Forsker: Danske aviser er (for) enige med politikerne

Når det handler om Danmark i krig, afspejler lederne i en række danske aviser politikernes holdninger. Det konkluderer en ny undersøgelse. Information får dog ros. Berlingske afviser kritikken

Holdningerne på lederplads i fire danske aviser afspejler i høj grad den politiske elites synspunkter, dvs. de holdninger, der er bred enighed om blandt de fleste af Folketingets partier, når det gælder Danmarks deltagelse i krigene i Afghanistan, Libyen og Irak. Det viser en ny undersøgelse.

Professor Stig Hjarvard og lektor Nete Nørgaard Kristensen har analyseret ledere i fem forskellige danske dagblade for at undersøge avisernes holdning til Danmarks deltagelse i krigshandlinger gennem de seneste 10 år. Det var ledere i Politiken, Berlingske, Jyllands-Posten, BT og Information, der blev analyseret.

»Når der er enighed blandt den politiske elite, udviser aviserne tilsvarende stor enighed, mens uenigheder i den politiske elite giver plads til forskelle mellem avisernes ledere,« siger Stig Hjarvard.

»Vi kunne fx se, at Politiken var mere kritisk over for deltagelsen af danske styrker i Irak, da der var uenighed blandt de politiske partier, men da der opstod ”Borg-fred”, blev Politikens ledere også mindre kritiske,« fortæller Stig Hjarvard som et eksempel på den tendens.

Størrelsen betyder noget

En anden væsentlig pointe i undersøgelsen er, at argumenterne i avisernes ledere for dansk deltagelse i krigene afspejler det politiske systems meget abstrakte argumenter for krigsdeltagelse.

»Det blev ikke rigtig overvejet, hvad de danske tropper egentlig skulle udrette. I stedet optrådte mere abstrakte argumenter som krigen mod terror, at sikre demokratiet og beskytte sårbare grupper som kvinder og børn,« forklarer Stig Hjarvard.

Endnu et vigtigt element i undersøgelsen er Danmarks størrelse som land.

»Danmark er jo nødt til at alliere sig med større lande for at gå i krig, og det kan man se på lederpladsen. Hvad de allierede mente og ikke mente, spillede en væsentlig rolle. Man tager bestik af, hvad de store gør, og hvor Danmark bør placere sig. Et stykke ad vejen har argumenterne for at deltage også været at bakke op om en aktiv udenrigspolitik for at få en god placering i alliancen,« siger Stig Hjarvard.

Information skiller sig ud

Helt overordnet mener Stig Hjarvard, at avisernes holdninger er reaktive i forhold til det politiske system og til selv at sætte en dagsorden.

»Det lader ikke til, at aviserne på den holdningsmæssige lederplads prøver at udvikle selvstændige synspunkter. De ser ud til at følge hovedstrømmen i det politiske system,« siger han og tilføjer:

»Avisernes egen selvforståelse af, at de er selvstændige og dagsordensættende, kan der på nogle punkter sættes spørgsmålstegn ved.«

Stig Hjarvard fremhæver nicheavisen Information, som i undersøgelsen udmærker sig ved i mindre grad at være følsom over for enighed i det politiske system.

»Information er i stand til at opretholde et selvstændigt synspunkt. Det siger noget om, at en nicheavis på trods af sin størrelse kan udfylde en vigtig plads som alternativt perspektiv på krigen,« forklarer Stig Hjarvard.

Information: Vi skal adskille os

Chefredaktør på Information Christian Jensen er glad for, at hans avis skiller sig ud i undersøgelsen.

»Jeg er rigtig stolt af, at Information i forhold til de krige, der er tale om, har dannet sig en selvstændig og kritisk holdning. For os er det helt afgørende, at vi udøver den her magtkritik på en konstruktiv og saglig måde. Det er afgørende, at vi ikke er en stemme i koret.«

Christian Jensen fortæller, at de på Information i fællesskab beslutter ledernes indhold på avisens redaktionsmøder.

»Der er en stor grad af inddragelse af hele redaktionen og særligt ved så vigtige temaer. Vores holdninger til de her krige blev diskuteret på møderne, hvor alle bidrag og refleksioner er velkomne. Dem får vedkommende, der får hvervet at skrive lederen, så med sig. Det er en meget åben proces, vi har i forhold til vores ledere,« siger Christian Jensen.

Og lige præcis ved så vigtige emner som Danmarks deltagelse i krig, bliver argumenterne testet ekstra hårdt på redaktionen, inden avisen går ud med en holdning, forklarer Christian Jensen. Han mener også, at man som avis skal passe på med at låse sig fast på et standpunkt.

»Vi er ikke en avis, der er enig med sig selv om alting. Det er vigtigt, at man ikke låser sig fast, men at man kan rumme flere nuancer og standpunkter. Det efterstræber vi også,« siger Christian Jensen.

Medierne skal udfordre de politiske synspunkter

Ifølge Stig Hjarvard er der behov for, at der opstår flere forskellige stemmer blandt de danske medier, hvis de vil være opinionsbærende.

