DJ tror ikke på kombinationen kvalitet & outsourcing

DJ har tidligere taget afstand fra outsourcing af layout med argumentet om dårligere kvalitet. En af de kunder, som outsourcer magasiner, siger, at han blandt andet vælger at outsource på grund af den gode kvalitet i udlandet. Den køber DJ ikke.

DJ har tidligere taget afstand fra outsourcing af layout med argumentet om dårligere kvalitet. En af de kunder, som outsourcer magasiner, siger, at han blandt andet vælger at outsource på grund af den gode kvalitet i udlandet. Den køber DJ ikke.

I går offentliggjorde Jounalisten.dk et web-tv-indslag fra Riga, hvor de danske Aller-magasiner Psykologi, Mad og Antik&Auktion bliver layoutet. I Riga er layouterne veluddannede, og udgiveren sparer halvdelen af opsætningsudgifterne i forhold til de danske priser. De lettiske layouteres løn er en fjerdedel af den danske, men leveomkostningerne er tilsvarende lave for letterne.

DJ har tidligere anfægtet den grafiske outsourcing, fordi de mente, at kvaliteten af arbejdet er lavere end den danske.

Partner og journalist i Par No 1 Leif Mortensen planlægger at styrke outsourcingen af layout i Riga. Han siger i tv-indslaget, at han vælger at outsource arbejdet blandt andet på grund af kvaliteten. Det tager ifølge ham den halve tid at layoute i Letland, og der er få fejl.

Formand i DJ Mogens Blicher Bjerregård tvivler ikke på, at de lettiske layoutere er i stand til at levere et fint stykke arbejde, men han er stadigvæk kritisk over for tiltaget:

»Nu finder jeg det ikke overraskende, at en virksomhed roser sig selv og mener, at de laver arbejde af god kvalitet. Jeg tror, det er helt afgørende for kvaliteten af arbejdet, at layout er en del af den redaktionelle proces, hvor man kan diskutere produktet og samarbejde om det,« siger han.

Virkeligheden er vel heller ikke den, at kontakten og samarbejdet mellem journalister og layoutere er enorm tæt på de danske dagblade?

»Det er i hvert fald optimale forhold, hvis det er sådan. Jeg mener, det har en værdi i den journalistiske proces, at man tænker i helhed, og at layouterne er tæt på.«

Partneren i Par No 1 siger, at han ikke nedlægger danske arbejdspladser. Faktisk mener han, at outsourcing kan holde liv i nogle magasiner, som måske ellers skulle lukke. De holder dermed liv i danske arbejdspladser. Hvad siger du til det?

»Det her er virkelig en hypotetisk diskussion. Man ved jo ikke, om outsourcing på langt sigt kan have betydning for det danske udbud af layoutuddannelser. Man ved heller ikke, om magasinerne må ende med at lukke ned, hvis kvaliteten er ringere.«

Men ved du, at kvaliteten er dårligere, når det er lavet i Letland. Eller er det noget, du tror?

»Det er jo svært at vide med sikkerhed. Men jeg er fuldstændig overbevist om, at tilstedeværelse og samarbejde er vigtigt for en god kvalitet.«

Se web-indslaget her

0 Kommentarer