search

DJ-medlem Bahar skal udvises af Danmark – forbundet afviser at hjælpe

”Hvorfor skal jeg betale kontingent til en fagforening, hvis jeg ikke kan få deres hjælp, når jeg risikerer mit liv?” Sådan spørger Bahar Jasim, herboende irakisk journalist og DJ-medlem, som står til udvisning. DJ har afvist at hjælpe. ”Asylsager er ikke vores gebet,” siger formand Lars Werge

Skal en fagforening hjælpe et medlem, der står til at blive udvist af Danmark og sendt tilbage til sit hjemland, hvor vedkommende er truet på livet på grund af sin profession?

Ja, mener den irakiske journalist Bahar Jasim, der er medlem af Dansk Journalistforbund, og som i knap to år har boet og søgt om asyl i Danmark. Nej, mener Dansk Journalistforbund, der har afvist at hjælpe ham med hans asylsag. 

”Det chokerer mig, at de ikke vil hjælpe. Hele idéen med en fagforening er jo, at de skal forsvare og beskytte deres medlemmer. Derfor gik jeg til Dansk Journalistforbund og spurgte, om de kunne hjælpe mig med min asylsag. Men de svarede meget kort, at de af principielle årsager ikke går ind i asylsager,” fortæller Bahar Jasim.

Han er 25 år og var i Irak assistent for lederen af fotobureauet Metrography. Samtidig arbejdede han som journalist og fotograf for flere internationale medier.

Blev tvunget til at tilslutte sig IS   

Bahar Jasim fortæller, at han flygtede fra Irak, fordi han blev kontaktet af Islamisk Stat (IS) og bedt om at tilslutte sig dem og arbejde som journalist. Det skete, efter at IS havde kidnappet hans chef fra fotobureauet.

”Jeg havde to valg: At acceptere eller at flygte. Jeg forlod min hjemby samme aften,” fortæller han.

Journalisten har ikke selv haft mulighed for at efterprøve Bahar Jasims forklaring, men han har fremsendt et brev fra International Media Support (IMS), der i december 2014 gav ham økonomisk støtte til at flygte fra Tyrkiet til Danmark, efter at organisationen havde fået verificeret truslen mod ham i hans hjemland.

”Truslen mod mig skyldes mit arbejde som journalist – hvis det ikke var for min journalistiske baggrund, ville jeg ikke have nogen værdi for Islamisk Stat. Jeg mener, at Dansk Journalistforbund bør hjælpe mig. Hvis de ikke vil hjælpe med at redde et medlems liv, så ved jeg ikke, hvorfor man skulle være medlem. Det er da den største hjælp, de kan tilbyde et medlem,” siger Bahar Jasim.

Hvad er så værdien af mit medlemskab? 

Bahar Jasim er lige nu i praktik som journalist og fotograf på New Times, der er drevet af Røde Kors. Han har været medlem af DJ siden december.

For et par måneder siden fik Bahar Jasim den første afvisning af asyl i Danmark. Om en måned skal hans sag for en dommer og behandles igen.

På hvilken måde forestiller du dig, at DJ skulle kunne hjælpe i din situation?

”Den nemmeste måde, de kunne hjælpe mig på, er ved at skrive et brev til Udlændingestyrelsen. De skal bare skrive: Vi hjalp ham økonomisk, da han flygtede fra sit hjemland, nu er han her i Danmark, og han er medlem hos os. Hvis de ikke engang kan hjælpe mig med sådan et brev, der måske kan være med til at redde mit liv, så ved jeg ikke, hvad værdien af mit medlemskab er,” siger Bahar Jasim.

DJ: Det har vi ikke ekspertise til

Men Dansk Journalistforbunds formand, Lars Werge, afviser, at DJ skulle kunne skrive sådan et brev eller yde nogen anden form for hjælp i forhold til Bahar Jasims asylsag.

”Asylsager er ikke vores gebet,” siger han.

Men har Bahar Jasim ikke ret i, at en fagforenings opgave er at forsvare og beskytte deres medlemmer? Og han har vel om nogen brug for beskyttelse.

