Følg med – Delegeretmøde 2019

Hvem skal lede Dansk Journalistforbund de næste to år? Og i hvilken retning skal de skubbe forbundet? Det blev afgjort på delgeretmødet 29. april 2019. Se mødets centrale emner og alle kandidater her (Opdateret med valgresultaterne 29/4)

Opdateret 29/4 klokken 12.20: Formandskabs- og HB-valgene er afgjort.

Lars Werge og Tine Johansen blev genvalgt som hhv. formand og næstformand, og du kan se de 13 valgte hovedbestyrelsesmedlemmer her.

 

Søndag den 28. april og mandag den 29. april afholder Dansk Journalistforbund sit delegeretmøde. Her bliver det afgjort, hvem der skal lede DJ de næste to år, og hvilken retning, forbundet skal gå.

Du kan se dagsordenen for delegeretmødet her. 

Måske har DJ's delegeretmøde aldrig været vigtigere.

Perioden siden det seneste møde har været turbulent for forbundet, ikke mindst fordi DJ skulle håndtere en chikanesag. Sagen har fyldt meget for hovedbestyrelsen.

Også økonomien har fyldt meget, og DJ har gennemført en sparerunde. Og selv efter sparerunden forventes et underskud i 2019 og i de kommende år. Skal der spares mere? Og hvor skal der så skæres? 

Overordnet er der også opbrud. Arbejdsmarkedet for mediefolk forandrer sig hurtigt, hvilket senest er beskrevet i rapporterne om Fagenes Fremtid, som DJ udgav i marts. Er vi på vej mod et nyt prekariat? Hvordan griber vi teknologien som en mulighed og ikke en trussel? Du kan få et overblik over rapporternes resultater og anbefalinger her. Du kan også dykke ned i Journalistens fremtidstema, hvor vi i 2017 lavede en overlevelsesguide for fremtiden – som er lige nu.

Forbundets interne demokrati er også på dagsordenen. Hvem skal kunne vælges som delegerede i fremtiden? Og skal antallet af delegerede skæres ned, så det passer bedre til det antal, der reelt vil med – selvom det koster indflydelse for de grupper, som er bedst til at mobilisere – fx de studerende? De tanker kan du læse mere om i rapporten om Fremtidens Forbund.

 

De forsøgte at forandre DJ


Illustration: Louise Thrane Jensen

I en serie sætter Journalisten fokus på nogle af de medlemmer, som i de seneste år har forsøgt at forandre DJ. Nogle lykkedes, andre lykkedes ikke. Serien består af fire artikler:

Sådan overtalte Lars Rugaard DJ til at gå imod offentlighedsloven

Dybt frustrerede bloggere har tabt tiltroen til DJ

Rasmus gik grædende fra møde – har givet op

De forandrede DJ: Studerende forenede kommunikation og journalistik

 

Sådan gik delegeretmødet

Journalisten er med på delegeretmødet i Kolding. Du kan løbende finde vores dækning af mødets beslutninger og debatter her:

DJ skal fremlægge nyt navn om to år

DJ vedtog grundlæggende ændringer af sit demokrati

Carsten Nielsen-legatet går til international pioner

Kredsene må stadig kradse kontingent ind

Det første delegeretmøde: "Man har svært ved at tage fat om nældens rod"

Praktikdebat: "Ledelsen forsøger bevidst at nedtone problemerne"

Frels freelancerne – mødets store mærkesag

DJ-formand om kritik af usund kultur: "Jeg tager budskabet til mig"

Delegeretmødet: Lønstatistikken skal tilbage

DJ har afskaffet anerkendt lønstatistik om mediebranchen – var det en fejl?

 

Kandidaterne

13 kandidater skal vælges til hovedbestyrelsen, samt formand og næstformand. Du kan som medlem af DJ stille op helt frem til søndag den 29. april. Hvis du stiller op, og vi ikke har interviewet dig, så kontakt redaktionen.

Journalisten interviewer løbende alle kandidater til hovedbestyrelse og formandskab. Vi spørger blandt andet til deres mærkesager og disse interviews offentliggøres løbende i listen herunder helt frem til mødestart og valgdato. Læs vores interviews her:

 

Formandskandidater

Lars Werge

Næstformandskandidater

Tine Johansen

Hovedbestyrelseskandidater

Allan Boye Thulstrup

Anders Stoffer

Elisabeth Hamerik Schwarz

Frederik M. Juel

Freja Wedenborg

Henrik Friis Vilmar

Jakob Ponsgård

Johnny Frederiksen

Karen Hedegaard

Maj Munk

Merete Lindstrøm

Per Schultz-Knudsen

Palle Jensen

Sebastian Risbøl Jacobsen

Sus Falch

Thilde Høybye

Villy Dall

 

Generalforsamlinger – brølet fra baglandet

På generalforsamlingerne i kredse og grupper så man blandt andet frem mod delegeretmødet. Du kan læse Journalistens dækning af generalforsamlinger her. Debatten er blandt andet gået livligt om kredsenes betydning i fremtidens DJ:

Kredse

Kreds 1

Kreds 2

Kreds 3

Kreds 4

Kreds 6

Kreds Fyn

Specialgrupper og -foreninger

Visuelt Forum

DJ Kommunikation

Danske Bloggere i DJ

O-gruppen

Ledere i DJ

FreelanceGruppen

Journalisterne i DJ

Pressefotografforbundet

Forum for Billedmedieoversættere

Danske Bladtegnere

DJ:Fotograferne

 

Dansk Journalistforbund har flere oplysninger om delegeretmødet, fx mødedokumenter, på forbundets hjemmeside. Læs mere her.

1 Kommentar

Finn Arne Hansen
24. APRIL 2019
Som den enkeltperson,der har
Som den enkeltperson,der har fået vedtaget det mest vidtgående lovforslag, nemlig afskaffelsen af årlige delegeretmøder efter årelang kamp, kan jeg komme med diagnosen: Vi har et mindretalsstyre, hvor en tredjedel stokkonservative delegerede plus én kan bremse alt. Det er ikke demokrati, det er en kopi af Tvinds metoder: besæt talerstolen i timevis, tal med patos om gamle dage og nedgør dem, der vil have reformer. Kære unge delegerede, det er jeres forbund om få år. Kæmp for reformer. Også når I bliver valgt til HB. Rasmus Mark Pedersen har forsøgt og er nu nedslidt. Og lad os få afskaffet mindretalstyranniet.