DJ budgetterer med driftsunderskud på fire millioner kroner

Trods medlemsfremgang nedskriver DJ forventningerne til indtjeningen i 2018. En del af forklaring er, at de studerende ikke betaler fuldt kontingent. Men ekstra lønudgifter omkring advokatundersøgelse, psykologhjælp og medlemskurser hos Kforum er også en del af forklaringen

På trods af, at DJ i 2017 fastholdt den forventede medlemsfremgang, har forbundet ikke haft den budgetterede indtjening.

Og hovedbestyrelsen budgetterer med et underskud på driften i 2018 på 4 millioner kroner.

DJ har i tidligere år budgetteret med underskud, men alligevel fået overskud. Men denne gang vurderer DJ, at der reelt kommer røde tal:

”Set i lyset af de faldende kontingentindtægter må det forventes, at der i 2018 med de aktuelle forudsigelser også bliver tale om et reelt underskud i 2018,” lyder det i den indstilling til budget, som hovedbestyrelsen vedtog onsdag den 17. januar.

Studerende giver færre kroner

Forklaringen på, at medlemsfremgangen ikke omsættes i tilstrækkelig indtjening, er, at DJ's medlemstilgang primært kommer fra studerende, som betaler reduceret kontingent.

De studerende betaler 77 kroner om måneden. Fuldt betalende medlemmer betaler 390 kroner om måneden og 70 kroner til den fælles konfliktkasse, Sikringsfonden.

”Som det ser ud lige nu, så ligger vi i 2017 med 900.000 kr. under de budgetterede medlemskontingenter,” lyder det i indstillingen.

Oprindeligt havde DJ forventet en fremgang i medlemsskaren i 2017 på 3 procent, men forventningerne blev nedskrevet til 2,5 procent i februar 2017.

Journalisten opsummerede dengang:

”Konkurrencen fra andre fagforeninger er skærpet. Færre unge finder det naturligt at være medlem af en fagforening, og DJ har svært ved at fastholde medlemmerne.”

Og formand Lars Werge udtalte, at DJ skulle trykke på bremsen og iværksætte færre nye initiativer.

DJ nåede ikke de budgetterede 2,5 procent i vækst i indtægterne i 2017, men kun godt 1 procent.

Uventede udgifter

Det fremgår af indstillingen, at DJ er ramt af ekstra udgifter. Blandt andet:

”Der er også øgede udgifter til psykologhjælp og flere udgifter til løn med baggrund i den verserende advokatundersøgelse,” lyder det.

Af andre udgiftsposter fremhæves, at DJ for 2018 budgetterer med en udgift på 400.000 kroner for medlemmernes deltagelse i kurser under Kforum.

Konklusionen lyder:

”Det samlede, budgetterede resultat er et underskud på godt 4 millioner kroner på driften. Efter finansielle poster og skat vil det betyde et underskud på 1,955 millioner kroner i 2018.”

3 Kommentarer

Finn Arne Hansen
21. JANUAR 2018
Hej Øyvind. Fire til seks
Hej Øyvind. Fire til seks numre. Men trøst dig med, at vi medlemmer jo er glade for webudgaven og nyhedsbrevet. I kunne også spare ved at lave en fælles udsendelse sammen med KOM Magasinet fra KS, måske endda bo sammen med dem og lave ét blad. Men det kræver jo en fusion eller en kraftig tilnærmelse og undskyldning fra DJs side efter snart fem spildte år.
Øjvind Hesselager
21. JANUAR 2018
Kære Finn Arne

Kære Finn Arne

Tak for endnu et engageret indlæg.

God debat. Her med svar på den del, jeg har ansvaret for:

Hvor tit synes du fagbladet skal komme på papir? Vi er gået fra 20 til 12 numre om året på fem år.

Mvh
Finn Arne Hansen
21. JANUAR 2018
Det er simpelthen uansvarligt
Det er simpelthen uansvarligt. Skær dog ned. Hvorfor lægge 400.000 kroner i det private firma Kforums kasse? Hvor have seks jurister? Hvorfor give kommunikationschefen over 65.000 kroner plus pension om måneden? Hvorfor give næstformanden en million plus pension som formanden? Hvorfor sige nej til en fusion med KS og deres 32 millioner kroner kontingentkroner? Hvorfor holde et Fagligt Forum til en million kroner hvert andet år? Hvorfor tillade, at over 600 medlemmer kan komme til delegeretmøde hvert andet år? Hvorfor udsende Journalisten på papir så tit? Nedsæt et spareudvalg omgående og få styr på økonomien. Ellers er der mange medlemmer, der skrider. Brems den onde spiral nu!