Karriererådgiver: Alder afgør ikke dine jobmuligheder

Det er ikke din alder, der bestemmer dine chancer for at få et job. Det er hvad du kan, siger karriererådgiver i DJ. Han opfordrer medlemmer over 50 år til at efteruddanne sig i stedet for at vente på efterlønnen. »Det er en trist måde at slutte arbejdslivet på,« siger han til journalisten.dk

Det er ikke din alder, der bestemmer dine chancer for at få et job. Det er hvad du kan, siger karriererådgiver i DJ. Han opfordrer medlemmer over 50 år til at efteruddanne sig i stedet for at vente på efterlønnen. »Det er en trist måde at slutte arbejdslivet på,« siger han til journalisten.dk

Når medarbejdere over 50 år ofte ryger i forbindelse med fyringsrunder, skyldes det blandt andet, at ældre medlemmer ikke er gode nok til at vedligeholde deres kompetencer. Det er ikke nødvendigvis udtryk for aldersdiskrimination. Det siger karriererådgiver i Dansk Journalistforbund, Mads Løkke Rasmussen, der dermed udfordrer billedet af, at mediearbejdspladserne i forbindelse med fyringsrunder fravælger medarbejdere over 50 år alene på grund af deres alder.

»Jeg siger ikke, at fyringsrunder altid rammer rigtigt. Men de sidder ikke på ledergangen og vælger de medarbejdere ud, som har nået en bestemt alder,« siger Mads Løkke Rasmussen, der rådgiver DJ-medlemmer om job og karriere.

En undersøgelse, Journalisten har lavet blandt 500 medlemmer over 50 år viser, at 27 procent af medlemmerne i job er bange for at miste arbejdet på grund af deres alder. 95 procent af de ledige i undersøgelsen mener, at deres alder er medvirkende årsag til at de står uden arbejde.

Men ifølge Mads Løkke Rasmussen er oplevelsen af aldersdiskrimination mere psykologisk end faktisk.
»Følelsen af at være sårbar som 50+'er bliver måske i nogen grad selvopfyldende. Man ser sig som svag og bliver derfor svag,« siger han.

Hvis man vil have en god sidste af arbejdslivet, skal man ifølge Mads Løkke Rasmussen løbende vedligeholde sin employability, det vil sige sin værdi på arbejdsmarkedet.
»Det er hårdt at være på arbejdsmarkedet. Løven er ude på savannen og den spiser den svageste gnu. Nogle gange er det den unge gnu, nogle gange den gamle. Hvis man holder sine kvalifikationer vedlige, er alderen ikke det afgørende,« siger han.

Det vigtigste er, at man gør noget i stedet for at opretholde illusionen om en verden, der er forsvundet og håbe, at man klarer den til efterlønnen, siger han.
»Det er en trist måde at slutte arbejdslivet på.«

Professor Per H. Jensen fra Aalborg Universitet forklarer, at medarbejdere ifølge undersøgelser ofte undlader at bruge deres muligheder for efteruddannelse, fordi de synes de er kompetente nok.

»Når man kommer lidt op i alderen og sidder i et job, man synes man behersker, lader man måske være med at tage efteruddannelse,« siger Per H. Jensen, der er ekspert i efterløn og medforfatter til en aktuel bog om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Men det kan blive et dyrt at vælge efteruddannelse fra, viser en undersøgelse, Per H. Jensen netop har lavet. Seniorer øger nemlig deres jobmuligheder betydeligt, hvis de løbende efteruddanner sig.

»Personer, der har været på efteruddannelse har mindre risiko for at havne på efterløn end de, der ikke har taget efteruddannelse,« siger Per H. Jensen.

I Journalistens undersøgelse siger 19 procent af de ledige medlemmer over 50 år, at de mangler de rette kompetencer. (Det det samme gælder kun for 9 procent af medlemmerne i beskæftigelse.) Arbejdsløse tvivler med andre ord på om de har de kompetencer, arbejdsmarkedet efterlyser.

Fritekstsvarene i undersøgelsen viser dog også, at mange medlemmer mener, at problemer med at bevare eller genvinde sit fodfæste på arbejdsmarkedet ikke handler om kvalifikationer – men fødselsår. Hvis man over 50 år og bliver ledig, er de umuligt at komme tilbage og få et job, lyder det næsten enstemmigt. »Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at min alder er af afgørende betydning for, at det ikke er lykkedes mig at blive kaldt til samtale,« fortæller et medlem i slutningen af 50'erne i en typisk kommentar.

