Er 55 % af de danske nyhedsjournalister ansat af staten?

I debatten om styrkeforholdet mellem DR og de private medier har Stig Ørskov og Troels Mylenberg anført, at antallet af redaktionelle medarbejdere i de statsejede medier nu overstiger antallet af privatansatte journalister. Det passer ikke, mener DJ. Her forklarer Journalisten, hvorfor begge sider mener at have ret

Journalistikken i Danmark bliver i stigende grad afhængig af den stat, den skal kontrollere. Det mener Stig Kirk Ørskov, formand for de private mediers brancheorganisation, Danske Medier, og administrerende direktør i JP/Politikens Hus.

Tallene taler deres klare sprog, skrev han i et debatindlæg hos Mediawatch i juli.

”I 2007 var det sådan, at 47 pct. af journalisterne på de landsdækkende nyhedsmedier arbejdede på et af statens medier. I 2014 var andelen steget til 55 pct. Alt peger på, at andelen er blevet større siden,” lød det i indlægget.

Samme pointe – at der i dag er flere statsansatte end privatansatte redaktionelle medarbejdere – kom også frem i et indlæg af Jyske Fynske Mediers journalistiske chefredaktør Troels Mylenberg hos Ræson i sidste uge. 

”2015 blev året, hvor antallet af redaktionelle medarbejdere i DR og det statsejede, men kommercielt drevne TV2 for første gang oversteg antallet af privatansatte journalister,” skrev han i sin kommentar.

Siden er det også blevet omtalt som en kendsgerning i en artikel på altinget.dk, at 55 procent af journalisterne på landsdækkende medier er lønnet af staten. 

DJ: ”Det passer ganske enkelt ikke”

Men ifølge Dansk Journalistforbunds formand, Lars Werge, er det ikke korrekt. I en debat på Troels Mylenbergs facebookprofil skrev han tirsdag i sidste uge:

”Kære Troels, jeg må – igen – anholde din og andres fortolkning af lønstatistikken fra Dansk Journalistforbund. Du skriver: ’Men 2015 blev året, hvor antallet af redaktionelle medarbejdere i DR og det statsejede, men kommercielt drevne TV2 for første gang oversteg antallet af privatansatte journalister.’ Det passer ganske enkelt ikke.”

Herefter følger en længere debattråd om, hvor tallene stammer fra, hvordan de er gjort op, og hvilke medier der regnes for henholdsvis statsmedier og private medier. Journalisten prøver her at opklare, hvori uenighederne består.

Ørskov: Jeg har blot gengivet Journalistens tal

I en mail til Journalisten oplyser Ebbe Dal, administrerende direktør i Danske Medier, at de 55 procent statsansatte journalister stammer fra en analyse, som medieforsker Erik Nordahl Svendsen lavede for Journalisten sidste år. 

Som det også fremgår, er det tal fra DJ’s lønstatistik, der ligger til grund for medieforskerens analyse.

Stig Kirk Ørskov uddyber i en mail til Journalisten:

”Jeg har ganske enkelt brugt de tal, medieforsker Erik Nordahl Svendsen fremlagde i den analyse, han udarbejdede for Journalisten. Jeg har blot gengivet den kategorisering og de tal, Erik Nordahl Svendsen fremlagde i sin grundige analyse.”

Ifølge medieforskerens analyse fra sidste år – som er gengivet i grafikken herunder – var der i 2014 i alt 942 DJ-medlemmer ansat på de medier, som Erik Nordahl Svendsen kategoriserer som landsdækkende, private medier. På de medier, han kategoriserer som landsdækkende og offentlige, var der i 2014 i alt 1.142 DJ-medlemmer.

Det svarer til, at 55 procent i 2014 var ansat på et landsdækkende privat medie, mens 45 procent var ansat på et landsdækkende offentligt medie.

Ifølge denne opdeling er det altså ikke forkert, når Stig Ørskov skriver, at 55 procent af journalisterne på de landsdækkende nyhedsmedier i 2014 arbejdede på et af statens medier. Til gengæld er det en smule upræcist, da DJ’s lønstatistik ikke taler specifik om journalister, men omfatter alle DJ-medlemmer, det vil sige, at også redigerende, fotograferende og layoutende DJ-medlemmer indgår.

Ligeledes er Troels Mylenberg upræcis i sin kommentar hos Ræson, hvor det ikke fremgår, at tallene kun forholder sig til fordelingen af DJ-medlemmer ansat på landsdækkende medier.

Derfor er DJ uenig

Men fastholder man den opdeling i private og offentlige medier, som Erik Nordahl Svendsen anvender, så har Ørskov og Mylenberg altså ret i, at der er flere DJ-medlemmer på statsejede landsdækkende medier, end der er på private landsdækkende medier.

Alligevel er DJ uenig i udsagnet. Det forklarer konsulent i DJ Flemming Reinvard, som Journalisten har fået til at forklare DJ’s synspunkter.

Uenigheden skyldes blandt andet, at DJ ikke mener, at TV 2 Danmark bør figurere som et offentligt medie, som mediet gør i Nordahl Svendsens analyse, når det drejer sig om debatten om styrkeforholdet mellem DR og de private medier. Det skyldes, at TV 2 Danmark nok er statsejet, men ikke statsfinansieret, som DR er via licensen. Kun TV 2’s regioner er licensfinansierede.

Ifølge DJ bør de i alt 366 DJ-medlemmer, der i 2014 var ansat i TV 2 Danmark, ikke tælle med blandt de offentlige medier, men i stedet blandt de private medier. Hvis man følger den logik, men i øvrigt fastholder Nordahl Svendsens øvrige kategorisering af medierne, ser statistikken således ud:

Som det fremgår, er der med denne kategorisering flere DJ-medlemmer på private, landsdækkende medier, end der er DJ-medlemmer på offentlige, landsdækkende medier. Helt præcist er 67 procent af DJ’s medlemmer ansat på et privat, landsdækkende medie, mens 37 procent er ansat på et offentligt, landsdækkende medie.

Sådan bør opgørelsen se ud, ifølge DJ

Dertil kommer, at DJ ikke mener, at det i relation til debatten om mediestøtte og konkurrencen mellem DR og de private medier giver mening kun at medregne de landsdækkende dagblade og nogle enkelte netmedier og tv-stationer som private medier.

Forbundet mener også, at distriktsblade, magasiner og fagblade bør regnes med, da de også bidrager til nyhedernes fødekæde. Ligeledes mener DJ, at også tv-produktionsselskaberne bør regnes med blandt de private medier i denne sammenhæng, da de primært sælger deres produkter til DR og TV 2.

Følger man denne logik og regner alle ovenstående mediekategorier med, som DJ altså mener, man bør, var der ifølge forbundets lønstatistik for 2015 i alt 3.003 DJ-medlemmer ansat på private medier. Til sammenligning var der samme år 1.035 DJ-medlemmer ansat på offentlige medier.

Det svarer til, at knap hvert tredje DJ-medlem er ansat på et offentligt nyhedsmedie. 

6 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
9. AUGUST 2016
Tja… skal vi ikke bare
Tja… skal vi ikke bare konstatere, at den ene halvdel af Danmarks nyhedsjournaliser er ansat på medier som er ejet af staten, og at den anden halvdel har fået et stort hold-kæft bolsje, som hedder mediestøtte og momsfritagelse.
Søren Bang Hansen
9. AUGUST 2016
Selvfølgelig er ejerskabet er
Selvfølgelig er ejerskabet er afgørende. Endnu en pinlighed fra den nye DJ-ledelse.

DR er et monster i mediebilledet. Tilmed et enøjet monster (det ville være anakronistisk at tale om "røde lejesvende" - men værdipolitisk er DR fatalt ude af trit med licensbetalerne.

Til opmuntring (ingen løsning på de frie avisers forfald - men god galgenhumor):

https://www.youtube.com/watch?v=bq2_wSsDwkQ
Martin Flink
9. AUGUST 2016
Blot en lille tilføjelse: Fra
Blot en lille tilføjelse: Fra 2007-2015 er antallet af DJ-medlemmer på private medier faldet med 30 pct, men er trods fyringsrunder på DR steget med 2 pct. for de offentligt ansatte. Og tendensen med faldet lader næppe til at stoppe lige foreløbig, jf. gårsdagens historie om, at Politiken (måske også JP og Ekstra Bladet) inden længe skal sige farvel til flere kolleger.
Vil DJ gå med så langt, at arbejdsmarkedet for privatansatte DJ-medlemmer generelt er noget mere presset end markedet for offentligt ansatte?
Anders Krab-Johansen
9. AUGUST 2016
Når man vurderer, om
Når man vurderer, om journalister er ansat af staten, skal man se på, hvem der ejer mediet, de arbejder for. DR og TV2 er begge ejet af staten. (Radio24syv er ikke ejet af staten.) Hvorfor gøre det mere kompliceret?
Se her bestyrelsen for hhv. DR og TV2, som er politisk udpegede.
http://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/drs-bestyrelse
http://omtv2.tv2.dk/fakta/organisation/bestyrelse/
Marianne Thorø
9. AUGUST 2016
Definér statsansat! Er man
Definér statsansat! Er man ikke delvist finansieret af staten, hvis man som privat medie hiver millioner hjem i mediestøtte om året?

Flere