Kritik af ny praktikantaftale

Debatten kører om ny praktikantaftale, selv om den er hemmelig og først skal til afstemning i dag. De studerende har lanceret en kampagne imod den blandt andet på grund af lønnedgang. DJ forsvarer lønnedgangen på grund af øget læring (opdateret 13.51)

Selv om den praktikantaftale, der skal stemmes om senere i dag i DJ's hovedbestyrelse, ikke er offentliggjort, er der allerede opstået debat om dele af indholdet mellem DJ og de studerende.

På Twitter og Facebook har de studerende vist deres utilfredshed med kampagnen #Fordyrtkøbt.

”Der er en ny praktikantaftale på vej, der medfører en markant lønnedgang for journalistpraktikanter. Der er nogle gode elementer i aftalen, men samlet set giver vi langt mere, end vi får. Vi mener ganske enkelt, at aftalen er alt for dyrt købt,” lyder et tweet blandt mange andre.

En anden stiller følgende spørgsmål i et tweet:

”Hvad er prisen for det her, Tine? Hvis det ikke er #fordyrtkøbt, så fortæl os prisen.”

DJ's næstformand, Tine Johansen, der har siddet med ved forhandlingerne, svarer med tweetet:

”Prisen for læring, barsel og kommunikationsstuderende med på aftalen er en lavere løn. Det vidste vi, da vi gik ind i forhandlingerne.”

Du kan se DJ's beskrivelse og vurdering af aftalen her:

https://journalistforbundet.dk/nyhed/tine-johansen-ny-praktikantaftale-skaber-mere-laering-og-mindre

For lidt læring

Ifølge formanden for Danske Mediestuderende og medlem af DJ's hovedbestyrelse, Thilde Høybye, skyldes utilfredsheden blandt de studerende en manglende balance mellem løn og læring.

”Havde der været mere læring med i aftalen, kunne det være, vi syntes, aftalen kunne være god,” siger Thilde Høybye.

Tæt på smertegrænsen

Aftalen er forhandlet mellem DJ og Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA, DR, TV2 samt Foreningen af TV2 Regioner.

Formand for Journalisterne i DJ og medlem af hovedbestyrelsen Rasmus Mark Pedersen har siddet med til forhandlingerne sammen med Tine Johansen.

Han forklarer til Journalisten, at udspillet til praktikløn ikke skulle have været meget lavere, før han selv havde sagt nej til aftalen.

”Jeg er også nede ved grænsen for, hvad vi kan stå model til. Men vi er ikke gået over smertepunktet,” siger han.

De studerende har krav på at kende indholdet

Rasmus Mark Pedersen forstår de studerendes frustration over lønnedgang, men han mener, det ville give en bedre debat, hvis de studerende fik lov til at se aftalens indhold.

Overenskomstforhandlinger er beskyttet af forbud mod offentliggørelse for ikke at give modstanderen for mange kort på hånden.

”Men lige i øjeblikket har vi en mærkelig diskussion, som ender med at give modstanderen, arbejdsgiverne, flere kort på hånden,” siger Rasmus Mark Pedersen.

”I det her konkrete tilfælde mener jeg, de studerende har krav på at kende alt indholdet,” siger han.

Mere kvalitet og trivsel

Tine Johansen har på DJ's hjemmeside uddybet, at hun er tilfreds med aftalen.

”DJ har landet en aftale, hvor der bliver skabt mere kvalitet og trivsel i praktikperioden med øremærkede læringsdage, hvor man er ude af produktionen, og krav om læringsplaner, som den enkelte skal have udarbejdet og gennemgået hver tredje måned,” skriver hun.

DJ fremhæver disse punkter, som DJ har fået opfyldt:

•        Obligatorisk vejledningsuddannelse

•        Barselsbestemmelse

•        Udvidet dækningsområde, så aftalen også gælder kommunikationsstuderende fra 6. semester på DMJX

•        En aftale med TV 2 og Regionerne om at stoppe deres praktikforlængelser

DJ-næstformand værner om referatforbud

Tine Johansen fortæller, at aftaleteksten ikke vil blive offentliggjort, før den er godkendt.

"Når vi behandler overenskomststof i hovedbestyrelsen, er der referatforbud. Det er der, fordi der ikke skal skabes nogle forventninger til hverken den ene eller anden part om, hvad man kan se frem til,” siger hun.

Hvorfor har DJ offentliggjort punkter fra aftalen på DJ’s hjemmeside og på de sociale medier, hvis der er referatforbud?

”Jeg har siden, vi gik ind i forhandlingerne, fortalt om, hvad det er for nogle krav, vi er gået ind i forhandlingerne med. Hele vores bevæggrund for overhovedet at gå ind i forhandlinger var, at vi satte en fed streg under, at praktik er uddannelse. Der har været fuld åbenhed omkring hvilke krav, vi er gået ind i forhandlingerne med," siger hun.

Hvorfor er DJ gået ind i debatten på Twitter?

"Der har været nogle misforståelser om aftalen, som jeg har prøvet at tilbagevise. Det, jeg har kunnet forstå på de studerende og deres repræsentanter i delegationen, er, at de synes, aftalen er en rigtig god pakke. Men at de synes, prisen er for høj," siger hun.

"Men noget af det, som de her dage er blevet præsenteret på Twitter, har været, at man pludselig ikke synes, at det, vi har fået, har været godt. Det er ikke det, vi har hørt de studerende sige undervejs."

