Lytter- og seerredaktør kritiserer “De røde lejesvende”

Præmisserne var ikke tydelige, programmet var ikke tilstrækkeligt fair over for de medvirkende, og der mangler dokumentation for en central anklage. Sådan lyder Mollerups dom over tv-serien "De røde lejesvende".

Præmisserne var ikke tydelige, programmet var ikke tilstrækkeligt fair over for de medvirkende, og der mangler dokumentation for en central anklage. Sådan lyder Mollerups dom over tv-serien "De røde lejesvende".

"I kunne dælme godt have talt med størst mulig klarhed lige fra starten. Det havde været mere reelt og en bedre oplysning til seerne, hvis præmisserne havde været helt klare."

Sådan lyder en del af den kritik, DR's lytter- og seerredaktør, Jakob Mollerup, nu udtaler mod dokumentar-serien "De røde lejesvende". På baggrund af en række klager, blandt andet fra tidligere DR-korrespondent Ole Sippel, der selv medvirker i serien, har Mollerup gennemgået serien med den presseetiske lup. Og han er ikke tilfreds.

Kritikken fordeler sig på tre punkter. Det første handler om den egentlige præmis for udsendelsen: Er det en generel afprøvning af DR's politiske tendens i 70'erne eller, som redaktionen bag udsendelsen selv har forsvaret sig med, blot "punktnedslag" i fortiden?

"Problemet er, at man i udsendelserne kan finde citater, der bestyrker begge de ovennævnte opfattelser. Eller sagt på en anden måde: Præmissen er ikke blevet gjort indlysende klar fra starten. Den har kunnet opfattes på to forskellige måder. Det har åbenlyst forvirret mange," skriver Mollerup.

Hans andet kritikpunkt handler om manglende fairness over for de parter, der bliver angrebet. Den glipper ifølge Mollerup i behandlingen af Ole Sippel.

"I omtalen af DR's mangeårige redaktør og udenrigskorrespondent Ole Sippel rummer udsendelsen alvorlige anklager fra fhv. pressechef Michael Kristiansen, der direkte beklikker Sippels journalistiske troværdighed og integritet. Det skal han jo kunne i en fri debat – men problemet er, at Sippel ikke får mulighed for at forsvare sig. Det er ikke god presseskik," lyder det fra Mollerup.

Det tredje punkt er en anklage, programmet retter mod 72 danskere, der i 1974 angiveligt skulle have udtrykt "ubetinget støtte til PFLP". Ifølge Mollerup får man i udsendelsen indtryk af, at der findes dokumentation for denne anklage, men det gør der ikke.

"Når nu redaktionen har skønnet, at det var så vigtigt at få med (og det er dens klare ret at træffe netop det valg), så skylder man i det mindste at understrege, at man ikke har kunnet finde reel dokumentation," skriver han.

Mollerups kritik er dog ikke sønderlemmende. På det generelle plan forsvarer han programmets grundlæggende formål og præmis.

"Det er vigtigt, at DR kan lave den slags skarptvinklede udsendelser – og der er bestemt intet til hinder for, at man i en sådan udsendelsesrække først og fremmest ser på, hvad kritikerne af DR's venstreorientering har fremhævet som de værste eksempler gennem årene. En sådan udsendelse behøver heller ikke være en dækkende beskrivelse af, hvad der samlet har præget DR's dækning. Og den behøver ikke være neutral – den kan godt give "serveretten" til kritikerne".

DR's konstituerede generaldirektør, Maria Rørbye Rønn, erklærer sig enig i Mollerups kritik, både omkring manglende klarhed om præmissen, omkring manglende dokumentation for PFLP-støtteerklæringen og endelig omkring en unfair behandling af Ole Sippel.

»Selv højt respekterede journalister må forvente at blive stillet kritiske spørgsmål. Men de interviewede skal selvfølgelig forelægges den kritik, som andre fremsætter, og i et enkelt tilfælde er en konkret kritik ikke blevet forelagt. Det burde man have gjort, vurderer vores lytter- og seerredaktør, og det er jeg enig i,« siger Maria Rørbye Rønn ifølge Dr.dk.