Specialforening for ledere stiftet – ”det var på tide”

Omkring 25 leder-medlemmer i DJ stiftede tirsdag specialforeningen Ledere i DJ. ”Jeg har ventet på den her forening længe,” sagde nyvalgt bestyrelsesmedlem Pia Gede Nielsen

Det var med ja-hatten på, at en flok DJ-medlemmer med lederbeføjelser tirsdag aften var troppet op på Gammel Strand til den stiftende generalforsamling for specialforeningen Ledere i DJ. Foreningen giver for første gang lederne et formelt forum at samles i, men markerer også rent symbolsk, at ledere er velkomne som medlemmer i DJ.

”God idé”, ”det var på tide” lød nogle af de spontane reaktioner, da foreningens vedtægter blev fremlagt på mødet.

”Da jeg i sin tid blev redaktionschef i Politikens Hus, blev jeg kaldt til samtale og bedt om at melde mig ud, og tillidsmanden var orienteret. Så jeg er glad for, at der er åbne døre igen,” sagde Farid Fellah.

”Jeg har ventet på den her forening længe. Jeg har prøvet at være medlem i Lederne, men er så vendt tilbage igen,” fortalte Pia Gede Nielsen.

Gratis medlemsskab

Specialforeningen er en konsekvens af Delegeretmødet i foråret 2017, som besluttede, at lederne skal organiseres i deres egen forening, som dog i modsætning til andre foreninger ikke får mulighed for at vælge delegerede til delegeretmødet.

Den manglende demokratiske indflydelse er DJ dog klar til at kompensere for – i klingende mønt. Oplægget fra DJ var nemlig, at det i modsætning til andre specialforeninger skal være gratis at være medlem af Ledere i DJ. I stedet vil forbundet betale foreningens udgifter.

”Vi tænker, at DJ-kontingentet er pænt, det er der ingen grund til at lægge mere på. Og det er klart, at vi så giver nogle tilskud, og vi vil gerne afvikle arrangementer for den her forening. I er den eneste forening, der ikke har det privilegium, at man kan komme til delegeretmøde, det vil vi gerne kompensere for – det er vores forpligtelse. Vi har store ambitioner på det her område, det koster nogle ressourcer, men dem giver vi gerne ud,” sagde Lars Werge.

Og det tilbud lod lederne sig naturligvis ikke sidde overhørig. Forslaget om et kontingent på 0 kroner blev vedtaget uden indvendinger.

Kan- og skal-medlemmer

Spørgsmålet om, hvem der kan, må og skal være medlem af foreningen, er lidt af en hjernevrider, som faglig konsulent Hans Jørgen Dybro da også måtte udrede for forsamlingen.

De potentielle medlemmer deles groft sagt op i skal-medlemmer og kan-medlemmer. Skal-medlemmer, der altså automatisk vil blive flyttet til foreningen, er ledere med formelt personaleansvar, som kan ansætte og forhandle løn med medarbejdere. Kan-medlemmer, som ikke er tvungne medlemmer i foreningen, er dem, som har ledelsesmæssige beføjelser, men ikke formelt personaleansvar, eksempelvis redaktører og souschefer.

En leder, der kan fyre medarbejdere, kan ikke være medlem i DJ og således heller ikke i Ledere i DJ.

Der blev lagt op til, at man kan være interessentmedlem i andre specialforeninger, hvis man har et fagligt tilhørsforhold der.

Farid Fellah var usikker på, om han kunne være medlem. Han har været redaktionschef på Polfoto og senere gennem en årrække kommunikationschef i arkitektfirmaet Henning Larsen, men nu er han netop blevet selvstændig og rådgiver forskellige firmaer på egen hånd – en slags freelance-kommunikationschef.

DJ’s kommunikationschef, Troels Johannesen, svarede, at han bestemt så Farid Fellah som et kan-medlem, og Fellah lod sig da også efterfølgende vælge til bestyrelsen. Til gengæld var der blankt nej til en studerende i medieproduktion og ledelse ved DMJX, der spurgte, om studerende kunne være medlemmer. Det kan de ikke, selv om Hans Jørgen Dybro forsonende opfordrede til, at man opdyrkede en slags kontakt med studerende på den uddannelse.

