search

Gardel vil ikke begrænse studerendes stemmeret

Formandskandidat Uffe Gardel blev på valgmøde i Roskilde konfronteret med sin kritik af, at de studerende har for stor magt i DJ. »Det var en ballon, jeg sendte op. Men der var ikke nogen, der ville flyve med den,« parerede han

Væk var æggemaden. Væk var dem med flæskesteg. Og væk var fiskefileten.

Da aftenen var omme, lå der kun to stykker med småtrist saltkød tilbage på fadet på Restaurant Håndværkeren i Roskilde, hvor Kreds 2 havde indkaldt til det første valgmøde, efter at tillidsmand på Berlingske Uffe Gardel har besluttet sig for at udfordre Lars Werge, nuværende næstformand, til posten som formand for Dansk Journalistforbund. Også de seks næstformandskandidater var mødt fuldtalligt op til valgmødet foran cirka 25 nysgerrige DJ-medlemmer.

Aftenens debat mellem de otte kombattanter blev for alvor konkret to gange.

Den ene gang var, da Uffe Gardel blev konfronteret med sin tidligere argumentation af næstformand for Danske Mediestuderende Mathias Svane Kraft:

»Uffe! Hvis vi ser i arkiverne i fagbladet Journalisten, kan vi se, at vi studerende fylder for meget og har for stor indflydelse i forbundet.«

På det tidspunkt vidste en del af forsamlingen godt, hvor det bar hen. Mathias Svane Kraft fortsatte da også:

»Det handler om, at de studerende skal have frataget retten til at stille op til delegeretmødet.«

Gardel i 2013: De studerende har for stor indflydelse 

Uffe Gardel havde med vanlig retorisk kraft i maj 2013, efter seneste delegeretmøde i DJ, givet udtryk for, at de studerende har alt for stor indflydelse.

»Det er helt uholdbart, at folk uden for arbejdsmarkedet – og det er sådan set ligegyldigt, om det er studerende eller pensionister – har afgørende indflydelse i et fagforbund,« sagde Uffe Gardel, der ville fratage disse grupper stemmeretten til både delegeretmødet og i hovedbestyrelsen.

»Magten i et fagforbund skal tilhøre dem, som fagforbundet har indflydelse på,« forklarede han dengang.

Nu sad panelet på Restaurant Håndværkeren og ventede på at høre, hvordan Uffe Gardel ville komme ud af den.

I Dansk Journalistforbund i dag er de studerende den største interessegruppe, og de har mange stemmer på delegeretmødet. Derfor har Uffe Gardel selvsagt en interesse i at veje sine ord med omhu, hvis han vil have del i de stemmer. Ikke mindst hvis modstanderen, Lars Werge, omvendt løber med dem alle sammen.

Inden Uffe Gardels svar skal citeres, lige en kort opsamling af aftenens andet højdepunkt, hvor opmærksomheden tilfaldt en anden stor gruppe i DJ – freelancerne.

Alle vil gøre det godt for freelancerne

Kort fortalt ønsker alle at gøre mere for freelancerne og de løstansatte.

Men hvor blandt andre Uffe Gardel repræsenterer det synspunkt, at DJ har sovet i timen, og ingen har gjort nok, så mente flertallet af den øvrige forsamling – der selv har siddet med ved bordet de seneste to år – at der var sket en hel del. Men derfor kan der godt ske endnu mere.

Uffe Gardel:

»Der er intet sket, siden DJ vedtog en freelancestrategi for to år siden. Lars Werge og jeg er ikke uenige om mange ting. Det handler om politisk vilje.«

Tine Johansen, der i dag ikke er medlem af hovedbestyrelsen, men ønsker at blive valgt som næstformand:

»Jeg er bekymret for, om Dansk Journalistforbund har svaret på de udfordringer, vi står over for, hvor flere og flere kommer til at være løst tilknyttede. Vi skal have freelancerne skrevet ind i overenskomsterne.«

Sus Falch – formand for FreelanceGruppen – der gerne vil være næstformand:

»Det er ikke sandt, at der ikke er sket noget med freelancestrategien. Der er 11 punkter, og det er kun tre, der ikke er løftet. Der er lavet kurser og rådgivning af freelancere.«

Uffe Gardel:

