DJ beskyldes for at “tale magtens sprog”

Freelancejournalist Ib Keld Jensen kritiserer i en video DJ for at holde hans egen sag hemmelig for ham, fordi det er "en personsag". »Det er magten, der taler her,« siger han. DJ-ledelsen vil ikke kommentere kritikken

Freelancejournalist Ib Keld Jensen kritiserer i en video DJ for at holde hans egen sag hemmelig for ham, fordi det er “en personsag”. »Det er magten, der taler her,« siger han. DJ-ledelsen vil ikke kommentere kritikken

Journalist Ib Keld Jensen er kommet i clinch med sit eget forbund, Dansk Journalistforbund. Og nu har han i en video, publiceret på Freelancegruppens hjemmeside, lagt oplysninger frem, der kan lægge nyt pres på DJ-ledelsen.

Sagen drejer sig kort fortalt om, at en fastansat kollega med DJ’s hjælp i foråret 2012 krævede erstatning af Ib Keld Jensen for at have brugt stof, han ikke havde ophavsret til.

Imidlertid har DJ siden hen beklaget sagen og undskyldt over for Ib Keld Jensen, der ikke havde pligt til at betale den erstatning, DJ i første omgang krævede af ham. Det viste sig, at DJ havde begået flere fejl, blandt andet havde Ib Keld Jensen og den fastansatte kollega ikke fået hver sin konsulent, hvilket ellers netop skal sikre, at DJ kan håndtere konflikter mellem to medlemmer.

DJ tilbød efterfølgende Ib Keld Jensen en undskyldning og en erstatning på 20.000 kroner. De penge vender vi tilbage til.

Ny beskrivelse af møde med formanden 

I går tirsdag kom der nye oplysninger frem i sagen. I et videoklip på Freelancegruppens hjemmeside beskriver Ib Keld Jensen forløbet i detaljer. Hans beskrivelse er ikke kontrolleret ved forelæggelse for DJ.

I videoen beskriver Ib Keld Jensen blandt andet et møde, han havde med DJ’s formand, Mogens Blicher Bjerregård.

Ib Keld Jensen havde forud for mødet fortalt, at han har mistet kunder på grund af sagen. Han opgjorde sit tab til over 50.000 kroner. Siden har Freelancegruppen, som står på Ib Keld Jensens side, hyret en revisor til at se nærmere på den tabte arbejdsfortjeneste. Revisoren har ifølge gruppen vurderet, at der er et tab på “mindst 56.000 kroner eksklusive moms”.

Ib Keld Jensen: Formanden anerkendte mit tab 

På mødet anerkender Mogens Blicher Bjerregård – ifølge Ib Keld Jensens udtalelser på videoen – at hans vurdering af den tabte arbejdsfortjeneste er korrekt.

“Han siger, at han ikke betvivler, at jeg har haft de omkostninger, jeg har økonomisk set – det omkostningstab, jeg siger, jeg har haft, er han helt indforstået med,” genfortæller Ib Keld Jensen i videoklippet.

Men det tab vil DJ ikke dække.

“I første omgang får jeg at vide, at mit ønske om kompensation kan man ikke tilgodese. Man vil ikke give mig nogen erstatning.”

DJ havde “en pose penge til mig” 

Alligevel siger formand Mogens Blicher Bjerregård ifølge Ib Keld Jensen på mødet, at han har “en pose penge til mig”. Formanden spørger, om Ib Keld Jensen vil høre beløbet.

“Jeg siger, at det vil jeg gerne, men på en betingelse: Den betingelse er, at han giver mig bare én god forklaring på, at jeg skal have omkostninger økonomisk set ved, at forbundet har begået fejl. Det afstedkommer en lang tænkepause fra Mogens Blicher Bjerregårds side, hvorefter han siger, at et beløb i den størrelsesorden kan han simpelthen ikke give mig,” fortæller Ib Keld Jensen og fortsætter:

“Jeg siger til ham, at hvis han ikke kan forklare, hvorfor jeg skal have omkostninger, så kan han heller ikke forsvare det.”

Det fremgår af Ib Keld Jensens forklaring i videoen, at DJ’s formand herefter vil vende sagen med forretningsudvalget.

DJ vil ikke udtale sig 

Journalisten.dk ville gerne høre formandens udlægning af mødet. Men DJ-ledelsen ønsker ikke at kommentere på sagen.

“Formandskabet i DJ har ikke yderligere kommentarer til sagen med henvisning til, at der er tale om en personsag,” skriver pressekonsulent Troels Johannesen i en mail til journalisten.dk.

DJ beskyldes for lukkethed 

Ib Keld Jensen har også en mere overordnet kritik: DJ vil ikke lade ham få indsigt i sin egen sag.
Han fortæller i videoen, at da hovedbestyrelsen i DJ første gang skulle behandle emnet, tog alene det punkt fire timer. Men Ib Keld Jensen kan ikke få at vide, hvad de talte om.

“Hver gang jeg spørger: “Hvad har I dog diskuteret? Hvad er det, der er så svært at finde ud af i denne her sag?” så får jeg at vide hver gang: Det er en personsag. Jeg kan intet få at vide om, hvad man diskuterer, og jeg har aldrig fået en forklaring på, hvorfor jeg ikke kan få den kompensation, som svarer til det beløb, revisoren nåede frem til.”

“Man henholder sig til, at det er en personsag, og holder det hemmeligt for den person, sagen handler om. Det er magten, der taler her, og det er en meget ubehagelig måde at tale på,” siger Ib Keld Jensen i videoen.

Journalisten.dk ville også gerne have spurgt DJ-ledelsen til åbenheden omkring sagen, samt forelagt kritikken om, at DJ taler magtens sprog. Men som nævnt ønsker DJ ikke at kommentere, fordi der er tale om en personsag.

0 Kommentarer