DJ-medlemmer skal høres om optagelse af ledere

Dansk Journalistforbund vil sende et forslag om at optage ledere i forbundet til høring hos medlemmerne. Men flere er skeptiske over for høringen. »Det må ikke opfattes, som om det er en enig hovedbestyrelse, der sender det ud,« lød det fra DJ Fotografernes formand

Muligheden for, at mediefolk, der er ledere, skal kunne være med i Dansk Journalistforbund, skal nu i en såkaldt høring hos forbundets godt 17.000 medlemmer. Det har DJ’s hovedbestyrelse besluttet.

Høringen skal gennemføres, inden hovedbestyrelsen kan sende et eventuelt forslag videre til drøftelse på delegeretmødet i foråret 2017.

Ifølge forslaget skal ledere placeres i deres egen forening i DJ. Nederst i artiklen kan du se forslaget, der er udarbejdet af en arbejdsgruppe i DJ.

Modstand i hovedbestyrelsen

På trods af at hovedbestyrelsen sender forslaget om ledere i DJ i høring hos medlemmerne, er der politisk modstand mod at optage ledere på det skitserede grundlag.

Journalist Villy Dall understregede på hovedbestyrelsesmødet, at det skulle fremgå af referatet, at han er imod en høring. Villy Dall påpegede, at han ikke kan stemme for forslaget fra arbejdsgruppen.

Flere frygtede, at en høring kan tolkes, som om at DJ allerede har besluttet sig for at optage ledere, som beskrevet i forslaget.

Peter Thornvig, formand for DJ Fotograferne, sagde:

»Det må ikke opfattes, som om det er en enig hovedbestyrelse, der sender det ud.«

DJ’s kommunikationschef, Troels Johannesen, fortæller til Journalisten, at DJ i begyndelsen af det nye år begynder at informere medlemmerne om høringen via nyhedsbreve og sociale medier.

De er her allerede

Forslaget opridser et dilemma.

På den ene side lyder det i dag i lovene i paragraf 2, stykke 5:

”Ret til medlemskab tilkommer ikke ansøgere, som indtager egentlige journalistiske chefstillinger, og ophører, hvis et medlem overgår til en sådan stilling.”

Og på den anden side:

”Alligevel viser et udtræk fra DJ’s medlemsdatabase, at der er omkring 300 medlemmer, der selv har angivet en titel, hvori ”chef” indgår,” som det opridses i forslaget.

Han kan hyre og fyre

Misforholdet er ikke nyt. Journalisten påviste i april 2013, at der er flere medlemmer med lederbeføjelser i DJ.

Dengang fastslog Journalisten, at der var 340 medlemmer i DJ med ordet chef i titlen. En af dem var Morten Jest, chefredaktør på fagbladet Gymnasieskolen, der har personaleansvar. Han kan også hyre og fyre sine medarbejdere, heraf journalister, fortalte han. Men han kunne godt være medlem af DJ.

Dengang forklarede daværende formand for DJ Mogens Blicher Bjerregård, at DJ skulle lave reglerne om.

»Jeg kan sagtens forstå, at medlemmerne har svært ved at forstå reglerne. Det her er endnu et eksempel på, at vi er nødt til nu at få kigget reglerne efter.«

Delegeretmødet skulle i 2015 havde stemt om lovændringerne, der slog fast, hvor meget chef man kan være som medlem af DJ. Men forslaget blev trukket af hovedbestyrelsen før afstemning efter kritik fra talerstolen.

En model for ledere i DJ

Arbejdsgruppens forslag, der skal i høring hos medlemmerne, før hovedbestyrelsen skal tage stilling til, om det skal behandles på delegeretmødet i foråret 2017, lyder i sin helhed:

”Ledere kan være medlem af DJ – og placeres organisatorisk i foreningen ”Ledere i DJ”.

Ansøgere, der placeres i denne forening, er dem:

• Der har hyrings/fyrings-ret eller instruktionsbeføjelser over ansatte på  DJ's organisationsområde.

Eller

• I deres kontrakt har klausuler, der betyder, at de skal arbejde i konfliktsituationer, med undtagelse af medlemmer under uddannelse.

Medlemmer af foreningen Ledere i DJ vælger deres egen bestyrelse og har adgang til rådgivning, vejledning og hjælp fra DJ på linje med alle andre medlemmer, ligesom der er adgang til hjælp til at forhandle kollektive aftaler.

Medlemmerne af foreningen er dog ikke valgbare til forsamlinger, der har indflydelse på overenskomster og aftaler for andre, herunder delegeretmødet. Foreningens bestyrelse har ved anmodning ret til at tale i alle forbundets demokratiske organer.

Ved tvivl om, hvorvidt en ansøger har instruktionsbeføjelser, inddrages TR, subsidiært øvrige DJ-medlemmer, på arbejdspladsen.

For freelancere og selvstændige gælder, at ansøgere, der kan accepteres som medlemmer af FreelanceGruppen og andre specialgrupper, oppebærer de demokratiske rettigheder, som dette medlemskab medfører. Hvis man som selvstændig har ansatte inden for DJ's organisationsområder, placeres man i Ledere i DJ.”

1 Kommentar

Stig Jonstrup Pedersen
14. DECEMBER 2016
Hvis det kan bane vejen for
Hvis det kan bane vejen for at opdele forbundet i søjler afhængig af funktion - og følgelig differentieret kontingent - så fint med mig, selv om det reelt er valgt ledelses ansvar.