»Men Sus, det er jo grundlaget for DJ’s freelancestrategi, vi ikke har gjort noget ved. Det er aftalerne. I bliver nødt til på dagbladene at gøre noget. Det her forbund hænger kun sammen, hvis vi oplever, at der er en solidaritet. Hvorfor skal freelancerne betale for de fastansattes konflikt?«

Lars Lindskov, formand for Pressefotografforbundet, der ønsker at være næstformand i DJ:

»Tine, du sagde, at vi selvfølgelig skal lave aftaler for freelancerne. Men man kan ikke bare sige til arbejdsgiverne, at man bare vil have, have, have. Uffe fik for en del år siden lavet en overenskomst på Berlingske, hvor løstansatte ikke må stilles ringere end fastansatte. Men de fastansatte er først vågnet, da de kunne se, at freelancerne er blevet meget billigere.«

Allan Boye Thulstrup, der ønsker at være næstformand:

»Jeg har ikke godkendt en overenskomst uden at sikre, at freelancernes vilkår har været med i forhandlingerne. Men det er ikke altid, at arbejdsgiverne vil.«

»Jeg tror, det bliver nødvendigt at gøre freelancerne til et mere nationalt tema. Vi vil på sigt få meget ud af at arbejde sammen med LO.«

Den kommentar nikkede Uffe Gardel til.

Lars Werge:
»Det er jo ikke sådan, at de fastansattes tillidsfolk klapper i hænderne, hvis freelancerne skal have mere, for så får de mindre. Det er en stor betaling, der skal til, hvis man skal have noget hjem på freelanceområdet.«

Uffe: Det var en ballon

Og så tilbage til Uffe Gardels udtalelse i 2013 om, at blandt andet de studerende skulle stilles uden for indflydelse.

Uffe Gardel svarede i Roskilde:

»Det var en ballon, jeg sendte op. Men der var ikke nogen, der ville flyve med den. Den kom ikke ud at køre, så at sige. Og nu er den kørt i garage – hvis en ballon kan det.«

Uffe Gardel uddybede, at han gerne ser, at de studerende fastholder deres indflydelse. De skal ikke miste stemmeretten.

»Jeg kan ikke forestille mig, at det er en dagsorden, jeg vil fremme som formand. Hvis der er helt stille, når man har sagt noget, skal man lade være at gentage det, man sagde.«

 

Kommentarer
12
Karen Hedegaard
15.04.15 11:09
Jeg er fuldstændig enig i, at
Jeg er fuldstændig enig i, at det er afgørende at få indgået flest mulige aftaler for freelancerne.
Når det så er sagt, så oplever jeg et andet stort problem blandt de mange freelancere, jeg er i kontakt med: Man har for lidt at lave!
Derfor støtter jeg også flere kurser i at skabe sit eget job, i at sælge og forhandle pris. Mere rådgivning og bedre muligheder for efteruddannelse.
Hilsen Karen Hedegaard, genopstiller som HB-medlem, selvstændig grafisk designer
Fremhævet af Journalisten
Peter Thornvig
15.04.15 18:58
Når vi alle vil det bedre for
Når vi alle vil det bedre for alle i DJ bliver alt jo godt - ik’ ?
Men så enkelt er det ikke - selv om det kan lyder sådan i den verbale valg kamp, der kører lige nu.

DJ skal være garant for at den politik delegeretmødet sætter retning for udmøntes i aftaler, kurser, og alle de andre gode tiltag, der skal sikre medlemmerne bedst mulige vilkår på arbejdsmarkedet.
Den proces er i konstant bevægelse, og med ganske gode resultater på mange områder. Det er der absolut ingen grund til at tale ned!
Men der er da stadig en god bid vej at gå før vi kan sige alt er lykkedes. Noget sætter lovgivningen grænser for – som aftaler for alle freelancere. Noget har en lang procestid, der kan række over flere delegeretmøder.. og meget sætter vi selv grænser for.