Undersøgelsen viser ifølge ham, at mediernes lederskribenter nu har fået mere erfaring med at skrive om, at danske tropper bliver sendt i krig. Men den viser også, at de danske nyhedsmedier bør udfordre de dominerende politiske synspunkter mere, siger han.

»I de her krigssituationer er der nogle kolossale ideologiske og strategiske interesser i at fremme nogle bestemte handlinger, så det er jo vigtigt, at de danske nyhedsmedier også bidrager til at tage selvstændigt kritisk stilling til det,« siger Stig Hjarvard.

Berlingske: Du kan ikke kritisere medierne for at mene noget

Chefredaktør på Berlingske Tom Jensen er ikke enig. Berlingske var blandt de fire aviser, der i undersøgelsen var overvejende enige med de politiske partier, når det gjaldt Danmarks krigsdeltagelse i Irak, Afghanistan og Libyen.

»Fordi vi indtager den samme holdning som nogle politiske partier, betyder det ikke, at vi lægger os i slipstrømmen af dem. Vi har taget selvstændigt stilling i hvert eneste tilfælde. Så præmissen er forkert,« siger Tom Jensen og uddyber:

»Det er forkert, at man kritiserer, at nogle medier indtager en bestemt holdning. Det har jeg svært ved at forholde mig til. Vores holdning til, at det fx var rigtigt at tilslutte sig krigen i Afghanistan, havde intet at gøre med, hvordan det ene eller det andet politiske parti stod i den sag. Den holdning kan man så lide eller ikke lide, men jeg synes ikke, man kan sige meget mere om det,« forklarer han.

Er det tilfældigt, at Berlingske er enig i de politiske partiers holdning til Danmarks deltagelse i de tre krige over de seneste 10 år?

»Det er i hvert fald ikke udtryk for noget krigshysteri, der smitter af fra det politiske på medierne. Vi tager selv stilling til de her spørgsmål, både i tilfældet med Libyen, Afghanistan og Irak. Det er vores holdning, at det har været rigtigt at deltage, og den skal bedømmes ud fra, hvad vi skrev, og ikke nogen motivfortolkning, som jeg synes, det er vanskeligt at forholde mig til,« siger han.

»Jeg har ikke læst hele undersøgelsen, men det lyder, som om vi er mere ovre i afdelingen for smagsdommeri end for videnskabelig afdækning. Du kan ikke kritisere medierne for at mene noget. Medie-Danmark ville ikke have været bedre, hvis vi havde ment noget andet,« siger Tom Jensen.

Modsat Information er det på Berlingske et fast lederkollegium, der dagligt diskuterer og beslutter, hvor Berlingske står i avisens ledere.

Vil I gøre noget anderledes fremover?

»Det ville være stærkt problematisk, hvis vores stillingtagen til sådanne alvorlige samfundsspørgsmål skulle lade sig påvirke af en sådan undersøgelse. Vi tager hverken stilling i slipstrømmen af, hvad politikere mener, eller hvad forskere mener,« understreger Tom Jensen.

Han peger også på, at der er masser af spørgsmål, hvor de store aviser ikke mener det samme på lederpladsen, og henviser blandt andet til, at Politiken skiftede standpunkt i forhold til krigen i Afghanistan for nogle år siden.

»Det er problematisk, hvis vi indtager et bestemt standpunkt for at sikre en bredde i holdningen blandt de publicistiske medier i Danmark. Vi må hver især tage stilling til de her problematikker på det givne tidspunkt ud fra de givne omstændigheder,« siger Tom Jensen.

2 Kommentarer

Mikkel Grolin
24. APRIL 2014
' Du kan ikke kritisere
' Du kan ikke kritisere medierne for at mene noget. '

Det kan 'jeg' ('man') da sagtens al den stund at det egentlig slet ikke er 'mediernes' opgave at 'mene' noget som helst .
Hvis nu I kaldte jer 'Danmarks Venstre-blad', 'Socialkammeraten' eller noget tilsvarende, så OK, men bare løs - Men så længe i får skatteyder-finansieret økonomisk støtte har 'medierne' pligt til ikke at bedrive propaganda ('holdnings-journalistik') .
Og det er lige præcist det I gør - propaganderer .
Et fremragende eksempel er jeres totalt ukritiske viderekolportering af propaganda fra det Amerikanske udenrigsministerium i forbindelse med nævnte lands kup i Ukraine, nemlig billederne der 'beviste' at 'Russiske'
styrker, ledet af en lang-skægget mand (!!), havde invaderet Ukraine .
Man skulle ellers tro at Collin Powells løgne-historier i FN havde fremmet bare en snert af 'kilde-kritik', men nej ...
Lasse Jensen
23. APRIL 2014
Der mangler et par aviser i
Der mangler et par aviser i den analyse , EB og Kristeligt Dagblad fx
http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/Medier/2014/04/16/141610.htm