Kreds 5 efterlyser mere fokus på arbejdsvilkår

Klassiske fagpolitiske emner var til debat på generalforsamling i Kreds 5 mandag. Løn- og arbejdsvilkårene er under pres. »Der er opstået nogle nye udfordringer ved at udkomme digitalt,« sagde næstformanden  

Der var gang i debatten ved den årlige generalforsamling i Kreds 5, som mandag blev afholdt i Valgmenighedens Hus i Holstebro.

De midtvestjyske mediemaver blev mættet med roastbeef og isdessert, og efterfølgende var det især branchens pressede arbejdsforhold, der blev vendt.

I sin beretning tog kredsformand Ivan Hejlskov udgangspunkt i kredsens netop afholdte gallafest, hvor der traditionen tro blev uddelt priser. Men der var i år færre gode forslag at vælge imellem end tidligere – og det siger noget om vilkårene på mediearbejdspladserne, mente han.

»Der var et meget stort kvalitetsgab i år. Det tror jeg skyldes, at folk får mere og mere travlt på arbejdspladserne, og at løn- og arbejdsvilkårene er under ekstremt pres i branchen,« konkluderede Ivan Hejlskov.

En stedmoderlig behandling

I det forgangne år har flere af kredsens mediearbejdspladser igen måttet gennem nedskæringsrunder. Senest har Herning Folkeblad sagt farvel til tre medarbejdere.

Ivan Hejlskov efterlyste, at der generelt kommer mere fokus på løn- og arbejdsvilkår – både på de enkelte arbejdspladser, i kredsen og ikke mindst i Dansk Journalistforbund (DJ).

»Løn- og arbejdsvilkår har fået en stedmoderlig behandling i forbundet, og det har handlet for meget om fusionen. Den har fyldt meget, men uden at diskussionen er blevet bredt ud til medlemmerne. Der er blevet spillet med meget lukkede kort om forhandlingerne,« sagde Ivan Hejlskov blandt andet i sin beretning.

Han udtrykte samtidig en forståelse for forbundsledelsens valg om at sætte forhandlingerne i bero for at undgå splittelse i forbundet.

Medarbejderne skal udfylde rammerne

Næstformand i DJ Lars Werge var også til stede ved generalforsamlingen i Kreds 5. Han understregede, at løn- og arbejdsvilkår er blevet prioriteret højt i forbundet parallelt med fusionsarbejdet. Det har blandt andet resulteret i et forslag til en ny aftalestrategi for DJ.

Men der er stadig plads til at diskutere mulige løsninger, for vilkårene i branchen forværres hele tiden, sagde han.

»Vi er hele tiden i gang. DJ kan og vil levere nogle gode rammer for løn- og arbejdsvilkår, men medarbejderne skal udfylde rammerne og selv gøre noget for at opnå bedre forhold,« sagde Lars Werge blandt andet.

Den fremstilling bakkede Ivan Hejlskov op om:

»Det er de lokale medarbejderforeninger og tillidsvalgte, der først og fremmest skal kæmpe den kamp. Kredsens udfordring ligger i at få udbredt erfaringerne med de lokale initiativer og understøtte medarbejderne,« sagde han.

Kutyme at stå gratis til rådighed

Flere medlemmer udtrykte bekymring for chefernes øgede forventning til fleksibilitet, rådighed og gratisarbejde, og der blev efterlyst flere aftaler på området. Her var Lars Werge klar i mælet:

»Problemet i forhold til at forhandle rådighed er, at arbejdsgiverne allerede får det gratis. Jeg anerkender, at det er svært at sige nej, og det er ikke en anklage. Men det er flere steder kutyme, at man ikke siger nej, og dét er udfordringen i at forhandle nu,« sagde han.

Også Allan Boye Thulstrup, næstformand i Kreds 5 og én af i øjeblikket fem kandidater til næstformandsposten i DJ, meldte sig på banen i debatten. En af hans pointer gik på at tænke overenskomst på en ny måde.

»Vores overenskomster er lavet til en avis, men sådan ser det ikke ud fremover. Der er opstået nogle nye udfordringer ved at udkomme digitalt, « sagde han.

Mere initiativ

Ud over arbejdsvilkår var også efteruddannelse et emne, der blev vendt. Generelt blev der efterspurgt mere efteruddannelse – også mere initiativ for efteruddannelse fra kredsen.

Der blev også opfordret til at reklamere bedre for arrangementer og bestyrelsesarbejde.

Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger. Ivan Hejlskov blev genvalgt som formand.

0 Kommentarer