JP-ansatte siger ja tak til ny arbejdstidsaftale

Medarbejderne på Jyllands-Posten har stemt ja til en ny overenskomst, der giver ret til mindre afspadsering for overarbejde. Tillidsmanden håber, at medarbejderne med aftalen bliver bedre til at registrere overarbejde, så man kan ”dæmme op for det voksende overarbejde”

Et flertal på cirka to tredjedele af Jyllands-Postens redaktionelle medarbejdere har stemt ja til en ny overenskomst, der indeholder en helt ny arbejdstidsaftale.

En aftale, der blandt andet betyder, at en times overarbejde fremover kun udløser 1,5 timers afspadsering mod tidligere to timers afspadsering for hver overarbejdstime. Desuden skal overarbejde efter ledelsens ønske ikke længere sammenregnes efter hver uge, men efter en måned.

Til gengæld får medarbejderne blandt andet bedre genetillæg. Og de får ret til næsten frit at bestemme over 50 procent af det opsparede overarbejde i forhold til, om det skal udbetales som løn eller afspadseres – og også, hvornår det i givet fald skal afspadseres.

Overarbejde bliver ikke registreret

Den nye aftale skal ifølge JP’s tillidsfolk og Dansk Journalistforbund (DJ) få det skjulte overarbejde frem i lyset, som Journalisten tidligere har beskrevet, fordi kollegerne på avisen hidtil kun i ringe grad har registreret deres overarbejde.

”Vi har gennem årene set på, at overarbejdet på JP vokser, uden at det bliver registreret. Med kollegernes ja får vi en overenskomst, som forhåbentlig kan dæmme op for det voksende overarbejde. Derfor handler aftalen for os også om arbejdsmiljø, og det tror vi på bliver forbedret på JP med denne aftale,” skriver tillidsrepræsentant Maria Dalhoff til Journalisten i en mail.

”Men man skal ikke tage fejl af, at der skal arbejdes fra begge sider, for at denne aftale giver det forventede resultat. Derfor forventer jeg også, at kollegerne tager det kommende tidsregistrerings-system til sig, og at arbejdsgiverne ligeledes tager aftalen til sig i samme ånd, som den er forhandlet,” skriver Maria Dalhoff.

Afspadsering kun i hele dage

Hun påpeger, at der er forskellige håndgribelige forbedringer for medarbejderne i overenskomsten.

”Herunder bl.a. at afspadsering pålagt af ledelsen fremover kun kan holdes i hele dage. Dermed får afspadseringen mere værdi i en travl hverdag.”

Der var tale om en vejledende afstemning, fordi både tillidsfolkene og DJ ønskede at høre medarbejdernes syn på aftalen, før de skrev under på den. Hvis der var for stor modstand blandt medarbejderne imod aftalen, havde tillidsfolkene og DJ ret til at skrotte aftalen i forståelse med JP's ledelse.

JP-chefredaktør: Det bringer os i nærheden af andre medier 

Jyllands-Postens chefredaktør Jacob Nybroe er ”meget glad” for resultatet af afstemningen.

”Det har været en lang forhandling, så det er godt, at medarbejderne står bag det arbejde, som deres tillidsfolk og ledelsen har gjort,” skriver Jacob Nybroe i en skriftlig kommentar til Journalisten. 

”Branchens udfordringer er velkendte. Med den nye overenskomst forbedrer medarbejderne og vi sammen vores muligheder for at fortsætte indsatsen i lidt mere fair konkurrence. Den hidtidige overenskomst var utidssvarende på en række punkter – ikke mindst på arbejdstid. Selvsagt har vi fortsat ønsker om yderligere forbedringer, men dette er et fælles skridt i en god retning, der bringer os i nærheden af mange andre store mediearbejdspladser,” skriver Jacob Nybroe.

Journalisten forklarer her, hvad ledelse og medarbejdere får ud af den nye aftale.

Gevinster for ledelsen:

1. Medarbejderne går fra ugenorm til månedsnorm. Det betyder, at overarbejde sammenregnes per måned og ikke per uge. Det er en fordel for cheferne, fordi overarbejde i én uge kan udlignes med mindre arbejde i en anden uge, så længe det er inden for samme måned. Før skulle den udligning foregå i samme uge for ikke at opspare overarbejde.

2. Hvis man optjener afspadsering, sker det nu med faktor 1,5 i stedet for faktor 2. Hvis en medarbejder før optjente 1 times overarbejde, ville det udløse 2 timers afspadsering. Med den nye aftale udløses kun 1,5 times afspadsering, hvilket gør det mindre ”dyrt” for arbejdspladsen.

Fordele for medarbejderne:

1. En arbejdsdag skal fremover vare mindst 7,4 timer. I dag kan en medarbejder kaldes ind til kortere arbejdsdage. Det betyder også, at en medarbejder med 5 timers opsparet afspadsering ikke kan blive bedt om at afvikle det. Der skal afvikles mindst 7,4 timer ad gangen.

2. Medarbejderne får lov at bestemme over 50 procent af al opsparet overarbejde. Disse timer kan medarbejderen vælge at få udbetalt, eller medarbejderen kan bestemme, hvornår de skal afspadseres.

Ledelsen kan nægte dette i tilfælde af force majeure, hvor det varsles under 24 timer før vagten med en særlig årsag. I disse undtagelsestilfælde skal i øvrigt udbetales 1.000 kroner til medarbejderen.

3. Tillægget for natarbejde øges fra 90 kroner i timen til 150 kroner i timen.

4. Det bliver lettere for kolleger over 60 år at tilrettelægge nedsat tid.

Du kan se mere om aftalen på Dansk Journalistforbunds hjemmeside her.

0 Kommentarer