Der findes ikke tal for langtidsledige DJ-medlemmer over 55 år. Men A-kassernes Samvirke oplyser at unge 25-29-årige og ældre 55-59-årige generelt har størst risiko for at havne i langtidsledighed. Men ifølge Mads Løkke Rasmussen fra DJ er der ikke en umulig opgave at komme tilbage som fastansat eller freelancer, når man har rundet de 50-55 år. Faktisk har medlemmer i 50'erne ikke højere ledighed end resten af DJs medlemmer.

»Når de ledige først lærer at skrive gode ansøgninger, så kommer de også til samtaler, og så sidder en 55-årige pludselig i en kommunikationschefstilling, selv om han måske selv troede, han var helt færdig. Ældre medlemmer er også gode til at bygge en freelanceforretning op. De ved godt branchen består af andet en Politiken. De har et kæmpe branchekendskab og et netværk, der giver dem et stort forspring sammenlignet med nyuddannede.«

Hvad holder arbejdsgivere tilbage fra at ansætte ældre medarbejdere?

»Arbejdsgiverne er interesseret i tryghed. De skal kunne mærke, at personen kan gå ind i rollen og blive glad for jobbet, så arbejdspladsen får det fulde udbytte. Seniorer siger ofte, at de er overkvalificeret, men det er for mig udtryk for at man ikke kan overbevise arbejdsgiverne om at de er oprigtigt interesseret i jobbet. Hvis en restauratør skal vælge mellem to opvaskere, vælger han jo den, han tror, bliver gladest for jobbet.«

Journalisten.dk sætter i denne uge fokus på medlemmer over 50 år. Vi vil gerne tale med medlemmer over 50 år, der for nylig har fået job/startet som freelancer. Skriv til journalist Søren Frandsen sfr@journalisten.dk, hvis det er sket for dig.

DET VISER UNDERSØGELSEN

66 % af de ledige medlemmer føler de har de rette kompetencer (19 % af de ledige medlemmer føler ikke de har de rette kompetencer)

76 % af medlemmerne i job føler, de har de rette kompetencer

27 % af medlemmerne i job er bange for at miste job på grund af alder

95 % af de ledige er meget enige eller enige i, at deres alder var medvirkende årsag til at de blev ledige.

38 % af medlemmerne i beskæftigelse frygter at få et ringere job på grund af deres alder

32 % af medlemmerne i job er bange for at bliver overhalet af de yngre.

50 % af pensionisterne og efterlønnerne oplevede det blev sværere at få et godt job på grund af alder

61 % af de ledige er bange for at blive overhalet af yngre

Journalisten har via Dansk Journalistforbund spurgt 1.500 medlemmer over 50 år, hvordan de ser på arbejdsmarkedet efter de 50 år. 516 har svaret, heraf har 214 skrevet uddybende fritekstsvar.
73 procent af samtlige besvarelser kommer fra medlemmer i beskæftigelse (378 personer), 10 procent er ledige (53 personer) og 16 procent er på efterløn eller pension (85 personer).
58 procent af besvarelserne kommer fra mænd, 42 procent fra kvinder. Fordelingen af besvarelser svarer til medlemssammensætningen i DJ.

4 Kommentarer

Geert Mørk
28. JUNI 2012
Re: Karriererådgiver: Alder afgør ikke dine jobmuligheder

Desværre ikke en debat, der interesserer ret mange. Men hvis nogle skulle falde over dette: jeg arbejder fuldtids med at efteruddanne ledige, og jeg oplever jævnligt at 50+ får arbejde - fordi deres kompetencer matcher stillingen. Men selvfølgelig oplever nogle at deres alder er en hindring. Både unge - og ældre:-)

Har iøvrigt selv lige fået nyt og meget attraktivt job. Som 59-årig:-) I kamp med masser af yngre ansøgere. Var vist nok den ældste:-) Så hold øjne og ører åbne der ude. Held og lykke:-)

Kate May Lind
27. JUNI 2012
Re: Karriererådgiver: Alder afgør ikke dine jobmuligheder

En spørgeskemaundersøgelse, en organisationskommentar og en ekspertkommentar. Så er vi erfarne journalister igen sat i skammekrogen. Jeg tvivler stærkt på, at konklusionen er rigtig. Ældre medarbejdere efteruddanner og videreuddanner sig voldsomt.

