Advokat: Injurier på Facebook kan være lige så slemt som injurier i medierne

Advokat Bjørn á Heygum forsvarede to klienter, der blev hængt ud som pædofile i facebookopslag, der blev delt vidt og bredt. Han mener ikke, at det giver mening at straffe medierne dobbelt så hårdt som sociale medier for injurier. Venstres Jan E. Jørgensen mener, privatpersoner skal kunne slippe billigere for injurier, fordi de ikke har taget en journalistuddannelse

Politikerne mener, at medier skal kunne straffes dobbelt så hårdt for injurier sammenlignet med injurier fremsat på sociale medier. Men den forskelsbehandling giver ingen mening, lyder det fra advokat Bjørn á Heygum.

Han siger, at injurier på Facebook kan ramme mindst lige så hårdt, som hvis de var fremsat gennem et massemedie.

Bjørn á Heygum var sidste år var involveret i en sag om udokumenterede anklager på Facebook. Facebookopslaget fik meget store konsekvenser for hans klienter.

“Mine klienter lider stadigvæk under denne nedværdigende omtale, og nærmest alle og enhver er bekendt med beskyldningerne. Jeg finder derfor ikke, at det kan retfærdiggøres, at man har strengere sanktionsregler over for massemedier end de sociale medier, når det drejer sig om æreskrænkelser,” forklarer Bjørn á Heygum i en mail til Journalisten.

To måneder på Facebook

Bjørn á Heygum repræsenterede parret, der i et facebookopslag var blevet anklaget for at være pædofile. Opslaget advarede om, at parret var flyttet til en bestemt jysk landsby.
Manden bag opslaget skrev parrets navne. Det fremgik også, hvilke kæledyr de havde, hvilke biler de kørte i, og bilernes registreringsnumre.

Det gik to måneder, før Facebook fjernede opslaget. Men da var anklagerne spredt vidt og bredt.[quote:0]

Beskyldningerne på Facebook førte til, at parret måtte flytte til en anden by.

“Det må således konstateres, at de sociale medier er meget effektive med hensyn til udbredelse i i videre kreds,” forklarer Bjørn á Heygum.

Højere straffe til massemedier

Ved Retten i Herning rejste manden og kvinden en privat injuriesag med krav om 200.000 kroner i godtgørelse. De fik hver 50.000 kroner i godtgørelse og rettens ord for, at ingen af dem var straffet for at være pædofile.

Hvis et medie havde viderebragt de samme krænkende oplysninger, kunne straffen ifølge et nyt lovforslag L20 have været meget højere.

Lovforslaget hæver strafferammen for æreskrænkelser med op til to års fængsel for massemedier, mens det for alle andre højst er et års fængsel.

Samtidig femdobles bødestraffen for ansvarshavende redaktører, mens straffen for privatpersoner kun tredobles.

Nemmere at slå på medierne

[quote:2]Formand for Politi- og Retsreporternes Forening Sune Fischer stiller sig helt uforstående over for prioriteringerne bag lovforslaget. Sune Fischer mener, at politikerne skulle kigge mere på sociale medier end på massemedierne. For det er dér, problemet er størst.

”Men det er åbenbart nemmere at slå på medierne end på de sociale medier. Jeg tror, det er, fordi politikerne ikke aner, hvad de skal stille op med problemerne på sociale medier,” siger Sune Fischer.

Medlem af retspolitisk udvalg for Venstre Jan E. Jørgensen mener, at medierne skal kunne straffes hårdere end et opslag på Facebook, fordi falske anklager i medierne får en større udbredelse.

Han tilføjer dog, at dommen fra Herning viser, at et facebookopslag også kan have stor skadevirkning.

”Men de mennesker, der skriver den slags opslag, gør sig nok ikke i lige så høj grad klart, at de er ansvarlige for det, de skriver. Det ved folk, som har taget en journalistuddannelse, og som kender mediejuraen,” siger Jan E. Jørgensen.[quote:1]

Men for dem, det går ud over, er krænkelsens omfang vel det vigtigste?

”Krænkelsen handler ikke kun om udbredelsen. Det handler også om, om det er skrevet af et troværdigt medie som fx Ingeniøren, eller om det er et opslag på Facebook skrevet af en privat ingeniør,” siger Jan E. Jørgensen.

Lovforslaget L20 forventes vedtaget af et bredt flertal i Folketinget inden nytår.

0 Kommentarer