Lindskov trækker sig fra fordeling af ophavsretsmidler

Pressefotografforbundets bestyrelse har besluttet, at det skal undersøges, om der kan være sket fejl med bevillinger af ophavsretsmidler flere år tilbage. ”Redegørelsen i dag fra Lars Lindskov har ikke været fyldestgørende,” skriver bestyrelsen. Lindskov bliver fremover ikke en del af arbejdet

Pressefotografforbundets formand, Lars Lindskov, har valgt at trække sig fra arbejdet med fordeling af forbundets ophavsretsfondsmidler.

Det skriver Pressefotografforbundet på sin hjemmeside. Her fremgår det også, at bestyrelsen enstemmigt har bakket op om formandens beslutning.

Lars Lindskov har over for Journalisten erkendt, at der i mindst otte tilfælde på 12 måneder er blevet udbetalt ophavsretsmidler til medlemmer i strid med Pressefotografforbundets regler. 

Lars Lindskov skulle redegøre for sagen om ophavsretsmidler bevilget i strid med reglerne, da den nyvalgte bestyrelse var samlet i går. Men:

”Redegørelsen i dag fra Lars Lindskov har ikke været fyldestgørende,” skriver bestyrelsen.  

Skal undersøges flere år tilbage 

Bestyrelsen skriver videre, at den derfor har besluttet at igangsætte en undersøgelse af sagen. En tredje part skal lave en endelig redegørelse, for at få belyst, om der kan være sket yderligere fejl flere år tilbage end de belyste, fremgår det.

Bestyrelsen slår desuden fast, at der har været ”åbenlyse fejl”, men at tilliden til Lars Lindskov ikke er brudt.

”Tilliden til Lars Lindskov fra bestyrelsens side er intakt, da bestyrelsen ikke har fundet grund til at mene, at der skulle være handlet i ond tro.”

Tilliden skal tilbage

På bestyrelsesmødet blev det desuden besluttet, at et udvalg bestående af tre personer fra bestyrelsen fremover skal varetage arbejdet med at behandle medlemmernes ansøgninger til støtte fra ophavsretsfonden. Lars Lindskov vil ikke være en del af arbejdsgruppen.

Den kommer til at bestå af bestyrelsesmedlemmerne Lars Horn, Martin Lehmann og Sisse Stroyer samt en suppleant, der træder ind, hvis en af de øvrige i udvalget er inhabil.

”Vi skal have tilliden tilbage omkring OHF-arbejdet,” skriver bestyrelsen.

Det blev desuden besluttet, at der skal udarbejdes et udkast til de fremtidige retninger samt et nyt ansøgningsskema. Det skal være med til at sikre større gennemsigtighed med fordeling af midlerne i fremtiden.

3 Kommentarer

Lars Aarø
23. NOVEMBER 2018
Denne her sag er på alle
Denne her sag er på alle måder uskøn og skadeligt for PF og på ingen måde ønskeligt, tværtom.
Det kaos, det er gået hen og blevet, må først og fremmest tilskrives formandens måde at være formand på. Det handler om det største tillidsbrud fra en formands side. Nemlig det forhold, at han har talt usandt om tungtvejende forhold. Formanden har fundet regler rigide uden at gøre noget ved forholdene og har negligeret /har ikke reageret på henvendelser fra medlemmer med fagligt relevans og spørgsmål.
En formand, der tager sit erhverv som formandskab alvorligt, havde reageret langt mere seriøst i forhold til kritik og manglende gennemsigtighed og kommunikation. Lars Lindskov har ikke lyttet til sin bestyrelse. Han har ikke i svaret på de helt naturlige og relevante spørgsmål, der gør sig gældende ved ethvert bestyrelsesarbejde. Det er et faktum.
For mig er der ingen tvivl. Jeg kan på ingen måde have tillid til en formand, der ikke har taget sin formandskab alvorligt og gjort sit arbejde ordentligt og redeligt.
Det er snart mere reglen end undtagelsen i vores tid, at man ikke gør tingene efter bogen og reagerer med rettidig omhu. Der er åbenbart ikke ret mange i PF og DJ, der har mandsmod til at sige fra, overfor de yderst kritisable forhold der strider imod reglerne. Desværre.
Hilsen Lars Aarø.
Niels Åge Skovbo
23. NOVEMBER 2018
Bestyrelsen i PF skriver, at
Bestyrelsen i PF skriver, at der ikke andledning til at tro, at Lars Lindskov har handlet i "ond tro".

Det virker dog besynderligt, især når man i historikken omkring de tre bestyrelsesmedlemmer der gennem flere måneder, forgæves forsøgt at få indsigt i hvem der havde fået bevilliget midler fra ophavsretsfonden.

Lars Lindskov nægtede konsekvent at efterleve disse henvendelser på aktindsigt !

Desuden sagde Lars Lindskov på PF´s generalforsamling, at der IKKE var rod i noget som helst og alt var gået efter reglerne. Det var altså løgn.

Det var også løgn da han på talestolen sagde, at Johnny Frederiksen for flere måneder siden havde fået de relevante oplysninger.

I min optik ser det ud til, at Lars Lindskov bevidst har forsøgt at dække over brud på reglerne, ellers ville han jo uden problemer havde vidersendt de information om udbetalingerne, som han sagde han var i besidelse af.

Men ok, bestyrelsen har såleds stadig tillid til Lars Lindskov, til trods for at han ganske bevidst har løjet over for PF´s højeste myndighed, generalforsamlingen.

Spørgsmålet er så om bestyrelsen stadig væk kan have denne "tillid" hvis det viser sig, at der ved gennemgangen af tidligere års udbetalinger, er sket flere graverende fejl og udbetalinger af fælles midler fra kassen til personer som formanden synes skulle have "særbehandling".

Det er ikke småpenge det drejer sig om. I de 8 tilfælde Lars Lindskov hidtil har indrømmet brud på reglerne, er det således 120.000 kr som er taget fra den kasse som alle fotografer burde have del i.

Beløbet er givetvis betydeligt stører når der bliver gennemgået regnskab bagud. Vi må se tiden an, men bestyrelsen må vise moralsk handling, hvis vi forsat skal have tillid til PF.

Det er sidste udkald.

Alt det bedste
Niels Åge Skovbo
Flemming Hansen
23. NOVEMBER 2018
Det er en god beslutning den
Det er en god beslutning den nye bestyrelse har taget. Det er bedst at få ryddet op så PF kan komme videre. Som nyvalgt revisor for PF, stiller jeg mig gerne til rådighed ifm. undersøgelsen.
Hvis man tager rubrikken i denne historie for pålydende, betyder det så at Lars Lindskov trækker sig fra Ophavsretsfondens bestyrelse? Hertil er han jo ikke valgt af PF, men af DJ og de har jo ifølge Lars Werge den holdning at det er et internt PF anliggende. Spørgsmålet er om han stadig har den holdning, når den nyvalgte bestyrelse i PF udtrykker mistillid til Lars Lindskovs forvaltning af ophavsretsmidlerne?