Simmel-prisen gik til Ritzau-journalist

Prisen som året gode kollega gik til Anne-Cathrine Jensen fra Ritzau Fokus, da Kreds 1 holdt generalforsamling. Den bød desuden på debat om, hvordan formuen skal bruges. Bestyrelsens forslag om større medlemsindflydelse på bidrag til Safety-Fonden blev vedtaget 

Hun er både socialt samlingspunkt på redaktionen, praktikantvejleder og medarbejderrepræsentant i bestyrelsen. Og desuden lidt af en humørbombe.

Derfor fik Anne-Cathrine Jensen fra Ritzau Fokus onsdag aften overrakt Simmel-prisen på generalforsamlingen i Kreds 1.

»I en tid, hvor arbejdsmiljøet på mange arbejdspladser er blevet hårdere, og arbejdspresset er stigende, er det vigtigt at værdsætte, når nogen giver noget ekstra, sådan som årets prismodtager gør,« sagde bestyrelsesmedlem Martin Hjort i sin begrundelse.

Det er anden gang, at Simmel-prisen uddeleles. Prisen er opkaldt efter den afdøde tidligere formand for Kreds 1 René Simmel og gives til et medlem af kredsen, som har udmærket sig ved en særlig kollegial, kammeratlig eller faglig indsats til gavn for andre medlemmer.

»Hun er kort sagt lidt af en humørbombe, der skaber bedre socialt sammenhold på redaktionen. Men det er ikke kun socialt, at vores prisvinder gør en ekstra indsats. Det gør hun også fagligt. Som nyansat sprang hun til, da den tidligere praktikantvejleder blev sygemeldt. Hun tager sig altid tid til at læse praktikanternes historier igennem og retter ikke i artiklerne uden at sørge for, at de forstår, hvorfor den skal ændres, og at de enige med hende,« sagde Martin Hjort.

Ud over de rosende ord, et diplom og en stor buket blomster fik Anne-Cathrine Jensen generalforsamlingens største bifald. Og som præmie kan hun se frem til en uges ophold i et af DJ’s feriehuse.

Stort fokus på medlemsarrangementer

Generelforsamlingen bød derudover på et kampvalg til posterne som menige bestyrelsesmedlemmer og en grundig beretning og gennemgang af økonomien i Kreds 1 af formand Frederik Juel fra Berlingske.

Kreds 1, der omfatter hovedstaden og Bornholm, har næsten 9.300 medlemmer, over halvdelen af medlemsskaren i DJ. Derfor sidder Kreds 1 også på en stor pengetank i form af årlige kontingentindtægter på over 1,8 millioner kr. og en kontant formue på godt 1,1 million kr.

Bestyrelsen i Kreds 1 arbejder hårdt på at få nedbragt formuen ved at lave arrangementer for medlemmerne med faglige fyraftensmøder, Drinks & Debat-arrangementer samt biografture i form af Kredskino.

»Vi nåede sidste år at lave 44 arrangementer med i alt 2.912 deltager. Det er tre arrangementer mere end året før og der har været en stigning i det samlede antal deltagere på lige over 500 personer. Det kan vi kun udtrykke tilfredshed med,« sagde Frederik Juel i sin beretning.

I alt brugte kredsen 517.000 kr. på medlemsarrangementer sidste år. Det er den største post i regnskabet, der bød på et underskud på 95.000 kr.

»Målet med arrangementerne er hele tiden, at vi giver vores medlemmer viden og inspiration og samtidig skaber socialt samvær. For 2016 har vi ambitioner om at fortsætte med et stort udbud af arrangementer,« sagde Frederik Juel.

I årets løb har bestyrelsen også lavet en evaluering af arrangementerne med en tilfredshedsundersøgele blandt deltagerne.

Generelt er der stor tilfredshed med indholdet i arrangementerne. Det, medlemmerne primært mener kan være bedre, er forplejningen, lokalerne og tidspunktet for arrangementerne.