Dybro fastslog også, at leder-medlemmer har ret til samme hjælp og service som andre medlemmer, dog kan der være ”en begrænsning i forhold til den meget konkrete ledelse”.

”Vi rådgiver dig ikke i, hvordan du skiller dig af med en medarbejder,” supplerede leder af DJ's karriere og trivselsafdeling Rikke Andreasen lidt mere kontant.

Bestyrelse uden medieledere

Man besluttede på mødet, at man i første omgang ikke ville vælge en for- og næstformand, men en bestyrelse på fem personer, der bagefter vil konstituere sig. Til bestyrelsen valgtes Via Christensen, der er kommunikationschef i Kriminalforsorgen; Pia Gede Nielsen, leder af onlineudvikling i Dansk Sygeplejeråd, Ulla Kragh Jespersen, kommunikationschef på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AU; Farid Fellah, selvstændig kommunikationschef; Marianne Søndergaard, teamleder på Teknologisk Institut.

Undervejs i valget blev det bemærket, at bestyrelsen udelukkende består af kommunikations-ledere, og at bestyrelsen gerne må afspejle de mange mediechefer, der også vil være i foreningen.

”Er her nogen?” blev der spurgt, og der blev kigget rundt i lokalet, mens de få tilstedeværende mediechefer, der ikke ønskede at komme i bestyrelsen, dukkede nakken.

Dog blev Karen Ellehøj, der er redaktionschef på ugebladet Søndag, valgt som suppleant sammen med Gitte Merrild, der er forhenværende kommunikationschef og nu ledig.

Kræver bedre rådgivning

Der blev diskuteret, hvordan den egentlige formålsparagraf for foreningen skal lyde, men det blev besluttet at redigere den ved en senere lejlighed. Det, de valgte bestyrelsesmedlemmer nævnte som indsatspunkter, handler om mere branchespecifik lederuddannelse, faglige oplæg og arrangementer samt bedre rådgivning omkring karriere og ansættelsesforhold for ledere.

”Som leder har man mere været i DJ, fordi man har haft et åndeligt fællesskab, men man har ikke rigtigt følt sig velkommen. Jeg håber, vi som ledere vil kunne se frem til noget bedre rådgivning. Hidtil har det været sådan, at hvis man ikke har været overenskomst-ansat, så har det ikke ligget lige til højrebenet for rådgiverne i DJ,” siger Marianne Søndergaard til Journalisten efter mødet.

Dejligt med fyringer

Aftenmødet startede i øvrigt med oplæg fra to ledere – Thomas Gadsbølle fra TV 2 og Per Mikael Jensen fra Altinget. Her fik man allerede inden foreningens stiftelse en lille reminder om de modsætningsforhold, der trods alt stadig ligger mellem ledelses- og medarbejderlaget og dermed også i en chef-klub i et fagforbund, da Per Mikael Jensen lidt provokatorisk gav sit syn på medarbejder-omsætningsgraden i danske medievirksomheder.

”Forleden afskedigede Weekendavisen fire mennesker. Det synes jeg er virkelig dejligt. Vi er alt for håndsky i forhold til at flytte folk, hvis de ikke længere passer i arbejdet. Nogle gange er der ikke brug for en profil mere, og så må man afskedige vedkommende. Forestil jer, at man sagde til et fodboldhold: Vi stiller med de samme 11 mand i hele sæsonen, der bliver ingen udskiftninger. Den går ikke.”

Rettet klokken 14.18: Vi havde i denne artikel skrevet, at der var tale om en ny specialgruppe. Det er ikke korrekt, Ledere i DJ er en specialforening. Journalisten beklager fejlen.
Rettet 9/11 klokken 8.46: Rikke Andreasen er ikke faglig konsulent, men leder af DJ's afdeling for karriere og trivsel.

0 Kommentarer