search

Kammeradvokaten: Lars Abild skal have en undskyldning

DSB’s tidligere direktør Søren Eriksen og underdirektør Peder Nedergaard havde ansvaret for Waterfront-sagen, viser advokatundersøgelse. DSB fyrer underdirektøren, og kammeradvokater opfordrer DSB til at give Lars Abild en undskyldning (opdateres)

»Der er to ansvarlige. Den ene er Søren Eriksen, og den anden er underdirektør Peder Nedergaard.«

Sådan lød konklusionen fra kammeradvokat Karsten Hagel-Sørensen  i dag på et pressemøde i Transportministeriet om resultaterne af advokatundersøgelsen af samarbejdet mellem DSB og kommunikationsbureauet Waterfront.

Sagen handler om freelanceren Lars Abild, der i knap to år troede, han var tilknyttet PR-bureauet Waterfront på helt almindelige betingelser. I realiteten var hans ansættelse resultatet af et samarbejde mellem Waterfront og DSB – og det skulle sikre, at Lars Abild ikke lavede kritisk journalistik om DSB.

Ingen skriftlig aftale

Ifølge Karsten Hagel-Sørensen forelå der ikke en skriftlig aftale mellem DSB og Waterfront.

»Men der er indicier for, at der var en mundtlig forståelse for, at Lars Abild skulle knyttes til Waterfront som freelancer – ikke nødvendigvis for at forhindre ham i at beskæftige sig med DSB, for det har han gjort. Det var for at give ham en sjælelig massage, så han blev venligere stemt over for DSB,« forklarede Karsten Hagel-Sørensen.

Ifølge Karsten Hagel-Sørensen har det ikke været muligt at dokumentere, at DSB betalte Waterfronts lønudgift til Lars Abild.

»Det er sandsynligt, men om det har svaret til hans løn, kan vi ikke konstatere.«

DSB-direktør ønskede at bruge private mails

Redegørelse viser overtrædelser af offentlighedsloven, fordi kommunikationen med Waterfront foregik via private mailkonti. Og daværende direktør Søren Eriksen var den drivende kraft bag beslutningen om at bruge private mails.

»Men han har haft held til ikke at efterlade sig fingeraftryk,« sagde Karsten Hagel-Sørensen.

Karsten Hagel-Sørensen opfordrede DSB til at give Lars Abild en undskyldning. Det skete dog ikke på pressemødet i dag.

Da Peder Nedergaard læste mailen fra Waterfront, hvor det fremgår at Waterfront "løber – og har løbet – en voldsom risiko, for DSBs skyld", burde underdirektøren øjeblikkeligt have fortalt ledelsen om det, lød konklusionen.

»Han kan konstatere, at den indeholder det, som Peder Nedergaard opfatter som afpresning, som det er også er,« sagde Karsten Hagel-Sørensen.

Mailen var forfattet i et samarbejde mellem Waterfronts direktør, Lars Poulsen og rådgiveren Karsten Madsen, der er tidligere chefredaktør på blandt andet Berlingske Tidende.

Et alvorligt og kritisabelt fejlskøn

Men ifølge undersøgelsen mente underdirektøren, at mailens indhold vedrørte den gamle ledelse, ikke den nye.

»Det er et meget alvorligt og kritisabelt fejlskøn,« lød det fra Karsten Hagel-Sørensen.

Han konkluderede, at begæringerne om aktindsigt har fået en usaglig behandling.

»Det skal bebrejdes Peder Nedergaard.«

Kammeradvokaten slog fast, at det var særligt kritisabelt, at Peder Nedergaard ikke gjorde opmærksom på afpresningen, da der skulle laves en ny aftale med Waterfront.

»At han ikke får den tanke, at en leverandør, der har sendt en mail med forsøg på afpresning og løgn … det bør få alarmklokkerne til at ringe.«

En syg kultur

DSB’s bestyrelsesformand, Peter Schütze, kaldte kulturen i DSB’s samarbejde med Waterfront for ”syg”.

»Det fylder mig med forundring og ubehag. Der ligger en snedighed bag, der ingen steder hører hjemme,« sagde Peter Schütze.

Administrerende direktør i DSB Jesper Lok lovede at stramme op på procedurer i forbindelse med begæringer om aktindsigt. Desuden laver DSB en whistleblower-funktion.

Karsten Hagel-Sørensen mente, at det er i orden, at DSB’s kommunikationskonsulenter tager kontakt til for eksempel trafikudvalget.

»Men det skal ske åbent. Over bordet. Man må ikke sende Waterfront ud og pusle med synspunkter og modarbejde ministeren i det skjulte.«

Kammeradvokater sagde, at DSB ikke skal bruge konsulenter, der benytter sig af løgn og bedrag.

»Man bør have mere fokus på at bruge konsulenter, der er hæderlige,« sagde han.

DSB vil nu fyre Peder Nedergaard, mens tidligere direktør Søren Eriksen beholder sin fratrædelsesgodtgørelse.

Læs hele advokatundersøgelsen her (PDF)

(opdateret 14:34)

Kommentarer
6
Finn Dalgård
03.04.13 13:53
Kammeradvokaten fusker med
Kammeradvokaten fusker med DSB-loven.
Spin er åbenbart også for jurister. Det ser ud til, at det er meget vigtigt for kammeradvokaten at nå frem til det resultat, at Forvaltningsloven gælder for DSB, selv om DSB som selskab skal fungere på privatretlige vilkår. Uden den konklusion ville grundlaget for den mest alvorlige, juridiske kritik stort set være væk.

