Khader, Knuth og Henriksen ikke dømt for injurier i Khankan-sag

Sherin Khankan sagsøgte de tre politikere for injurier, men ingen af dem blev dømt, har Østre Landsret netop fastslået

De tre politikere Naser Khader, Martin Henriksen og Marcus Knuth er ikke blevet dømt skyldige i injurier ved Østre Landsret. Det skriver tv2.dk.

De tre var ellers blevet sagsøgt af Exitcirklens direktør, den kvindelige imam Sherin Khankan.

Sagen handler om injurier og grænsen for politikeres ytringsfrihed. Den startede med, at de tre folketingspolitikere Naser Khader, Martin Henriksen og Marcus Knuth skrev en mail til tre andre folketingsmedlemmer, hvor de opfordrede til at trække støtten til Exitcirklen, som Sherin Khankan er direktør i. De tre politikere skrev i mailen, at Sherin Khankan har forsvaret piskeslag som straf for utroskab, ligesom de skrev, at hun er kendt for ikke at ville afvise sharialov.

Disse påstande mener Sherin Khankan er forkerte og injurierende. Da de tre politikere ikke ville trække deres anklager tilbage, men tværtimod bekræftede og udbyggede dem i medierne og på sociale platforme, har Sherin Khankan sagsøgt dem for injurier.

Sagen startede ved byretten, men på grund af dens principielle karakter blev den sendt videre til Østre Landsret.

Berlingske forklarer, at Martin Henriksen og Marcus Knuth går fri på grund af Grundlovens særlige beskyttelse af folketingsmedlemmer, imens Naser Khader er frikendt for injurier.

Principiel sag

Det er en principiel sag, fordi der gælder særlige regler for politikeres ytringer. De har en udvidet ytringsfrihed, som er sikret i Grundloven. Ifølge TV 2 har Folketinget ikke ladet nogen politiker stå til ansvar for noget, der er sagt i Folketinget siden 1873. Men ytringsfriheden er mere begrænset, når man bevæger sig uden for Folketinget.

”Grundlovens udvidede ytringsfrihed for politikere gælder kun ved folketingsarbejdet. Der er en forståelse for, at man gerne må vedkende sig, hvad man har sagt fra talerstolen eller i udvalget. Men i den forfatningsretlige teori antages det, at man ikke må udbygge udsagnet,” forklarer juraprofessor Frederik Waage til TV 2.

Sherin Khankans advokat lægger vægt på, at de tre politikere har bekræftet og udbygget deres anklager uden for Folketinget.
”De er alle tre efterfølgende stillet op til interviews uden for Folketinget og i disse ikke blot vedstået, men også underbygget og udvidet deres påstande mod min klient. Naser Khader har tilmed gjort det på sin egen Facebook,” siger Sherin Khankans advokat Poul Hauch Fenger til TV 2.

Omvendt har Naser Khaders advokat, Heidi Højmark Helveg, forklaret, at ytringerne er inden for grænsen.

”Der findes nok en grænse for, hvad man kan tillade sig, men vi har ikke fundet den endnu. Uden for Folketinget er situationen en lidt anden, for der skal politikerne ikke kunne gå og fornærme alle og enhver. Men de har stadig en meget udvidet ytringsfrihed i forhold til vi andre,” siger hun til TV 2.

Præciseret klokken 13.18: Marcus Knuth og Martin Henriksen er ikke “frikendt”, men går fri på grund af Grundlovens særlige beskyttelse af folketingsmedlemmer.

0 Kommentarer