For selv om DJ har leveret grundlaget, kan den største barriere for de resultater, der ikke er nået, meget vel være, hvordan vi som medlem, DJ grupper eller medarbejderforening håndterer eksempelvis freelance vilkår. Det kræver at vi anerkender at vi er en del af en helhed og ageret solidarisk i DJ fællesskabet, når vi som ansatte og freelancere på medie arbejdsmarkedet udfordres på fællesnævnere som betaling, vilkår og rettigheder.
Gi’ det lige en tanke…
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
15.04.15 19:04
Uffe Gardel får nok svært ved
Uffe Gardel får nok svært ved at redde de 75 stemmer, som de studerende har på årets delegeretmøde. Og 75 er mange ud af de 226, der skal til for at blive valgt til formand og næstformand. Måske skal vi væk fra blok-tænkningen og have flere urafstemninger? Og måske kan delegeretmødet så reguleres lidt ned i størrelse?
Det var modigt - dumdristigt, vil mange nok sige - af Uffe at sende ballonen op, men jeg tror ikke, al debat om demokratiet i DJ er slut. Alt behøver vel ikke at være, som det plejer.
Ovenstående er 100 % private betragtninger.
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
16.04.15 07:20
Ved forrige delegeretmde gik
Ved forrige delegeretmde gik en beslutning freelancerne imod, fordi de studerende stemte for en for dem her og nu forbedring uden tanke for fremtiden for dem selv som fremtidige freelancere. Jeg husker ikke forslagets ordlyd. Jeg blev rasende over at 75 med ret lille indsigt i faget kunne blive tungen på vægtskålen. Det ER problematisk at fjerne studerendes stemmeret.
Generelt er jeg tilhænger af stemmeafgivning for hele DJ fremfor for særinteresser.
Fremhævet af Journalisten
Lars Lindskov
16.04.15 09:00
Hej Jan

Hej Jan
Det er nok forslaget om at afskaffe reglen om ikke at bi-jobbe du tænker på og det skal de studerende ikke have hele skylden for, da selv freelancere i hovedbestyrelsen minus een gik ind for forslaget. Jeg stillede et ændringsforslag om at studerende kunne bi-jobbe, mens resten af reglen skulle bevares. Baggrunden var jeg synes det var naturligt, at studerende hellere ville arbejde med faget end køre taxa eller stå i pølsevogn……Mit ændringsforslag kom sent og de studerende havde besluttet sig og sådan er det. Jeg havde naturligvis gerne set de og flere andre havde støttet mit forslag ud fra et hensyn til et trængt freelancemarked og de signaler det sender omkring, at ens daglige arbejde ikke er mere stresset end man nemt kan arbejde ved siden - det er der såmænd noget signalpolitik i, men sådan er det jo, som det hedder på nudansk. Mit forslag var blevet vedtaget, hvis de studerende ikke havde stemmeret, men det gør altså ikke, at jeg synes de studerende ikke skal have retten til at gøre deres indflydelse gældende på deres fremtidige og nuværende arbejdsliv - selvfølgelig skal de studerende have stemmeret og jeg synes vi skal glæde os over, at de er fagligt meget aktive
mvh
Lars Lindskov
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
16.04.15 09:02
Peter Thornvig mener at DJ
Peter Thornvig mener at DJ har opnået ”ganske gode resultater”, når det gælder freelancere. Sådan ser jeg det ikke helt.

Det er rigtigt, at når det handler om vejledning og kurser, så er DJ i dag uovertruffen. Og det skal vi være stolte af. Det er bare ikke det samme om at vi kan være tilfredse.

Jeg mener at det er ret fortvivlende så lidt vi har opnået ad aftalevejen for freelancere. Men jeg kan godt forstå at man ikke gør mere ved sagen fra Gl. Strand, hvis man rent faktisk er tilfreds med tingenes tilstand.

Til gengæld er jeg aldeles enig i at holdningen hos fastansatte godt kan være en stor forhindring. Det har Peter Thornvig fuldkommen ret i (se ovenfor).

MEN: Man kan flytte holdninger. Man kan forklare, argumentere og diskutere, og man kan blive ved med det, igen og igen. Vi gjorde det i Berlingske-koncernen i 2004, da vi lavede vores freelanceaftale, og det var ikke nemt, men vi gjorde det altså: Vi overbeviste kollegerne om at det var en god idé at betale noget for at hjælpe freelancerne. Det er at udøve politisk ledelse: At sige til kollegerne, at ”nu skal I hørte her; jeg tror vi skal gå dén vej, og her er mine argumenter”.

