Nyuddannede mænd og kvinder tjener det samme

Kvinder og mænd får stadig stort set lige meget i løn i deres første job, viser tal fra DJ. Den gennemsnitlige startløn er 31.600 kr. Den laveste startløn er 20.500 kroner

Nyuddannede mænd og kvinder er lige gode til at få job og forhandle løn. Årets dimittendstatistik fra Dansk Journalistforbund viser, at lige mange nyuddannede kvinder kommer i beskæftigelse som mænd, og deres startløn er stort set den samme.
Det skriver journalistforbundet.dk.

Gennemsnitslønnen på 31.613 kr. er fordelt sådan, at de 61 kvinder i statistikken i gennemsnit fik 600 kr. mindre i løn end de 78 mænd. Men forskellen skyldes ifølge DJ stort set, at kvinder ansat ved dagblade primært blev ansat i provinsen, mens mændene primært fik job i København. Årets undersøgelse bekræfter dermed de seneste fem års resultater, når det gælder lighed i løn mellem kønnene.

Den mindste startløn var på 20.500 kr. og blev givet til en journalist i en humanitær organisation. Den højeste startløn var på 41.000 kr. og blev givet til en tv-medietilrettelægger, ansat som redaktionschef i et tvproduktionsselskab.

Hovedparten af dimittenderne fik i 2012 ansættelse som journalist/reporter. Den næststørste gruppe fik ansættelse som kommunikationskonsulenter.

0 Kommentarer