»Resultaterne af undersøgelsen vil vi arbejde videre med i bestyrelsen. Blandt andet vil vi nok forsøge os med nogle arrangementer om morgenen. Det med forplejningen ser vi lige på,« lød det underspillet og nøgternt fra kredsformanden, hvilket udløste latter fra salen.

Afviser at nedsætte kontingentet

Men der blev også stillet spørgsmål ved, om man ikke kunne nedbringe kredsens formue ved at nedsætte kontingentet på 20 kr. om måneden i stedet.

»Vi har rigtig mange medlemmer, og derfor rigtig mange penge. Derfor vil jeg spørge bestyrelsen, om I har overvejet, om vi skulle sætte kontingentet ned,« sagde Ulla Bechsgaard.

Frederik Juel svarede, at det ikke havde været oppe til overvejelse i bestyrelsen. Han henviste til, at sådan et forslag fra bestyrelsen blev stemt ned med et rungende nej på generalforsamlingen i 2011.

»Det er helt bevidst. Vi bruger pengene på medlemmerne, og formuen svinder stille og roligt ind.  Sådan som vores økonomi er strikket sammen på nuværende tidspunkt, så ville en kontingentnedsættelse til 17 kr. per medlem betyde, at vi skulle skære kraftigt ned på antallet af arrangementer,« sagde Frederik Juel.

I 2011 var formuen i Kreds 1 på cirka 1,8 millioner kr. Nu er den nede på 1,1 million kr. 

»Dengang satte vi gang i alle disse medlemsmøder, og vi har kørt med et lille underskud hvert år siden.«

For 2016 budgetter bestyrelsen da også med et underskud på 298.000 kr.

Større medlemsindflydelse på bidrag til Safety Fonden

Desuden vedtog generalforsamlingen uden en eneste stemme imod bestyrelsen forslag om, at kredsens medlemmer skal have større indflydelse på, hvordan bidraget til DJ’s Safety Fond skal bruges.

Fonden støtter fængslede eller dræbte mediefolk og deres efterladte og bliver administreret af den danske NGO International Media Support (IMS).

Men bestyrelsen fik vedtaget sit forslag om, at det skal være muligt at give nogle af pengene til projekter eller personer uden om IMS.

»Det kan jo godt være, at der er nye aktører eller nye initiativer, hvor I som medlemmer siger, vi kunne godt tænke os, at en del af vores pengene skal gå til det. Det handler om muligheden for større fleksibilitet fremover, hvis der er flertal for at sige, at det her skal vi have mulighed for at støtte, mens man finder mindre behov for at støtte gennem Safety-fonden det pågældende år,« sagde Helle-Lise Ritzau Kaptain.

Hun slog fast, at man ikke lige nu har forslag til konkrete initiativer uden om Safety-fonden. Derfor vil det tidligst være på generalforsamlingen i 2017, at Kreds 1-medlemmerne kan få indflydelse på, hvordan pengene skal bruges.

Rani Bech og Lisbeth Kjær Larsen genopstillede ikke til bestyrelsen, mens formand Frederik Juel blev genvalgt uden modkandidater. Men fem nye kandidater stillede op til bestyrelsen, hvilket udløste et kampvalg.

Her er den nye sammensætning af bestyrelsen:

Formand
Frederik Juel (Genvalgt uden modkandidat)

Næstformand
Per Janus Strange (Ikke på valg)

Menige medlemmer
Helle-Lise Ritzau Kaptain (Ikke på valg)
Martin Hjort (Ikke på valg)
Niels-Peter Arskog (Genvalgt)
Ole Sønderby Pedersen (Genvalgt)
Deniz Serinci (Genvalgt)
Maj Munk (Nyvalgt)
Gitte Merrild (Nyvalgt)

Suppleanter
Janni Gjersen Hansen (1. suppleant)
Jens Berg Thomsen (2. suppleant)
Lotte Haubro (3. suppleant)

0 Kommentarer