Dødt løb: DJ splittet om fusion med KS

Hvert tredje DJ-medlem har aldrig hørt om, at DJ arbejder på en fusion med KS. Men blandt dem, der har, er lige mange for og imod, viser ny stor undersøgelse. Her er alle de vigtigste resultater fra undersøgelsen

Om lidt over et halvt år skal Dansk Journalistforbunds medlemmer svare på et vigtigt spørgsmål: Skal DJ fusionere med forbundet Kommunikation og Sprog?

Spørgsmålet bliver stillet på DJ’s delegeretmøde i april, hvor to tredjedele skal stemme for, hvis fusionen skal gå igennem.

Men i dag er DJ’s medlemmer splittede mellem tilhængere og modstandere af fusionen. Det viser en ny stor medlemsundersøgelse, DJ har lavet. Knap 4.300 medlemmer har svaret, svarende til 27 procent af de adspurgte.

27 procent erklærer sig positive eller meget positive over for fusionen, 26 procent er negative eller meget negative.

Størstedelen er dog stadig uafklarede. 37 procent er hverken positive eller negative.

Du kan se de vigtigste resultater fra undersøgelsen nederst i denne artikel.

Næsten halvdelen føler sig ikke inddraget  

Det fremgår også af undersøgelsen, at en tredjedel af de medlemmer, der har svaret, slet ikke er klar over, at DJ drøfter en fusion med KS.

Næsten halvdelen – 49 procent – føler slet ikke eller kun i mindre grad, at de er blevet inddraget i fusions-overvejelserne og har fået mulighed for at give deres mening til kende. 

Ifølge undersøgelsen vil knap 40 procent af de adspurgte medlemmer i høj eller nogen grad gerne inddrages mere i spørgsmålet om fusionen, mens halvdelen slet ikke eller i mindre grad er interesserede i at blive inddraget.

31 procent har overvejet at melde sig ud

Fusionen er kun et af flere temaer i den store undersøgelse. Et andet er medlemmernes syn på Dansk Journalistforbund.

Her er overordnet stor tilfredshed. 78 procent af de medlemmer, der har deltaget i undersøgelsen, har enten svaret, at de er enige eller ’helt enige’ i, at de generelt har en positiv opfattelse af DJ. Samtidig svarer 31 procent dog, at de har overvejet at melde sig ud af forbundet.

På spørgsmålet om, hvilke ydelser og services fra DJ medlemmerne benytter sig af, svarer 71 procent ’Fagbladet Journalisten’. Det er den højeste andel – skarpt forfulgt af ’pressekortet’ med 70 procent af stemmerne. Nummer tre på listen er DJ’s lønstatistik med 38 procent.

 

 

4 Kommentarer

Bodil Rohde
25. SEPTEMBER 2014
Hvis DJs ledelse tager sin

Hvis DJs ledelse tager sin egen medlemsundersøgelse alvorlig, så bør man nok overveje indsatsen for KS-fusionen.

Ca. 4300 har svaret på undersøgelsen.

27 procent er positive overfor KF-fusionen

26 procent er negative over for KS-fusionen

37 procent har ikke taget stilling.

Men hvis fusionsforslaget skal vedtages på DJs delegeretmøde, så skal det ske med totredjedels flertal. Altså omkring 67 procent.

Hvis medlemsundersøgelsen holder, så vil det sige, DJs ledelse skal score stort set samtlige 37 procent, som endnu ikke har taget stilling, for at få fusionen igennem på delegeretmødet.


Venlig hilsen
Bodil Rohde

Mikael Nielsen
25. SEPTEMBER 2014
"En tredjedel af de medlemmer
"En tredjedel af de medlemmer, der har svaret, slet ikke er klar over, at DJ drøfter en fusion med KS." - det er en pinlig skandale for to fagforbund som lever af kommunikation!!!!! Det burde hovedbestyrelserne i begge forbund tage op til overvejelse, og så måske finde på noget andet at lave, når man åbenbart er så dårlige til at kommunikere.
Bodil Rohde
24. SEPTEMBER 2014
Tak for en ordentlig
Tak for en ordentlig dokumentation af medlemsundersøgelsen.

Udover tallene på holdningerne til KS-fusionen, - hvor der i følge procenterne lige nu er dødt løb, - så er der et andet interessant tal.

Nemlig at 31 procent af de ca. 4300 deltagere har overvejet at melde sig ud af DJ.

Det er er da ikke så godt.Venlig hilsen
Bodil Rohde
Jan August Hillers
24. SEPTEMBER 2014
En vågen journalist havde
En vågen journalist havde bemærket at besvarelserne har stærk overvægt af medlemmer på overenskomst, medlem af medarbejderforening og arbejder med journalistik/redaktion.

Jeg siger: når kun 27 pct har svaret og de fleste ser ud til at være fra dagblade, TV2 g DR er denne undersøgelse spild af penge og at skrive ret meget om den er spild af læsernes tid. Som et minimum burde undersøgelsens manglende værdi fremhæves i stedet for i værste dagbladsstil at lade som om det er en væsentlig undersøgelse, der kan drages meget godt ud af.
Det kan der sikkert, men det er så en anden artikel.