Derfor har advokaten undladt at citere den sætning i loven, som netop definerer Forvaltningsloven i forhold til DSB.

Advokatens tolkning er i modstrid med fx pressejurist Oluf Jørgensen og Finansministeriet.

I Kammeradvokatens DSB-redegørelse står:
http://www.dsb.dk/global/pdf/om%20dsb/pressemeddelelser/beretning%2002-04-2013.pdf

”Det er i DSB-lovens § 19, stk. 1, forudsat at offentlighedsloven, forvaltningsloven og ombudsmandsloven gælder for DSB, i det omfang der ikke ved lovbestemmelse er gjort undtagelse fra disse loves anvendelsesområde.
De uskrevne, forvaltningsretlige principper indtager en plads svarende til lovregler i det forvaltningsretlige regelhierarki. Disse regler kan ikke anses for fraveget uden udtrykkelig lovhjemmel. En sådan lovhjemmel kan efter vores vurdering ikke udledes af DSB-loven eller
lovens forarbejder. Vi finder derfor, at de almindelige forvaltningsretlige regler finder anvendelse på DSB.”

Men DSB-lovens paragraf 19 er i sin helhed sådan (med min fremhævning):

”§ 19 Lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om Folketingets Ombudsmand gælder for sager om de ansatte i DSB og for den jernbanevirksomhed, der udøves af DSB som led i udførelsen af forhandlet trafik, jf. lov om jernbanevirksomhed mv. § 8.
De i 1. pkt. nævnte love gælder ikke for den øvrige virksomhed, der udøves af DSB.”

Formålet med DSB-loven er at sætte DSB i stand til at konkurrere med andre tog-operatør på et liberaliseret marked. Derfor skal selskabet kunne agere på samme måde som konkurrenterne. Det formål gælder selvfølgelig også den lobby-virksomhed, som må formodes anvendt af konkurrenterne, fx Arriva/Deutsche Bahn.

Pressejurist Oluf Jørgensen har samme fortolkning, og han har netop kritiseret undtagelsen som et problem:
http://130.225.180.60/cfje/lovbasen.nsf/(FastunikID)/LB06124094

Finansministeriet har samme tolkning som Oluf Jørgensen:

http://www.fm.dk/publikationer/2003/statslige-aktieselskaber-_-tilsyn-ansvar-og-styring/7-offentlig-indsigt-og-kontrol/

"Den selvstændige offentlige virksomhed DSB er dog undtaget fra forvaltningsloven og offentlighedsloven, for så vidt angår DSB’s kommercielle aktiviteter. Det bidrager til at ligestille DSB med de vilkår, der gælder for statslige aktieselskaber."
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
03.04.13 15:07
Ifølge Karsten Hagel-Sørensen
Ifølge Karsten Hagel-Sørensen har det ikke været muligt at dokumentere, at DSB betalte Waterfronts lønudgift til Lars Abild

Ifølge Karsten Hagel-Sørensen forelå der ikke en skriftlig aftale mellem DSB og Waterfront.

Og daværende direktør Søren Eriksen var den drivende kraft bag beslutningen om at bruge private mails.
»Men han har haft held til ikke at efterlade sig fingeraftryk,« sagde Karsten Hagel-Sørensen.

Journalisten bør holde sig for god til at kolportere Kammeradvokatens pressetaktik. Ovenstående artikel er lammende ringe hvilket bør få fagbladet til som minimum at ændre brødteksten der jo er decideret usand. Undersøgelsen har jo tydeligvis ikke påvist nogen ansvarsplacering!
Fremhævet af Journalisten
Søren Hansen
03.04.13 15:21
Kære Finn og Christian

Kære Finn og Christian

Skal jeg forstå jeres indlæg sålede sat i mener at det er i orden det som DSB har gjort.

Hiilsen


Søren
Fremhævet af Journalisten
Finn Dalgård
03.04.13 16:04
Nej. Jeg forsøger at anlægge
Nej. Jeg forsøger at anlægge en journalistisk vinkel på emnet.
Der kan sagtens bedrives journalistik på de etiske vinkler, og det har der jo også været gjort. Men i dag drejer det sig om jura.
Og så er det da en god historie, at statens advokat fusker for at opnå et bestemt resultat. Eller hvad?
I øvrigt præsenteres kammeradvokaten som "uvildig". Men i hvert fald i forhold til DSB er det firma inhabilt, eftersom det pinligt blev underkendt i sin satsede vurdering om ulovlig statsstøtte til DSB-koncernen.
Fremhævet af Journalisten
Christian vangsø bentsen
03.04.13 20:32
Soeren, denne tråd handler
Soeren, denne tråd handler ikke om dsb men om fagbladets evne til at behandle en bestilt undesøgelse.
Fremhævet af Journalisten
michael bjørnbak martensen
03.04.13 23:58
http://www.bt.dk/politik
http://www.bt.dk/politik/statens-advokat-journalist-var-hadsk Det ser søreme ud til, at Anna Vinding har haft viden, indsigt og aktiv deltagelse i sagen, hvilket hun tidligere har benægtet.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen