Stor vækst i psykologhjælp til mediefolket

Siden 2008 er DJ's støtte til psykologhjælp tredoblet. Der er netop afsat 200.000 kroner til yderligere støtte. En forklaring er, at de mange nedskæringer giver »utryghed, stresssymptomer og højere konfliktniveau«, forklarer Eva Jakobsen, faglig konsulent i arbejdsmiljø i DJ.  (Opdateret klokken 11.20)

Siden 2008 er DJ's støtte til psykologhjælp tredoblet. Der er netop afsat 200.000 kroner til yderligere støtte. En forklaring er, at de mange nedskæringer giver »utryghed, stresssymptomer og højere konfliktniveau«, forklarer Eva Jakobsen, faglig konsulent i arbejdsmiljø i DJ.  (Opdateret klokken 11.20)

Dansk Journalistforbund har netop afsat 200.000 kroner til psykologhjælp til medlemmer, der er ramt af for eksempel stress på grund af afskedigelse eller konflikter på arbejdet.

Dermed fortsætter en ret dramatisk tendens:

I 2008 brugte DJ godt 70.000 kroner på hjælpen. Et tal, der i 2011 steg til godt 200.000 kroner. Også i 2012 fortsætter behovet for hjælp – frem til september er der brugt 165.000 kroner på psykologhjælp.

Eva Jakobsen har som faglig konsulent i DJ besøgt over 40 arbejdspladser for at holde oplæg. Hun forklarer, at efter fire år er hendes tilhørere begyndt at lytte godt efter.

"Stress har været for svagpissere, og psykisk arbejdsmiljø har vi ikke brugt meget af i mediebranchen. Men jeg oplever en stor trang til at tale om det nu," forklarer hun i et e-mailet svar til journalisten.dk.

Det tager fire år at komme over en fyringsrunde

Journalisten lavede for nylig en oversigt over "sort september", der talte cirka 40 nedlagte stillinger i dagbladsbranchen på en måned.

»Fyringsrunderne tærer. Op til fire år efter en fyringsrunde er der forhøjet risiko for hjerte/kar- sygdomme. Det sender et signal om, hvor belastende fyringer er. Både for dem, der bliver fyret, og for dem ,der bliver tilbage med de manglende kolleger og flere og nye opgaver,« forklarer Eva Jakobsen.

Usikkerheden i branchen gør også, at folk beholder dårlige job.

»Flere i mediebranchen bliver længere i job, de godt ved, de burde forlade,« fastslår hun.

"Grænseløst" arbejde

Historien er langtfra ny. Alt tyder på, at mediefolkets arbejdsmiljø har fået et permanent dyk i takt med både sparerunder og krav om tilpasning til nye platforme og versioner.

En anden forklaring på dårligt arbejdsmiljø er, at folk i medierne er nogle af landets mest "grænseløse" arbejdere.

Nyhedsbranchen er for eksempel præget af store krav om fleksibilitet, flydende arbejdstider og tilgængelighed i fritiden. Det er for længst konkluderet i  tre rapporter fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA).

»Den største belastning i medie- og kommunikationsbranchen er egne høje krav til præstation, og når mulighederne for at præstere hele tiden bliver ændret eller fjernet helt, så vil det give ekstra belastninger,« forklarer Eva Jakobsen.

»Jeg er glad for, at medarbejderne i branchen er så robuste, det skal de jo være, for ellers kan de ikke udføre deres job. Men jeg vil så gerne have, at de forstår, at de ikke er udødelige – for det er de desværre ikke.«

4.000 kroner i støtte

Dansk Journalistforbund bevilger i udgangspunkt 4.000 kroner til hjælp hos en autoriseret psykolog. Det kan følges op med yderligere støtte.

Det er en forudsætning for den økonomiske støtte, at medlemmet ikke kan få hjælpen betalt andre steder end hos DJ.

En baggrundforklaring på, at behovet for psykologhjælp via fagforeningen stiger, er, at det ifølge loven ikke er muligt at blive henvist til psykolog med tilskud, hvis man er over 39 år.

(Opdateret klokken 11.20 med interview med Eva Jakobsen.)

1 Kommentar

Geert Mørk
4. OKTOBER 2012
Re: Stor vækst i psykologhjælp til mediefolket

»Fyringsrunderne tærer. Op til fire år efter en fyringsrunde er der forhøjet risiko for hjerte/kar- sygdomme." Mon det kan oplyses hvilken videnskabelig undersøgelse, der viser dette?

Og så behøves en tredobling af beløbet til psykologhjælp ikke betyde, at der er sket en tredobling af belastningen på de danske mediearbejdspladser. Det kan ligeså vel hænge sammen med f.eks. en tredobling af oplysningen om muligheden for støtte til psykolog.