”Vi yder beskyttelse i forhold til løn og arbejdsvilkår, og gennem IMS har vi samarbejde om at hjælpe flygtninge og journalister under pres. Men vi har ikke ekspertise til at vurdere flygtningesager. Og det mener jeg heller ikke, vi skal have,” siger Lars Werge.

Tvivler på værdien af en fagforening

Bahar Jasim fortæller, at han altid har været medlem af en fagforening og som udgangspunkt støtter idéen bag. Men den aktuelle sag har fået ham til at tvivle.

”Hvorfor skal jeg betale kontingent til en fagforening, hvis jeg ikke kan få deres hjælp, når jeg risikerer mit liv? I min situation har jeg ikke bare brug for at få deres nyhedsbreve og opdateringer om events – jeg har brug for reel hjælp,” siger han.

Til det siger Lars Werge, formand for Dansk Journalistforbund:

”Jeg har fuld forståelse for, at manden er frustreret og ked af det. Men vi har åbnet forbundet for flygtninge og asylansøgere som ham, og vi er med til blandt andet at facilitere netværk til medievirksomheder. Det er den måde, vi hjælper på – vi går ikke ind i asylsager.” 

DJ har tidligere "adopteret" den tyrkiske journalist-kollega Füsun Erdogan, der ifølge forbundet sad fængslet i Tyrkiet under falske anklager. DJ ydede hjælp og var flere gange i Tyrkiet for at tale hendes sag. Hun blev løsladt i 2014

