Danske Medier godkender nye regler for god presseskik

Nu er de reviderede vejledende regler for god presseskik endeligt godkendt på Danske Mediers generalforsamling

Det sidste blå stempel blev sat på de nye vejledende retningslinjer for god presseskik på generalforsamlingen i brancheforeningen Danske Medier.

Reglerne er blevet til i samarbejde mellem brancheforeningen og Dansk Journalistforbund, der allerede vedtog dem på delegeretmøde i slutningen af april. Nu har de to organisationer derfor anmodet Pressenævnet om at tage udgangspunkt i de justerede regler, når de fremover skal behandle klager over danske medier.

Du kan se en oversigt over væsentlige forandringer i de nye regler her.

Dansk Journalistforbund og Danske Medier vil udsende en folder til august, hvor man kan læse en samlet beskrivelse af de vejledende regler.

2 Kommentarer

Mikael Nielsen
23. MAJ 2013
Fra linket med de væsentlige
Fra linket med de væsentlige ændringer kan man læse:

"Fjernelse af gamle oplysninger fra digitale medier
En ny regel om fjernelse af gamle oplysninger fra digitale medier er introduceret i B 8. Reglen vedrører følsomme eller private oplysninger, som tidligere har været bragt i mediet med de omtaltes samtykke, men som på et senere tidspunkt giver anledning til problemer for de omtalte, fx fordi oplysningerne kommer frem ved søgning på vedkommendes navn. Oplysninger kan ikke effektivt slettes, men mediet bør efter anmodning overveje, om det i et konkret tilfælde vil være rimeligt at hindre adgangen til oplysningerne, fx ved afindexering, anonymisering eller afpublicering."

Måske man så bare burde lade være med at dumme sig, lave noget kriminelt, udstille sig selv eller på anden måde gøre sig fortjent til at blive omtalt i pressen. At pressen nu vil til at sidde og redigere i gamle artikler og dermed skjule virkeligheden er helt hen i vejret.

Nå, måske jeg om fem-ti år vil kræve disse linjer slettet fra Journalistens debatside... Tænk hvis nogen fandt på at google mig.
Michael Bjørnbak Martensen
23. MAJ 2013
Flot at forbundet giver sig
Flot at forbundet giver sig tid til at tjekke, opdatere og revidere - og jeg håber meget på, at vi næste gang får kigget på, at historier i dag kan få det blå stempel Pressenævnet selvom de er løgn og latin https://www.facebook.com/DanskJournalistforbund/posts/10151579177548771

Journalisten har denne gang en historie om sygehus-kvalitet, hvor informationer på lederplads også problematiseres. Jeg kan ikke lige overskue konsekvenserne af, men som sådan er ordene jo skrevet efter en indgående research, så at causere over urigtigheder, der læner sig ind over injurielovgivningen, burde også kunne give en over næsen.