’Ledere i DJ’ kårede årets leder – og holdt generalforsamling uden fremmødte

Specialforeningen for ledere i DJ’s nystiftede pris gik til Erik Harr, direktør i FADL. Han modtager bl.a. prisen for at gøre sig til talsmand for, at ledelse er et fag, man kan uddanne sig til og dygtiggøre sig i. Efter prisoverrækkelsen holdt lederne en yderst stilfærdig generalforsamling

Der var taksigelser fra formand Via Christensen til flere af DJ’s ansatte, da specialforeningen ’Ledere i DJ’ torsdag eftermiddag afholdt sin årlige generalforsamling i DJ’s lokaler på Gammel Strand i København.

Og netop de taksigelser var en del af grunden til, at formanden overhovedet læste beretningen op. De øvrige bestyrelsesmedlemmer havde nemlig læst den på forhånd – og ud over dem var kun repræsentanter for DJ til stede. Ingen menige medlemmer var mødt op til generalforsamling i foreningen, der blev stiftet i 2017 og i dag tæller 95 medlemmer.

Via Christensens beretning sluttede med en opfordring til medlemmerne om at tage fat i bestyrelsen med idéer og forslag. Og til at råbe op over for ledernes specialforening, hvis de føler sig svigtet af DJ.

”Foreningen er til for jeres skyld, og den skal afspejle og fremelske det, der er værdifuldt for jer,” sagde hun og tilføjede med et smil:  

”Og det er der så ikke nogen medlemmer til at høre – ud over jer i bestyrelsen.”

Prisvinder roste DJ’s kulturrejse

Inden selve generalforsamlingen gik i gang, havde lederne uddelt den nystiftede pris ’Årets Leder’. Det var et lidt større tilløbsstykke med i alt 18 fremmødte.

”Vi har valgt at indstifte prisen, fordi vi synes, det er vigtigt at sætte fokus på ledelse – også i vores branche,” sagde Via Christensen til forsamlingen.  

Bestyrelsen havde modtaget en række indstillinger af i alt tre personer til prisen. De var alle tre nomineret. Vinder blev Erik Harr, direktør i FADL – Foreningen af Danske Lægestuderende og tidligere kommunikationschef i Danmarks Apotekerforening og Dansk Sygeplejeråd.

Han modtog blandt andet prisen for sit arbejde med medielobbyisme. Men også for med sit eget lederprogram at gøre sig til talsmand for, at ledelse er et fag, man kan uddanne sig til og dygtiggøre sig i.

”Du har sat fokus på, at en god leder ikke nødvendigvis bare er en karismatisk person eller en dygtig elev i klassen,” sagde Via Christensen.

Erik Harr holdt efterfølgende en tale, hvor han takkede for prisen og kvitterede for den ”kulturrejse”, som DJ har været på, og som i dag betyder, at både kommunikationsfolk og ledere er en del af forbundet.

”DJ tog udviklingen på sig. Og det var klogt, selv om det stadig er en balanceakt mellem de forskellige grupper,” sagde han.

Markedsføringsplan skal skabe synlighed

I sin beretning roste ledernes formand DJ for støtte og hjælp til at komme i gang og finde fodfæste og retning som specialforening. Netop det har en del af bestyrelsens arbejde i 2018 handlet om, fortalte formanden.

Hun fortalte også, at bestyrelsen har fokuseret sit arbejde på tre områder: Sikring af bedre rådgivning for ledermedlemmer af DJ, etablering af flere aktiviteter målrettet ledere, samt rekruttering af medlemmer til foreningen.

”Vi er kommet et godt stykke vej på de tre indsatsområder,” sagde Via Christensen.

Hun fremhævede blandt andet, at der er blevet etableret en ordning, som gør, at medlemmer af ’Ledere i DJ’ i dag får særlig rådgivning, når de henvender til DJ for at få vejledning om løn, karriere og udfordringer.

”Det var et mål for os, at foreningens medlemmer ikke skulle have rådgivning af den samme faglige konsulent, som betjente vores medarbejdere. Det har vi fået en løsning på med en særlig rådgiver til ledere,” sagde Via Christensen.

Hun fortalte også, at bestyrelsen i årets løb har haft fokus på at rekruttere medlemmer og blive en synlig, tydelig specialforening – blandt andet ved at lægge en markedsføringsplan.

”I 2019 vil vi gerne nå et stykke videre. Hovedaktiviteterne i bestyrelsen kommer til at ligge på at føre markedsføringsplanen ud i livet og på at gå i tættere dialog med DJ om målrettet uddannelse for ledere,” sagde Via Christensen.

Ny bestyrelse valgt  

Der var ingen debat efter formandens beretning. Og da der ikke er noget kontingent til foreningen, var der heller ikke noget regnskab, som skulle gennemgås og godkendes.

Efter generalforsamlingen er bestyrelsen for ’Ledere i DJ’:

Via Christensen (formand), Pia Gede Nielsen (næstformand), Marianne Søndergaard (bestyrelsesmedlem), Charlotte Haugaard Melin (bestyrelsesmedlem) og Farid Fellah (suppleant).

0 Kommentarer