Støtte til udsatte kolleger fik politiske undertoner

Igen blev indsamlingen til udsatte journalister brugt til en politisk markering, da Midtjyske Medier undlod at bidrage som protestaktion

451.070 kroner. Så meget indsamlede DJ’s kredse og foreninger til DJ’s Safety Fond under Fagligt Forum. Et resultat, der er noget lavere end indsamlingerne ved de seneste delegeretmøder, men som ligger på linje med indsamlingen ved Fagligt Forum i 2012.

Indsamlingen fik imidlertid en lille politisk twist, da Per Schultz-Knudsen erklærede, at Midtjyske Mediers medarbejderforening ikke vil bidrage i år.

»Det er en konsekvens af HB’s beslutning om, at man ikke kan indmelde kollektivt i den nye journalistforening. Vi er i tvivl om, om vi kan tage medlemmernes penge til Safety Fonden, når vi ikke må tage dem til journalistforeningen,« lød det fra Schultz-Knudsen, der således demonstrerede sin utilfredshed med, at medarbejderforeningerne ifølge hovedbestyrelsens tolkning af DJ's love ikke kan indmelde deres medlemmer kollektivt.

Per Schultz-Knudsen tilføjede dog, at han ville opfordre sine medlemmer til personligt at støtte Safety Fonden.

Det er ikke første gang, Safety-indsamlingen er blevet brugt til politiske udmeldinger. I 2012 og 2013 valgte Freelancegruppen at sløjfe deres bidrag i protest mod, at HB havde nedlagt en forsøgspulje til efteruddannelse.

I år har Freelancegruppen valgt at bidrage igen med 20.000 kroner. Det er dog langt fra tidligere niveau, hvor beløbet har været på 125.000 kroner.

»Mange af vores medlemmer giver også penge gennem deres kredse, så vi synes, 10 kroner per medlem er passende,« siger Freelancegruppens formand, Sus Falch.

Hun er glad for den måde, støttepengene i dag bliver kanaliseret, efter at DJ på ubestemt tid har afbrudt samarbejdet med den udskældte Safety Fund, der administreres af International Federation of Journalists (IFJ). Siden 2011 er pengene i stedet blevet brugt i samarbejde med International Media Support (IMS), og DJ godkender hvert enkelt projekt, der gives penge til. Det er kommunikationskonsulent i DJ Esben Ørberg, der har opgaven med at vurdere og godkende alle udbetalinger til IMS.

»Den her løsning er helt perfekt. Esben screener alle ansøgninger om støttemidler, og vi kan følge, hvordan vores penge kommer ud og arbejder,« siger Sus Falch.

Ved Fagligt Forum var der besøg fra Line Wolf Nielsen fra IMS, der fortalte om arbejdet med forfulgte journalister, og hvordan midlerne fra DJ konkret bliver brugt. Ifølge aftalen mellem DJ og IMS skal pengene bruges på journalister, der er forfulgte på grund af deres arbejde.

»De flerste penge bruger vi på rejser og ophold uden for hjemlandet for journalister, der er så truede, at de er nødt til at forlade deres lokalmiljø. Så er der medicinsk støtte – udgifter til læge og hospitalsophold til overfaldne journalister. Og til dels til advokatregninger. Vi kan godt give støtte til familier og efterladte, men det er heldigvis ikke tit, vi er nødsagede,« fortalte Line Wolf Nielsen.

Det sidste blev dog for nyligt aktuelt, da den kurdisk-irakiske journalist Kawa Garmiyani blev myrdet, efter at have skrevet som korruption i lokalområdet. I det tilfælde valgte IMS at støtte familien økonomisk.

»Det er en stor hjælp, når vi kan henvende os til familien og sige, at vi kan understøtte den indtægt, I har fået fra jeres familiemedlem, i en periode,« sagde Line Wolf Nielsen og tilføjede, at det har en stor moralsk betydning, at støtten kommer fra journalist-kolleger.

1 Kommentar

Jan August Hillers
27. APRIL 2014
Jeg synes nu nok der var
Jeg synes nu nok der var politiske undertoner på anden vis, idet jeg oplevede at både LIne fra IMS og Henrik Kaufholz, der fik Carsten Nielsen legatet, boostede et bestemt politisk syn på Ukraine og ja CN fortalte jo om et mangeårigt arbejde i Ukraine. Det virkede mere som politiske projekter end som hjælp til journalister i nød. Et flertal af den ukrainske befolkning har allerede en gang sagt nej tak til de usympatiske griske kræfter, der er en del af det orange. Der er gennemprøvede køreplaner for, hvordan orange erobrer magten. Nu ved vi så også, hvad de gør for at generobre den.
Det fornemmede jeg at jeg støttede ved at give penge til HKs indsamling under Fagligt Forum. Derfor gav jeg intet.
PS: På denne plads må det blive i kort og lidt unuanceret form.