Og så til argumenterne. Der er i virkeligheden to:

Det ene handler om solidaritet. Vi fastansatte - højtlønnede fastansatte, vil nogle sige - kan ikke forvente at freelancerne gider at være med at betale konfliktstøtte til os, den dag vi måtte komme i konflikt, hvis ikke vi også vil hjælpe freelancerne.

Det andet argument er meget pragmatisk og kuldslået: Vores job ender hos freelancere, hvis de bliver ved at være så billige.

Én ting mere: Det jeg her skriver om freelancere, gælder langt hen ad vejen også for løstansatte, vikarer, TBA’er. Og så gælder det ansatte i produktionsselskaber og mediebureauer og andre underleverandør-virksomheder. Det sidste er nok så vigtigt, for underleverandørerne kan de kommende år komme til at erstatte en stor del af det traditionelle freelancearbejde.

(Nå, nu kom denne debattråd til at handle om noget helt andet end at jeg måtte æde mine ord i mig igen. Det er måske også meget godt.)
Fremhævet af Journalisten
Tage Baumann
16.04.15 13:19
Kære Uffe. Der var da vist
Kære Uffe. Der var da vist ikke helt stille, som du siger, da du sendte din ballon om de studerende af sted.
Måske jeg skal råbe min protest endnu højere næste gang?
Vi ses i Kolding
Tage Baumann
DJ-TR i DR
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
16.04.15 20:57
Hej Lars.

Hej Lars.
Du har helt ret. Det var netop stemmeafgivningen til dit glimrende forslag der gjorde mig så vred. At beslutningen om bijobberi som meget andet for freelancere blev sjoflet af forbundet, gjorde ikke forbudet dårligt, kun lidt absurd.
Jeg håber de studerende lærte af det, så førerfårene denne gang har en plan, hvis der dukker et uventet godt forslag op. Sker ret ofte i dynamiske DJ. Guider kan noget med paraplyer. De kunne signalisere korrekt stemmeafgivning ved brug af rød eller grøn paraply.
Eller måske de studerende skulle tænke selv.....eller undlade at stemme i den slags situationer.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
17.04.15 05:24
Jeg stemte faktisk sammen med
Jeg stemte faktisk sammen med de studerende i afstemningen om bijob. Jeg mener at DJs opgave er at sørge for at det arbejde der udføres, udføres på løn- og arbejdsvilkår vi kan godkende. Det er derimod ikke DJs opgave at lege ”forbundspoliti” over for det enkelte medlem. Nu ER bijobreglen heldigvis afskaffet, og den skal IKKE indføres igen.

Til Jan Hillers: Hvis de studerende har stemmeret, så har de ret til at stemme, også moralsk ret. Og jeg forstod det sådan, at der var almindelig enighed om at de studerende skal have stemmeret.
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
18.04.15 08:18
Til Uffe Gardel. Reglen om
Til Uffe Gardel. Reglen om bijobberi var vedtaget på et delegeretmøde for at lette freelancernes arbejdssituation lidt, men det krævede, at DJ lagde pres på blandt andre tillidsmænd som dig, for at den hos jer upopulære regel blev håndhævet. Dette skete aldrig.
Jeg håber, du som formand er klar til at kæmpe for vedtagelser, som du stemte i mod.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
18.04.15 09:03
Ja, Jan Hillers. Naturligvis
Ja, Jan Hillers. Naturligvis vil jeg være det.

Som tillidsmand har man jo mange opgaver (ud over at passe sit job), nogle stillet af kollegerne, andre af forbundet, og man er nødt til at prioritere. Jeg har fx altid prioriteret at få folk til at overholde arbejdstidsreglerne, lade være med at arbejde over, og i hvert fald afspadsere, hvis de alligevel gjorde det. Jeg har ment at det var bedst for mine kolleger at jeg prioriterede på den måde, og samtidig godt for beskæftigelsen. Heller ikke de regler har altid været populære hos kollegerne. Men det er dér, jeg har valgt at tage kampen.
Fremhævet af Journalisten
Jan Hillers
19.04.15 17:26
Tak for klart og fair svar,
Tak for klart og fair svar, Uffe. Det er mit indtryk, du har gjort det godt under meget komplicerede (ejer-) forhold.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen