Gardel vil ikke begrænse studerendes stemmeret

Formandskandidat Uffe Gardel blev på valgmøde i Roskilde konfronteret med sin kritik af, at de studerende har for stor magt i DJ. »Det var en ballon, jeg sendte op. Men der var ikke nogen, der ville flyve med den,« parerede han

Væk var æggemaden. Væk var dem med flæskesteg. Og væk var fiskefileten.

Da aftenen var omme, lå der kun to stykker med småtrist saltkød tilbage på fadet på Restaurant Håndværkeren i Roskilde, hvor Kreds 2 havde indkaldt til det første valgmøde, efter at tillidsmand på Berlingske Uffe Gardel har besluttet sig for at udfordre Lars Werge, nuværende næstformand, til posten som formand for Dansk Journalistforbund. Også de seks næstformandskandidater var mødt fuldtalligt op til valgmødet foran cirka 25 nysgerrige DJ-medlemmer.

Aftenens debat mellem de otte kombattanter blev for alvor konkret to gange.

Den ene gang var, da Uffe Gardel blev konfronteret med sin tidligere argumentation af næstformand for Danske Mediestuderende Mathias Svane Kraft:

»Uffe! Hvis vi ser i arkiverne i fagbladet Journalisten, kan vi se, at vi studerende fylder for meget og har for stor indflydelse i forbundet.«

På det tidspunkt vidste en del af forsamlingen godt, hvor det bar hen. Mathias Svane Kraft fortsatte da også:

»Det handler om, at de studerende skal have frataget retten til at stille op til delegeretmødet.«

Gardel i 2013: De studerende har for stor indflydelse 

Uffe Gardel havde med vanlig retorisk kraft i maj 2013, efter seneste delegeretmøde i DJ, givet udtryk for, at de studerende har alt for stor indflydelse.

»Det er helt uholdbart, at folk uden for arbejdsmarkedet – og det er sådan set ligegyldigt, om det er studerende eller pensionister – har afgørende indflydelse i et fagforbund,« sagde Uffe Gardel, der ville fratage disse grupper stemmeretten til både delegeretmødet og i hovedbestyrelsen.

»Magten i et fagforbund skal tilhøre dem, som fagforbundet har indflydelse på,« forklarede han dengang.

Nu sad panelet på Restaurant Håndværkeren og ventede på at høre, hvordan Uffe Gardel ville komme ud af den.

I Dansk Journalistforbund i dag er de studerende den største interessegruppe, og de har mange stemmer på delegeretmødet. Derfor har Uffe Gardel selvsagt en interesse i at veje sine ord med omhu, hvis han vil have del i de stemmer. Ikke mindst hvis modstanderen, Lars Werge, omvendt løber med dem alle sammen.

Inden Uffe Gardels svar skal citeres, lige en kort opsamling af aftenens andet højdepunkt, hvor opmærksomheden tilfaldt en anden stor gruppe i DJ – freelancerne.

Alle vil gøre det godt for freelancerne

Kort fortalt ønsker alle at gøre mere for freelancerne og de løstansatte.

Men hvor blandt andre Uffe Gardel repræsenterer det synspunkt, at DJ har sovet i timen, og ingen har gjort nok, så mente flertallet af den øvrige forsamling – der selv har siddet med ved bordet de seneste to år – at der var sket en hel del. Men derfor kan der godt ske endnu mere.

Uffe Gardel:

»Der er intet sket, siden DJ vedtog en freelancestrategi for to år siden. Lars Werge og jeg er ikke uenige om mange ting. Det handler om politisk vilje.«

Tine Johansen, der i dag ikke er medlem af hovedbestyrelsen, men ønsker at blive valgt som næstformand:

»Jeg er bekymret for, om Dansk Journalistforbund har svaret på de udfordringer, vi står over for, hvor flere og flere kommer til at være løst tilknyttede. Vi skal have freelancerne skrevet ind i overenskomsterne.«

Sus Falch – formand for FreelanceGruppen – der gerne vil være næstformand:

»Det er ikke sandt, at der ikke er sket noget med freelancestrategien. Der er 11 punkter, og det er kun tre, der ikke er løftet. Der er lavet kurser og rådgivning af freelancere.«

Uffe Gardel:

»Men Sus, det er jo grundlaget for DJ’s freelancestrategi, vi ikke har gjort noget ved. Det er aftalerne. I bliver nødt til på dagbladene at gøre noget. Det her forbund hænger kun sammen, hvis vi oplever, at der er en solidaritet. Hvorfor skal freelancerne betale for de fastansattes konflikt?«

Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet, der ønsker at være næstformand i DJ:

»Tine, du sagde, at vi selvfølgelig skal lave aftaler for freelancerne. Men man kan ikke bare sige til arbejdsgiverne, at man bare vil have, have, have. Uffe fik for en del år siden lavet en overenskomst på Berlingske, hvor løstansatte ikke må stilles ringere end fastansatte. Men de fastansatte er først vågnet, da de kunne se, at freelancerne er blevet meget billigere.«

Allan Boye Thulstrup, der ønsker at være næstformand:

»Jeg har ikke godkendt en overenskomst uden at sikre, at freelancernes vilkår har været med i forhandlingerne. Men det er ikke altid, at arbejdsgiverne vil.«

»Jeg tror, det bliver nødvendigt at gøre freelancerne til et mere nationalt tema. Vi vil på sigt få meget ud af at arbejde sammen med LO.«

Den kommentar nikkede Uffe Gardel til.

Lars Werge:
»Det er jo ikke sådan, at de fastansattes tillidsfolk klapper i hænderne, hvis freelancerne skal have mere, for så får de mindre. Det er en stor betaling, der skal til, hvis man skal have noget hjem på freelanceområdet.«

Uffe: Det var en ballon

Og så tilbage til Uffe Gardels udtalelse i 2013 om, at blandt andet de studerende skulle stilles uden for indflydelse.

Uffe Gardel svarede i Roskilde:

»Det var en ballon, jeg sendte op. Men der var ikke nogen, der ville flyve med den. Den kom ikke ud at køre, så at sige. Og nu er den kørt i garage – hvis en ballon kan det.«

Uffe Gardel uddybede, at han gerne ser, at de studerende fastholder deres indflydelse. De skal ikke miste stemmeretten.

»Jeg kan ikke forestille mig, at det er en dagsorden, jeg vil fremme som formand. Hvis der er helt stille, når man har sagt noget, skal man lade være at gentage det, man sagde.«

 

12 Kommentarer

Jan Hillers
19. APRIL 2015
Tak for klart og fair svar,
Tak for klart og fair svar, Uffe. Det er mit indtryk, du har gjort det godt under meget komplicerede (ejer-) forhold.
Uffe Gardel
18. APRIL 2015
Ja, Jan Hillers. Naturligvis
Ja, Jan Hillers. Naturligvis vil jeg være det.

Som tillidsmand har man jo mange opgaver (ud over at passe sit job), nogle stillet af kollegerne, andre af forbundet, og man er nødt til at prioritere. Jeg har fx altid prioriteret at få folk til at overholde arbejdstidsreglerne, lade være med at arbejde over, og i hvert fald afspadsere, hvis de alligevel gjorde det. Jeg har ment at det var bedst for mine kolleger at jeg prioriterede på den måde, og samtidig godt for beskæftigelsen. Heller ikke de regler har altid været populære hos kollegerne. Men det er dér, jeg har valgt at tage kampen.
Jan Hillers
18. APRIL 2015
Til Uffe Gardel. Reglen om
Til Uffe Gardel. Reglen om bijobberi var vedtaget på et delegeretmøde for at lette freelancernes arbejdssituation lidt, men det krævede, at DJ lagde pres på blandt andre tillidsmænd som dig, for at den hos jer upopulære regel blev håndhævet. Dette skete aldrig.
Jeg håber, du som formand er klar til at kæmpe for vedtagelser, som du stemte i mod.
Uffe Gardel
17. APRIL 2015
Jeg stemte faktisk sammen med
Jeg stemte faktisk sammen med de studerende i afstemningen om bijob. Jeg mener at DJs opgave er at sørge for at det arbejde der udføres, udføres på løn- og arbejdsvilkår vi kan godkende. Det er derimod ikke DJs opgave at lege ”forbundspoliti” over for det enkelte medlem. Nu ER bijobreglen heldigvis afskaffet, og den skal IKKE indføres igen.

Til Jan Hillers: Hvis de studerende har stemmeret, så har de ret til at stemme, også moralsk ret. Og jeg forstod det sådan, at der var almindelig enighed om at de studerende skal have stemmeret.
Jan Hillers
16. APRIL 2015
Hej Lars.

Hej Lars.
Du har helt ret. Det var netop stemmeafgivningen til dit glimrende forslag der gjorde mig så vred. At beslutningen om bijobberi som meget andet for freelancere blev sjoflet af forbundet, gjorde ikke forbudet dårligt, kun lidt absurd.
Jeg håber de studerende lærte af det, så førerfårene denne gang har en plan, hvis der dukker et uventet godt forslag op. Sker ret ofte i dynamiske DJ. Guider kan noget med paraplyer. De kunne signalisere korrekt stemmeafgivning ved brug af rød eller grøn paraply.
Eller måske de studerende skulle tænke selv.....eller undlade at stemme i den slags situationer.

Flere