Kommentarer
18
Line Wolf Nielsen
01.02.17 10:59
Som DJ Safety fund
Som DJ Safety fund koordinator hos International Media Support tillader jeg mig at komme med en rettelse til ovenstående. Det er korrekt at han har modtaget penge fra DJ Safety fund, men pengene blev givet som hjælp til hans første tid som flygtning i Tyrkiet - ikke til at søge mod Danmark.
Fremhævet af Journalisten
bent øberg
02.02.17 16:01
det er da lige godt satans...
det er da lige godt satans...
Fremhævet af Journalisten
claus søholm
03.02.17 01:10
Det her er da for galt.
Det her er da for galt. Selvfølgelig skal manden da bakkes op, ikke mindst af DJ, som har en glimrende juridisk ekspertise. Det vil ikke koste noget at sende en protestskrivelse - om det så hjælper, ved vi ikke. Men når nu Bahar bliver sendt "hjem" og i en eller anden form bliver henrettet, skal vi så stolt erklære, at DJ har sejret ad helvede til? Måske skal vi også udtale vores udtalte støtte til Trumps nye imperium, hvor almindelig, fornuftig kritik af tingenes tilstand knægtes uden dialog. Tja, måske skal DJ have en ny formand...
Fremhævet af Journalisten
Karen pallisgaard
03.02.17 07:22
Hvis forbundet kan hjælpe på
Hvis forbundet kan hjælpe på nogen måde - asylekspertise eller ej - skal det selvfølgelig gøre, hvad det kan. Jasim har selv et konkret forslag; skriv til Udlændingestyrelsen! Kom så Werge og co. Det er om ikke en forbundsmæssig, så en medmenneskelig pligt.
Fremhævet af Journalisten
Hans Peter Toft
06.02.17 17:49
Han vil jo have DJ til at
Han vil jo have DJ til at fortælle det der ikke er korrekt om hjælpen fra DJ Safety fund. Hvad er det for en hjælp?
Fremhævet af Journalisten
Flemming Chr. Nielsen
07.02.17 14:13
Jeg skal ikke gøre mig klog
Jeg skal ikke gøre mig klog på, om det er Journalistforbundets opgave at bistå Bahar Jasim, men bemærk lige det trick, som Journalistforbundets formand bruger for at distancere sig fra problemet.
Han omtaler sit medlem som "manden."
Genkender du tricket? Det bruges flittigt af magthavere, når de skal have nedvurderet, anonymiseret og ligegyldiggjort et menneske, der irriterer dem:
"Manden."
Fremhævet af Journalisten
Kjeld ammundsen
07.02.17 14:27
Ved formanden ikke hvad han
Ved formanden ikke hvad han skal gribe til, kan manden vel søge hjælp. Send en af de dygtige jourister i forbundet ud og for at spørge sig frem. Hvor svært kan det være!
Fremhævet af Journalisten
Mette Fugl
07.02.17 16:43
Det er helt uacceptabelt,
Det er helt uacceptabelt, Lars Werge. Naturligvis skal DJ bistå Bahar Jasim. Og så er jeg enig med Flemming Chr. Nielsen i, at det er nedladende, at omtale et medlem som 'manden'. Nu vil jeg overveje, om jeg kan være medlem af en sådan forening.
Fremhævet af Journalisten
frede jakobsen
07.02.17 16:48
Det her er helt ude i skoven
Det her er helt ude i skoven Lars. Selvfølgelig skal mit forbund støtte Bashar. Ellers er der ingen mening med noget son helst.
Fremhævet af Journalisten
Frede Jakobsen
07.02.17 17:20
Line Wolf Nielsen, sikke
Line Wolf Nielsen, sikke noget ævl at skrive - søge mod Danmark. Nå, men selvfølgelig skal forbundet da støtte ham. Det manglede da bare,
Fremhævet af Journalisten
Ursula Munch-petersen
07.02.17 17:40
Mange indvandrereer sære at
Mange indvandrereer sære at integrere - men hvorfor dog udvise unge dygtige velintegrerede mennesker?
Fremhævet af Journalisten
ursula munch-petersen
07.02.17 17:42
hvorfor dog udvise dygtige
hvorfor dog udvise dygtige velintegrerede indvandrere ?
Fremhævet af Journalisten
Karen Hedegaard
07.02.17 18:27
Jeg har lige bedt om, at
Jeg har lige bedt om, at Hovedbestyrelsen på sit næste møde får en redegørelse om sagen. Endvidere at vi i Hovedbestyrelsen får mulighed for at diskutere forbundets rolle i sådanne sager.
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
07.02.17 21:14
Denne sag rejser mange
Denne sag rejser mange spørgsmål. Hvorfor meldte Bahar Jasim sig pludselig ind i DJ i december 2016? Kunne han opfylde kravet om at have ernæret sig som journalist i tre måneder? Har formanden ikke ret i, at vort retssamfund tager sig af den slags spørgsmål? Og hvor sætter vi grænsen for, hvad DJ har ansvaret for at løse?
Fremhævet af Journalisten
mikkel schou
07.02.17 21:16
Jeg har modtaget hjælp fra
Jeg har modtaget hjælp fra forbundet i hoved og røv, men så var det også relateret til noget fagligt, arbejdsrelateret eller overenskomstmæssigt. Lige så snart det havde karakter af noget, der bare kunne mistænkes for at være privat, var der lukket. Forbundet kunne måske nok sende et brev til Udlændingeservice, men jeg har ingen ide om, hvad det skulle indeholde eller tiltro til at det ville gavne "mandens" sag. Har han ikke en retsforsikring gennem sit månedlange medlemskab af DJ? Det er i øvrigt min fornemmelse, at DJ's egne jurister i særlige sager må ty til bistand uden for huset.
Fremhævet af Journalisten
Frede Jakobsen
07.02.17 22:17
Hansen, hvad mener du med
Hansen, hvad mener du med "pludselig"? Og når du nævner retssamfundet - ja, så spørger jeg bare: For flygtninge? Desuden: DJ kan jo ikke løse denne sag. Men det forhindrer jo ikke DJ i at mene noget,
Fremhævet af Journalisten
Finn Arne Hansen
08.02.17 14:27
Han har været i landet i to
Han har været i landet i to år og fik sit afslag for "et par måneder siden". Så meldte han sig i december ind i DJ. Derfor, Jakobsen. Indtægtskravet ser ikke ud til at være opfyldt, da han er i aktivering, så DJ har åbenbart vist stor velvilje, selv om mange debattører her vil dæmonisere formanden og forbundet. Og nej, DJ hverken kan eller skal løse denne sag. Og det er det, DJ mener. Og ja, vi har et meget veludviklet retssamfund, der behandler flygtningesager særdeles grundigt og langvarigt.
Fremhævet af Journalisten
Jon Jørgensen
26.03.17 20:34
han skulle have været medlem
han skulle have været medlem af FOA https://www.tveast.dk/artikel/foa-gaar-ind-i-sag-om-anita-det-er-tudetosset
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen