriver, at ”der er ingen direkte praksis i forhold til spørgsmålet”.

”Dette mener DR efter samråd med vores eksterne skatteadvokat, er ukorrekt, idet Landsskatteretten faktisk tidligere har godkendt lønmodtagerfradrag for erstatningsbeløb, som en ansat pådrog sig i forbindelse med en overtrædelse af færdselsloven,” lyder det fra Peter Skov.

Havemann: Næppe lovligt

Torsdag forklarede DR, at man vil betale skattebilletten for dømte journalister, hvis SKATs afgørelse står ved magt.
Det tvivler Michael Christiani Havemann på lovligheden af.

”Vi taler så om ektrabetalinger fra DR til enkelte journalister på flere millioner kroner. Det står i skrigende kontrast til at måtte nedlægge DR’s orkester af sparehensyn – hvis man bruger millioner af kroner på at betale bonus til enkeltjournalister for at overtræde straffeloven og krænke borgere i Danmark. Det kan jeg ikke tro vil være lovlig håndtering af de offentlige midler, som man har betroet DR’s ledelse,” mener Michael Christiani Havemann.

DR: Det er en driftsudgift

Peter Skov afviser.

”Når DR-medarbejdere uforvarende pådrager sig bøde- eller erstatningsansvar i forbindelse med, at de gør deres arbejde for DR, så hæfter DR i henhold til Medieansvarsloven. Det er ikke en bonus, men en driftsudgift,” forklarer han.

Peter Skov afviser også, at der skulle være tale om skattesvig.

”DR er i dialog med SKAT om, hvordan DR og DRs medarbejdere skal forholde sig skattemæssigt, indtil SKAT har haft lejlighed til at behandle DRs anmodning om et bindende svar. DR afventer, at SKAT indkalder DR til et møde,” skriver Peter Skov.

Torsdag kaldte formand i Dansk Journalistforbund Mogens Blicher Bjerregård det ”meget bekymrende, at enkelte journalister skal løbe store økonomiske risici ved at lave deres journalistiske arbejde” efter Skatterådets nye afgørelse.

Mediejurist på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen forklarede, at en ændring af medieansvarsloven kan komme på tale for at sikre den redaktionelle frihed.

Da Journalisten bad Michael Christiani Havemann og Peter Skov om et interview, svarede de begge per mail.
(Rettet 17.29. Journalisten kom ved en uforklaring fejl til at give Michael Christiani Havemann et forkert fornavn. Vi beklager)

3 Kommentarer

erik ove
13. OKTOBER 2014
Nej der står ikke i dommen at
Nej der står ikke i dommen at de er dømt for forsætlig overtrædelse af loven. Og det er der en ganske god forklaring på. Når man dømmes for injurier som i tilfældet her, kræver det nemlig at der ER handlet forsætligt. Og det er altså den konklusion, landsretten er kommet til. Der er altså ikke tale om noget uforsætligt, eller et uheld, men måske om dårlig journalistik

Og det er på den baggrund, at vi her har en særdeles interessant principiel sag, som alle i medieverden bør forholde sig til.

Som jeg ser det rejser advokat Havemann følgende principielle spørgsmål: Det er almindelig anerkendt, at ud over den konkrete straf skal en dom også virke præventiv. Men kan den det, hvis den eller de dømte ikke mærker konsekvensen af dommen, fordi farmand betaler.

Eller som BT skrev: Ingen kvaler – DR betaler.

Det er naturligvis en ubehagelig problemstilling, men skulle vi ikke ta’ og forholde os til den i stedet for at anklage nogen for korstogskamp.


Lasse Jensen
13. OKTOBER 2014
"forsætlig overtrædelse af
"forsætlig overtrædelse af straffeloven" jeg kan ikke i dommen fra Landsretten finde ordet forsætligt. Så det kunne lige så godt være uforsætligt. Ingen journalist ved sine fulde fem planlægger vel at overtræde straffeloven? Det er medieansvarsloven, der fastlægger ansvaret for medieindhold, herunder også hvad navngivne journalister er ansvarlige for. Hvis en ansvarshavende chefredaktør dømmes for overtrædelse af straffeloven i henhold til medieansvarslovens ansvarsplacering, skal han/hun så også betale skat? Det virker på mig som om Advokat Havemann er ude i en korstogslignende kamp, der forsætligt har til formål at dobbelt-straffe journalister...
erik ove
10. OKTOBER 2014
”Når DR-medarbejdere
”Når DR-medarbejdere uforvarende pådrager sig bøde- eller erstatningsansvar i forbindelse med, at de gør deres arbejde for DR, så hæfter DR i henhold til Medieansvarsloven, skriver Peter Skov. Det må være helt rimeligt. MEN, I den aktuelle sag er journalisterne er dømt for forsætlig overtrædelse af straffeloven. Er det så stadigvæk uforvarende, eller er der ikke bare tale om dårlig journalistik.