Artiklen er opdateret 13.51. DJ afviser at offentliggøre aftaleteksten.

DJ's hovedbestyrelse mødes i dag klokken 17.00 for at stemme om praktikantaftalen.

8 Kommentarer

Nils-Chr. Nilson
19. MARTS 2018
Fremdriftsreform og nu lavere
Fremdriftsreform og nu lavere løn. Skal journalistuddannelsen være forbeholdt rige folks dumme og meget unge børn, hvis eneste erhvervserfaring er fra bagerbutikken søndag morgen.
Ernst Poulsen
19. MARTS 2018
Ifølge Mediawatch skal
Ifølge Mediawatch skal praktikantlønnen falde fra 16.621 kr. til 13.500 kr. Det tal er ikke bekræftet, men altså hvad Mediawatch mener at vide.

Det svarer til et fald på 18,8 %. Man skal huske at medregne, at overenskomster normalt ville indeholde en lønstigning, så i alt er der ca. tale om et fald på 20,5 %.

Mere kan læses her: (Abo$)
https://mediawatch.dk/secure/Medienyt/Aviser/article10427931.ece
Torben Agersnap, repræsentant for de studerende i forhandlingsudvalget
19. MARTS 2018
eg er helt enig med dig i, at
eg er helt enig med dig i, at det er et problem, når Studerende arbejder gratis eller for billigt. Det er med til devaluere værdien af det journalistiske arbejde og sætter især jer som freelancere i en udsat situation.
Jeg er til gengæld komplet uenig med dig i, at en så markant lønnedgang, som der er forhandlet frem i praktikantaftalen, ikke vil betyde noget for de 2000 freelancere, du er formand for.
Det er dybt uhensigtsmæssigt, at debatten om, hvad aftalen indebærer, skal tages uden at folk uden for HB og forhandlingsudvalget ved, hvad den indebærer. Derfor håber jeg, at du vil arbejde for, at beslutningen udsættes og aftalen offentliggøres, så vi kan få en ordentlig debat.
Arbejdsgiverne har en dagsorden, det er at desorganisere arbejdsmarkedet. Hvis de kunne forhandle prisen med hver enkelt arbejdstager individuelt, ville det passe dem bedst.
Det eneste, DJ får ud af at presse aftalen igennem, er at der bliver splittelse mellem de uddannede og de studerende medlemmer af forbundet. Jeg er sikker på, at arbejdsgiverne jubler.
Ernst Poulsen
19. MARTS 2018
Det mest udsædvanlige er vel,
Det mest udsædvanlige er vel, at en fagforening her er med til at forhandle en (større?) LØNNEDGANG for deres egne medlemmer.

Dernæst: Medlemmer i den gruppe det rammer har:
* ikke indsigt i, hvad de mister i kroner/øre.

* ved ikke om de lovede forbedringer er løse løfter og fugle på taget eller reelt bindende aftaler af flere praktikpladser og bedre uddannelser. (Det jeg har læst tyder på de første).

* gruppen af studerende har ikke nogen reel måde at sige fra på. Ingen kan forestille sig studerende strejke fra de praktikpladser der i forvejen ikke er nok af.

Alle udmeldinger fra DJ har hidtil gået på: Det er for jeres eget bedste og nej, I må ikke få noget at vide.

Må jeg minde om, at journalister som faggruppe er opdraget til at slå over i rødt, når de bliver mødt med det svar.

Tro pokker, at der er uro på bagsædet i DJ. Hvem skal motivere den årgang til at betale kontingent.

Og løn betyder altså noget. Jeg åd hele min opsparing op og kørte på de yderste dampe af dankortet + havregryn, da jeg fik mit diplom i hånden. Hvis min løn var blevet sænket undervejs, havde jeg været grueligt på den i sin tid.

Jeg kender ikke aftalen, så jeg aner ikke om den er god eller ej. Men jeg synes HB skulle lytte grundigt til studenterorganisationerne.

Som det er nu, er situationen låst. DJ må ikke fortælle noget. De studerende må ikke sige noget. Alle er frustrerede.

Konkret forslag:

Når der nu er tale om en så speciel målgruppe, der ikke reelt har nogen forhandlingsposition, og som bliver bedt om at gå NED i løn - ville det så ikke være muligt at gå tilbage til forhandlingsbordet og bede om at få åbnet for aftalens detaljer, så den kan sendes til urafstemning blandt de studerende?

De må stadig være ret glade for aftalen i Skindergade, for hvornår er det ellers lige, at en fagforening kommer og beder om lønnedsættelse?
Simon Freiesleben
19. MARTS 2018
Vores utilfredshed handler
Vores utilfredshed handler ikke om, at vi er imod de konkrete elementer i aftalen. Dem er det svært, at have noget imod. Og så er vi rasende glade for, at vores medstuderende på kommunikatøruddannelserne endelig er kommet med på praktikantaftalen.

Vi mener dog, at det er svært at se en balance mellem lønnedgangen og de vundne goder aftalen rummer. Man kan frygte, at forbundet har stiret sig blinde på den aftale de har forhandlet, i ren iver efter endelig at lande en samlet aftale på praktikantområdet. Det er derfor, de mediestuderende siger fra.

Med venlig hilsen
Simon Freiesleben, journaliststuderende fra RUC.

Flere