Lars Abild blev overvåget af privatdetektiv

Waterfront hyrede en privatdetektiv til at overvåge freelanceren Lars Abild. Waterfront ville vide om den tidligere medarbejder Karsten Madsen forsynede Abild med fortrolige oplysninger. Abild ser nervøs og usikker ud, fremgår det af privatdetektivens skygning

Histrorien om samarbejdet mellem Waterfront og DSB handler ikke kun om en usund forvaltningskultur, men også om skæg og blå briller. Direktør for Waterfront Lars Poulsen iværksatte i august 2012 (måske tidligere) nemlig en fysisk overvågning af freelancejournalisten Lars Abild og den tidligere medarbejder Karsten Madsen.

Overvågningen blev varetaget af privatdetektiv Uffe Bodeholt fra UIP Consult ApS. Det fremgår af Bruun og Hjejles advokatundersøgelse af Waterfrontsagen.

Overvågningen er beskrevet i en e-mail af 24. august 2012 fra Lars Poulsen til underdirektør i DSB Peder Nedergaard Nielsens gmail-konto.

Lars Poulsen har i forbindelse med advokatundersøgelsen redegjort for overvågningen i e-mail af 19. februar 2013. Her fremgår det, at Waterfront af egen drift iværksatte overvågningen for at varetage DSB’s interesser:

”Overvågningen foretaget af Uffe Bodeholt angår et møde på en café i Brønshøj, som vi får kendskab til via Karsten Madsens mailkorrespondence med Lars Abild om, at Madsen vil forsyne Abild med internt fortroligt kundemateriale om DSB. Vi opfattede klart mailen som en trussel og besluttede på den baggrund at undersøge – og om muligt dokumentere – hvorvidt Madsen og Abild rent faktisk implementerede truslen, som beskrevet i mailen. Herefter – inden mødets afholdelse den 24. aug. 2012 – rettede vi henvendelse til KM's advokat og indskærpede over for ham, at hans klient skulle overholde sin kontraktslige fortrolighedsaftale. Overvågningen af møder med Lars Abilds deltagelse skete kun denne ene gang.”

I en e-mail af 24. august 2012 fra Lars Poulsen til Peder Nedergaard Nielsens gmail-konto står der:

”Vi er lige blevet ringet op af Uffe Bodeholt, som overvåger Abild. På et møde i dag kl. ca. 10.20 -12 fik han overdraget mapper med interne dokumenter fra Karsten Madsen, til dokumentation af Abilds påstande. KM udlev. flere mapper med papirer til Abild, som i øvrigt fremstod nervøs og usikker. KM fremstod modsat. Vi får sandsynligvis video og tilhørende rapport på mandag. Bør vi mødes for at drøfte en handleplan, og bør vi orientere Jesper Schou og Lars Lindskov. Udfordringen er selvfølgelig, at informationsstrømmen standser, så snart Abild opdager, at vi ved alt.”

Det har ikke været muligt for advokaterne at tale med Uffe Bodeholt, der henholder sig til fortrolighedsforholdet over for Waterfront. Den fortrolighed har Lars Poulsen over for advokaterne ikke ønsket at ophæve.

1 Kommentar

michael bjørnbak martensen
4. APRIL 2013
Med casen Lars Abild kan
Med casen Lars Abild kan ingen være i tvivl om, at freelancejournalistik i Danmark har en endog meget stor værdi.