DJ: Minister må melde ud om åbenhed

Økonomi- og indenrigsministeriets departementschef, Sophus Garfiel, fortæller på en skjult lydoptagelse, at ministeriets embedsmænd kan tilrettelægge deres arbejde, så der ”går offentlighed” i færrest mulige oplysninger. ”Det kan se ud til, at departementschefen opfordrer medarbejderne til at sno sig uden om offentlighedsloven,” siger formand for DJ Lars Werge

Opfordrer Sophus Garfiel, Økonomi- og indenrigsministeriets departementschef, ministeriets medarbejdere til at sno sig uden om offentlighedsloven?

Pilen peger i retningen af ”ja”, mener Lars Werge, formand i Dansk Journalistforbund (DJ), på baggrund af en lydfil sendt til Politiken.  

”Umiddelbart lyder det som en anvisning til, hvordan embedsmændene kan undgå, at offentligheden får adgang til informationer. Så det kan se ud til, at departementschefen opfordrer medarbejderne til at sno sig uden om offentlighedsloven,” siger Lars Werge.

Politiken har fået tilsendt en lydfil fra et af ministeriets morgenmøder, hvor Sophus Garfiel svarer på en medarbejders spørgsmål om, hvorvidt det er i strid med offentlighed i forvaltningen, at ministeriet i nye it-sikkerhedsregler opfordrer til forsigtighed i, hvad embedsmændene skriver i e-mails.

På optagelsen siger Sophus Garfiel blandt andet

”Så hvis I er meget optaget af, at der ikke skal være offentlighed i noget, jamen, så må vi tilrettelægge vores arbejde på en måde, så der ikke er offentlighed i det. For hvis vi ikke tænker over det, så lige pludselig er vi kommet i den situation, hvor der er offentlighed om noget, som vi ikke havde regnet med.”

Aktindsigtsfrie rum

Lars Werge er med egne ord ”betænkelig” ved Garfiels udtalelser:

”Jeg vil da håbe, at ministeren på et tidspunkt kommer ud og fortæller, hvad hans holdning er til, at den slags foregår i hans departement,” siger Lars Werge videre.

Journalisten har været i kontakt med Økonomi- og indenrigsministeriet og spurgt om en kommentar fra Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA). Beskeden er herfra, at ministeren er på forældreorlov. 

Overfor Politiken forklarer Sophus Garfiel, at ministeriet fra tid til anden opretter interne enheder, hvor embedsmænd fra flere forskellige myndigheder kan mødes og kommunikere, uden at kommunikationen bliver omfattet af offentlighedsloven. Vel at mærke så længe enheden holder sin kommunikation internt, da denne ikke er omfattet af offentlighed i forvaltningen.

”Offentlighedsloven har vi jo netop for at sikre offentlighed i forvaltningen, men vi har den jo også, fordi der ikke er offentlighed om alt. Der er jo en hel del, der foregår i sådan et ministerium her, som er fortroligt, og hvor der er gode grunde til, at det er fortroligt. Man kan ikke få alt, det er ligesom afsættet,” siger Sophus Garfiel til Politiken.

Offentlighedslov under revision

Sagen med departementschefen og loven om offentlighed lander, netop som forhandlingerne om revision af den nuværende offentlighedslov er i gang. Flere journalister og Dansk Journalistforbund har været meget kritiske over for loven.

”Vi har mange gange givet til kende, at offentlighedsloven, som den fungerer, og som den blev udformet i 2013, ikke er god. Dansk Journalistforbund så derfor gerne en anden offentlighedslov med mere åbenhed i forvaltningen,” siger Lars Werge.

Det samme har blandt andet SF og Radikale Venstre sagt. Det fik i begyndelsen af året Justitsministeriet til at melde ud, at lovforslaget er en lempelse af den nuværende lov – herunder den udskældte §24.

§24, stk 1. siger på nuværende tidspunkt, at det ikke er muligt at få aktindsigt i interne dokumenter og oplysninger, der bliver udvekslet mellem ministerier og dets underordnede myndigheder eller mellem ministerier på tidspunkter, hvor der ”er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand”.

Da regeringens forslag blev lagt frem i begyndelsen af året, gjorde det imidlertid ikke op med ’ministerbetjenings-paragraffen’. §24 omtaler ikke længere hensyn til ministerbetjening, men til gengæld er der tilføjet en ny paragraf – §29A – der undtager ”oplysninger om den interne og politiske beslutningsproces”.

”Lovudkastet, som Justitsministeriet har sendt til revision, er efter vores opfattelse bare en slags paragrafgymnastik, fordi det flytter rundt på nogle ting og fjerner andre ting fra paragraf 24. I bund og grund giver det muligvis mindre åbenhed, og det er ligesom ikke målet,” siger Lars Werge.

3 Kommentarer

Jesper Christiansen
22. JULI 2018
I disse YouTube-klip kan man
I disse YouTube-klip kan man høre Sophus Garfiel tale om løst og fast:

https://www.youtube.com/watch?v=7bX7my3f65o

https://www.youtube.com/watch?v=1B2e4HrsYfk&t=44s

https://www.youtube.com/watch?v=dSPBWliSLVs

https://www.youtube.com/watch?v=_Cl7-8p_h_c

https://www.youtube.com/watch?v=UI1HfTJgaXo&t=4s
John Damm Sørensen
29. MAJ 2018
Den manglende offentlighed
Den manglende offentlighed kunne i sin tid begrundes med hensynet til den politiske proces. Når fora, der udelukkende består af embedsmænd, påberåber sig denne ret, er vi virkelig ude på et skråplan med politiserende embedsmænd uden nogen form for kontrol endsige mulighed for afsættelse gennem demokratiske valg.
Steffen Gliese
29. MAJ 2018
Vi skal den modsatte vej af i
Vi skal den modsatte vej af i dag: først og fremmest skal embedsmænd og politikere aflægge den dårlige vane med at tale udenom eller forsøge at manipulere med sagers substans. Dernæst skal offentlighed selvfølgelig være det gældende princip, bortset fra i helt ekstraordinære sager, der vedrører rigets sikkerhed.