Støttedrama i FreelanceGruppen

Debat om støttekroner til udenlandske journalister dominerede FreelanceGruppens generalforsamling lørdag. Freelancerne vil overlade støtten til DJ

Weekendens fem timer lange generalforsamling i FreelanceGruppen blev domineret af adskillige diskussioner af, hvordan og hvor meget FreelanceGruppen ønsker at støtte nødstedte journalister i udlandet. Støtten gives som økonomiske biddrag til den såkaldte Safety Fund, som organisationen International Media Support (IMS) administrerer for DJ.

FreelanceGruppen har tidligere selv fastlagt og opkrævet et beløb fra det enkelte medlem. Som noget nyt vedtog generalforsamlingen at indstille til delegeretmøde, at forbundet fremover skal opkræve pengene fra medlemmerne.

Tanken er dels at lette administrationen af støtten og dels at undgå, at DJ-medlemmer, der er med i mere end en enkelt kreds eller gruppe, betaler flere gange til sikkerhedsfonden.

Beslutningen betød i praksis, at FreelanceGruppen ikke vil komme til at støtte sikkerhedsfonden, hvis delegeretmøde den 23. og 24. april ikke vil være med til at overdrage ansvaret for fastlæggelse og indsamling af støttekronerne til forbundet.

Det fik blandt andre Gunvor Bjerre på talerstolen.

»Det var et uigennemtænkt forslag, og vi havde ikke mulighed for at gennemdiskutere det her. Jeg synes, at det ville være pinligt og forkasteligt, hvis delegeretmøde forkaster det her forslag, og at det så betyder, at Freelancegruppen ikke indbetaler noget til safety-fonden i år,« sagde Gunvor Bjerre.

Derefter stillede hun i al hast forslag om en tilføjelse til bestyrelsens arbejdsprogram for 2013. Hvis delegeretmøde afviser forslaget om at lade forbundet stå for inddrivelsen af støttekronerne, skal FreelanceGruppen støtte sikkerhedsfonden med 125.000 kroner,

Udover diskussionerne om støtten til sikkerhedsfonden bød dagen på en kortfattet diskussion af udspillet til den freelancestrategi, der bliver indstillet på delegeretmøde. Når debatten kunne holdes forholdsvist kortfattet, var det formodentlig fordi, at freelancestrategien allerede havde haft sit eget punkt på dagsordenen dagen forinden. Her havde Freelance Gruppen nemlig havde indkaldt til seminar og debat forud for generalforsamlingen.

Desuden vedtog generalforsamlingen, at der fremover skal tilknyttes såkaldte ’politiske revisorer’ til Freelance Gruppens bestyrelse. Revisorerne skal efter svensk forbillede holde et vågent øje med bestyrelsens arbejde og løbende tjekke op på, om bestyrelsens arbejdsprogram og tidsfrister bliver overholdt.

Efter generalforsamlingens afslutning er det kommet frem, at fire pressefotografer blev nægtet stemmesedler og dermed stemmeret ved generalforsamlingen. De har fået en uforbeholden undskyldning af FreelanceGruppens bestyrelse, men fejlen betydet, at hele generalforsamlingen i princippet kan erklæres ugyldig.

Den ny bestyrelse:

Iben Danielsen (genvalgt som formand uden modkandidat)

Genvalgte:

Hanne Fokdal Barnekow

Helene Bagger

Jens Rossen

Sus Falch

Nyvalgt:

John Lykkegård (afløser for Elon Cohn, der ikke genopstillede)

Ikke på valg:

Mikael Hjuler

Anja DybrisJens Anders Wejsmark Sørensen

Ota Tiefenböck

Kenneth Wöhlisfelt

 

0 Kommentarer