Sidste år blev der stiftet en "kvinde plus 50 år DJ-gruppe". Og når vi mødes, så er det et kraftfelt af dimensioner. Vi har et hav af kompetencer, vi har videreuddannet os i sociale medier, tv etc, vi har et kæmpe netværk og er en stabil og engageret arbejdsressource. Men det skaffer os ikke i arbejde.

Fyringsrunder i blandt andet DR har vist en stor sårbarhed hos den ældre medarbejderstab. DJ har jo faktisk vundet en fyringssag om aldersdiskrimination ifm. fyring netop mod DR.

Hvor ville det være relevant med lidt undersøgende journalistik. Tag de sidst 50 opslåede journalist/kommunikationsstillinger og find ud af, hvordan ansættelserne fordeler sig på køn og alder. Også set i lyset af kvalifikationer. Spørg cheferne hvor mange journalister over de 50 år de har ansat i løbet af det seneste år. Det kunne være interessant.

Anne Eggen
26. JUNI 2012
Re: Karriererådgiver: Alder afgør ikke dine jobmuligheder

Igen må jeg undre mig - ligesom da selve resultatet på undersøgelsen blev offentliggjort d.26.6.

Kære Mads Løkke Rasmussen, bunder dine udtalelser i faktuelle tal om f.eks at ældre medarbejdere ikke vedligeholder deres kompetencer og det er derfor de ryger ud? (eller hvordan er det lige det hænger sammen - de ældre sidder jo med hænderne i skødet og venter?) er der forskel på mænd og kvinders arbejdsløshed ved 50+? (noget der ikke er spurgt om). Vi skal være opmærksom på der bliver spurgt til fornemmelser og følelser - et noget blævret grundlag for både den første undersøgelse og antagelserne om f.eks, at lederne ikke sidder og vælger efter alder - for det gør de selvfølgelig, kan jeg påstå - ved du det konkret, Mads? Selvfølgelig vil en arbejdsgiver ikke sige det højt - det må de ikke, det er jo diskrimination.

Kender du også det AMS arbejdsmarkedsstyrelsen siger, at det tager længere tid for gamle, at få arbejde igen end for de unge at komme på arbejdsmarkedet. Tiden kunne måske føre til at ældre arbejdsløse eller freelancere mærker pustet i nakken for på et tidspunkt høre dagpengene op, mens der søges og uddannes på livet løs og pludselig er der kun seniorjob og en tvungen underskrift på at overgå til efterløn så hurtigt som muligt. Måske er der nogen i vores fag, der har den slags "trusler" ind over, deres overvejelser for fremtiden? Kender I noget til det?

Mads, undskyld men, du forekommer mig noget skråsikker og ikke særlig vidende om det faktuelle liv på arbejdspladserne. Jeg vil gerne gøres klogere, så giv nogle svar af konkret karakter.

Og lige til sidst, os gamle er sgu ikke nogle efteruddannelsesforskrækkede personager, endsige sølle, nogle har bare ikke så lang tid tilbage i pølsefabrikken - li´det eller ej - og så er der andre parameter der tæller i karrieren.

Karin Ravn
26. JUNI 2012
Re: Karriererådgiver: Alder afgør ikke dine jobmuligheder

Seniorer = stor faglighed = glad arbejdsgiver!

Jeg kommer lige fra vejledningsmøde i AJKS. Her var et af budskaberne ovenstående "regnestykke". Kan DJ ikke få bredt denne formel noget mere ud?

Det er da noget mere konstruktivt end at stakle en stor flok medlemmer, som karriererådgiver Mads Løkke Rasmussen gør i artiklen. Svage gnuer, psykologisk kuede og mennesker, der ikke gider efteruddanne sig eller gøre noget i det hele taget, er det billede, der tegnes af ledige over 50 år.

Ifølge journalisten.dk mener 95 procent af de ledige i en ny undersøgelse, at deres alder er medvirkende årsag til, at de står uden arbejde. En følelse og oplevelse, der arrogant fejes af banen af Mads Løkke Rasmussen.

Hvis det står så skralt til med kompetencerne, som han oplever det, skulle karriererådgiverne måske gå mere i offensiven og hjælpe DJerne uddannelsesmæssigt, inden det er "for sent"!