DJ frygter at selvstændige freelancere ender i syltekrukke

Dagpengekommissionen leverer ingen løsninger for den voksende gruppe af "atypisk ansatte", der bl.a. tæller mange mediefreelancere. »Sørgeligt,« mener DJ-formand Lars Werge

I over et år har dagpengekommissionen arbejdet på at skrive de anbefalinger, der blev fremlagt i dag i en rapport på 142 sider.

Alligevel nævner kommissionen kun sporadisk den gruppe af såkaldt atypiske ledige, som er i kraftig fremvækst i blandt andet medie- og kommunikationsbranchen.

Dagpengekommissionen skriver, at ”på grund af kompleksiteten i dagpengesystemet for disse målgrupper har kommissionen ikke haft den fornødne tid til en grundig gennemgang af området og til at vurdere konkrete anbefalinger.”

Frygter syltekrukke

I stedet skal der nedsættes en ny arbejdsgruppe. DJ-formand Lars Werge frygter, at de atypisk ledige – der i DJ også er kendt som "kombinatører" – bliver glemt.

»Kommissionens forslag skal nu undergå politiske realitetsforhandlinger, som måske allerede bliver til lovforslag i februar. Jeg har en nervøsitet for, at arbejdsgruppen bliver en syltekrukke. Det synes jeg er sørgeligt, men vi vil slå hårdt på døren for, at det ikke sker,« siger han.

De såkaldte kombinatører er medlemmer, der eksempelvis betaler a-skat af løn for at skrive artikler, men samtidig modtager honorar for kommunikationsopgaver – og det skal der betales b-skat for. En kombinatør kan også være en selvstændig freelancer, der samtidig har en deltidsansættelse hos en arbejdsgiver.

»Det er en gruppe af medlemmer, som bare bliver større og større. Atypisk ansatte nærmer sig at blive en typisk form for ansættelse,« siger Lars Werge.

Lavere dimittendsats

I dagpengekommissionens anbefalinger bliver det muligt at forlænge dagpengeperioden fra to til tre år. Satsen for dimittender foreslås nedsat fra 82 procent af dagpengesatsen til 78 procent, og der foreslås indført to karensdage uden dagpenge hvert kvartal.

Lars Werge mener, at de seneste års ændringer i dagpengesystemet har udfordret den danske flexicurity-model. Det ændrer kommissionens anbefalinger ikke på, lyder det.

»For fire år siden blev dagpengesystemet udhulet, ved at genoptjeningskravet blev fordoblet og dækningen halveret – men prisen for et a-kassemedlemskab var det samme. For at bevare nogenlunde samme dækning skal man åbenbart udhule det endnu mere,« siger han med henvisning til de nye regler for karensdage og en lavere sats for dimittender.

»Dermed fjerner man en del af incitamentet til at blive medlem af en a-kasse,« tilføjer han.

DJ og AJKS – a-kassen, som drives af DJ og KS i fællesskab – har ifølge Lars Werge brugt, hvad der svarer til et årsværk på at fremme sine synspunkter i forbindelse med dagpengereformen.

0 Kommentarer