Her er DJ’s mest og mindst tilfredse medlemsgrupper

Medlemmerne af DJ’s forskellige specialgrupper er ikke lige tilfredse med forbundet, ifølge DJ’s medlemsundersøgelse. Teksterne og oversætterne er de mindst tilfredse. »Vi føler os nok lidt som et stedbarn i forbundet,« siger bestyrelsesmedlem. De mest tilfredse finder man i Visuelt Forum

For nylig præsenterede Dansk Journalistforbund en stor medlemsundersøgelse, som 3.343 medlemmer havde svaret på.

Resultatet af undersøgelsen var en række tal – de såkaldte indekspoint – der blandt andet giver udtryk for DJ-medlemmernes tilfredshed med forbundet. Tilfredsheden ligger i gennemsnit på 65 indekspoint, hvilket ifølge MSI Research, der har lavet undersøgelsen, betragtes som en middelscore.

Der er dog forskel på tilfredsheden fra gruppe til gruppe i forbundet. Tilfredsheden svinger fra 55 indekspoint hos den specialgruppe, hvor medlemmerne er mindst tilfredse, til 71 indekspoint hos den specialgruppe, hvor de er mest tilfredse.

Et indekspoint på 55 svarer ifølge MSI Research til et ’lavt niveau’, mens et indekspoint på 71 falder i kategorien ’højt niveau’.

FBO: En sej kamp af få os på lystavlen i DJ

Den gruppe, der er mindst tilfreds ifølge undersøgelsen, er Forum for Billedmedieoversættere (FBO), som består af tekstere og oversættere. Gruppen har cirka 90 medlemmer, og cirka 20 procent har svaret i undersøgelsen. I alt har 21 procent af de adspurgte DJ-medlemmer svaret.

At FBO-medlemmerne er mindst tilfredse, overrasker ikke bestyrelsesmedlem og kasserer Claus Stenhøj.

»Det undrer mig egentlig ikke, at vores medlemmer er dem, der er mindst tilfredse med DJ. Vi føler os nok lidt som et stedbarn i forbundet. Og min egen opfattelse er, at mange medlemsgrupper – for eksempel journalisterne – synes, det er noget mærkeligt noget, at man skal have sådan nogle som os i forbundet,« siger han.

FBO’s formand, Amalie Foss, mener, der er for lidt viden om den lille gruppes område i DJ.

»I de senere år har det virkelig været en kamp at få os ind på lystavlen i forbundet. Det er vi kommet nu – og det er jeg meget glad for – men det har også været en virkelig lang sej kamp. Hver gang, vi har haft nogle enkeltsager, har vi oplevet, at der er alt for lidt viden om vores område i forbundet,« siger hun.

Har I selv gjort nok i FBO for at øge jeres medlemmers tilfredshed med deres medlemskab af DJ?

»Vi arbejder hele tiden på at øge graden af viden om vores område i DJ. Jeg tror virkelig meget, det er der, den hænger. Vi kan komme med alle mulige frynsegoder, men hvis det centrale, essentielle halter, så virker frynsegoderne ikke,« siger Amalie Foss. 

Werge: Det må jeg jo lytte til 

Hos DJ tager formand Lars Werge kritikken fra FBO’s bestyrelsesmedlemmer til efterretning.

»Det må jeg jo lytte til. Men det er ikke en kritik, Amalie har fremført over for mig. Hvis hun mener, der er nogle helt særlige forhold for dem, som understreges af undersøgelsen, så er hun mere end velkommen til at komme til mig med det. Men vores medarbejdere gør alt, hvad de kan,« siger han.

Kan du forså, at man som tekster eller oversætter måske kan være mindre tilfreds med DJ, end man er som f.eks. journalist?

»Det er jo en diskussion om, hvordan man føler sig inkluderet i et forbund, der hedder Dansk Journalistforbund, når man ikke er journalist. Jeg anerkender fuldt ud, at det måske kan være vanskeligt. Men omvendt har vi jo også hørt samme kritik fra nogle af dem fra Visuelt Forum – og de slår ud med høj tilfredshed,« siger Lars Werge.

VIF: Vi gør de ting, medlemmerne har brug for

Specialgruppen Visuelt Forum er den gruppe i DJ, hvis medlemmer udtrykker størst tilfredshed med forbundet.  Det glæder gruppens formand, Karina Bjerregaard.

»Det overrasker mig på en måde, fordi man som ikke-journalist godt kan opleve Dansk Journalistforbund som meget orienteret mod journalistik. Og det er ikke vores kerneområde i Visuelt Forum. Men omvendt er resultatet super tilfredsstillende, for jeg går ud fra, det er, fordi vi laver de ting, vores medlemmer har brug for. Så jeg synes, bestyrelsen kan klappe sig selv på skulderen og fortsætte arbejdet,« siger hun.

Visuelt Forum har ifølge egen hjemmeside cirka 670 medlemmer.

I hvor høj grad tror du, jeres medlemmers tilfredshed med DJ skyldes jeres arbejde i Visuelt Forum?

»Jeg er overbevist om, at det især skyldes vores arrangementer, at vi ligger så godt. Sidste år holdt vi 36 forskellige arrangementer, og det er i den høje ende. Medlemmerne oplever, at de giver god inspiration, netværk og minikurser, der opkvalificerer dem. Det er det, vi fornemmer, at vores medlemmer vil have, og det er det, vi arbejder ud fra i bestyrelsen,« siger Karina Bjerregaard.

Hos Forum for Billedmedieoversættere siger kasserer Claus Stenhøj, at de måske ikke har været lige så gode som i Visuelt Forum til at lave arrangementer for deres medlemmer.

»Det skal vi måske se på. For det er rigtigt, at en af de ting, vores medlemmer har konstateret, er, at hver gang der kommer kurser fra DJ, så er der som regel aldrig noget for os. Der kunne vi måske være bedre til at lave nogle specifikke ting selv,« siger han. 

De største grupper i Dansk Journalistforbund er nogenlunde på linje i tilfredshedsundersøgelsen. 55 procent af de adspurgte er uden for specialgruppe – det gælder de største arbejdspladser som DR, TV 2 og dagbladene – og her er tilfredsheden 65 indekspoint. Den næststørste gruppe er Kommunikationsgruppen, hvor 16 procent af undersøgelsens svar kommer fra. Her er tilfredsheden også 65 indekspoint. Freelancegruppen er tredjestørst med 13 procent af svarene, og her er tilfredsheden 62 indekspoint, imens TV Gruppen udgør 7 procent af svarene og har en tilfredshed på 64 indekspoint.

Rettet klokken 10.03: Journalisten havde skrevet, at der er cirka 80 medlemmer af FBO. Der er cirka 90 medlemmer, da interessemedlemmer ikke var talt med.

0 Kommentarer