DJ’s Safety Fund savner freelancestøtte

Freelancegruppens bidrag på 125.000 kroner mangler i Dansk Journalistforbunds Safety Fund, som i år har samlet det mindste beløb ind i flere år. Gruppen har i protest mod nedlæggelsen af efteruddannelsespulje valgt ikke at støtte fonden.

Freelancegruppens bidrag på 125.000 kroner mangler i Dansk Journalistforbunds Safety Fund, som i år har samlet det mindste beløb ind i flere år. Gruppen har i protest mod nedlæggelsen af efteruddannelsespulje valgt ikke at støtte fonden.
30 arbejdspladser, specialgrupper, kredse og enkeltpersoner lagde til Fagligt Forum penge i DJ's Safety Fund. I år blev der således samlet 450.500 ind til journalister i nød over hele verden. Men der manglede en bidragyder, som normalt giver 125.000 kroner til fonden.

I 2005 blev der samlet 460.000 kroner ind til fonden. Men de seneste par år har tallet ligget på mellem 629.000 og 720.000 kroner. Dermed er årets indsamling den laveste i flere år.

Freelancegruppen har i protest besluttet at bruge pengene på efteruddannelse af gruppens egne medlemmer.

Der er to årsager til, at gruppen har valgt ikke at donere penge til fonden i år, forklarer Formand Iben Danielsen.

»Vi har besluttet at bruge den del af vores midler på os selv som reaktion på, at et flertal på Hovedbestyrelsesmødet valgte at nedlægge en forsøgspulje for efteruddannelse. Den har ellers især hjulpet freelancere til efteruddannelse de sidste to år, men blev afbrudt meget abrupt,« siger Iben Danielsen til Journalisten.dk.

»Vi gør det også på grund af den megen kritik, der har været af brugen af midlerne. Vi fik undersøgt den gamle fond, som var administreret af IFJ, og fandt ud af, at der næsten ikke var brugt nogen penge. De midler ser nu ud til at være gået fløjten,« siger hun.

DJ valgte sidste år, at de penge, der før blev samlet ind til International Federation of Journalists Safety Fund i fremtiden i stedet skal ud via hjælpeorganisationen International Media Support. Pengene nåede kun i meget ringe omfang ud til de journalister, som havde brug for hjælp, lød forklaringen. Men den nye løsning så i begyndelsen heller ikke ud til at være effektiv, forklarer Iben Danielsen.

»Den nye fond, som administreres af IMS, startede heller ikke godt ud, og da vi gik til generalforsamling, lå der en million kroner, som ikke var brugt endnu. Der er sket en del siden. Men som det så ud i begyndelsen af året, var der ingen grund til, at vi lagde 125.000 i puljen. Så vi besluttede, at vi i stedet er klar til at samle ind til sager, der dukker op i løbet af året,« siger Iben Danielsen og fortæller, at Freelancegruppen holder øje med situationen.

Hun afviser ikke, at man vil støtte DJ's Safety Fund næste år og forklarer, at.gruppen blandt andet har talt om at genoptage et samarbejde med Gambia Media Support, som hører under IMS.

0 Kommentarer