Aviser er mindre views-prægede

En masteropgave fra SDU afkræfter myten om, at danske aviser bevæger sig fra news-papers til views-papers. Det er lige modsat.

En masteropgave fra SDU afkræfter myten om, at danske aviser bevæger sig fra news-papers til views-papers. Det er lige modsat.
News eller views? Det har i de seneste år været under løbende debat i dansk presse, for eksempel da Anders Krab-Johansen opsagde sit job som nyhedschef på Politiken i utilfredshed med en stigende views-tendens i avisen.

Men i virkeligheden er tendensen i dansk presse snarere den modsatte. Det viser en masteropgave fra SDU skrevet af Tine Brødegaard Hansen, som har undersøgt sammenhængen mellem avislederens holdning til et emne og avisens journalistiske vinkling af det samme emne. Hun analyserede Politikens, JP's og Berlingskes ledere og artikel-vinklinger i årene 1990, 2000 og 2010, og resultaterne viser faktisk, at sammenhængen var størst i 1990, faldende i 2000 og mindst i 2010.

Med andre ord: Journalister opererer stadig mere uafhængigt af deres medies officielle holdning til en sag.
Lederen af SDU's journalistuddannelse, Peter Bro, skriver om opgaven i det nyeste nummer af uddannelsens online-magasin AHAheder.dk. Opgaven fik topkarakter, og Bro glæder sig over det grundige arbejde, blandt andet med at opstille tidssvarende journalistiske kategorier, for eksempel den såkaldte 'argumenterende journalistik' – den aktivitet, der forbinder læserbreve, kommentarer, ledere, anmeldelser og kronikker med hinanden.

"Men hvor starter denne form for journalistik, og hvor slutter den? (…) Det er vanskelige spørgsmål, men uhyre vigtige at få besvaret i en tid, hvor medier ikke længere er synonyme med nyhedsmedier, og hvor mange andre end journalister i dag indgår som leverandører af medieindhold til danskerne. Her kan Tine Brødegaard Hansens forskellige dimensioner bidrage til at begrebsliggøre ligheder og forskelle, hvad enten begreberne så skal benyttes indadtil eller udadtil i den bevidstgørelsesproces, som udviklingen i journalistikkens historie kalder på i disse år," skriver Peter Bro.

Læs AHAnyheder.dk her.

0 Kommentarer