Werge versus Gardel: Lavere startløn er ok, hvis…

Lars Werge mener, lavere startløn kan være prisen for bedre freelancevilkår. Uffe Gardel er parat til lavere startløn mod garantier om mere tryghed. »Intet eller meget lidt er helligt for mig,« siger Uffe Gardel

Der er kampvalg om formandsposten i Dansk Journalistforbund (DJ), og frem til valget på delegeretmødet den 28. og 29. april sætter Journalisten fokus på de to kandidater.

Lars Werge og Uffe Gardel svarer hver dag på spørgsmål om et fagpolitisk omstridt emne.

Sjette spørgerunde handler om løn og arbejdsvilkår. DJ har indgået overenskomster på aviserne, hvor startlønnen er sat ned. Sidste år blev startlønnen på Jyllands-Posten for eksempel sat ned til 25.000 kroner. Samtidig har mediehusene store overskud, mens journalisterne producerer flere og flere artikler og indslag, og arbejdsmiljøet er under pres.

Lars Werge mener, at man kan blive nødt til at acceptere lavere løn.

»På Jyllands-Posten var en lønnedgang et middel til at få flere med på overenskomsten og lave mere forpligtende aftaler for freelancerne,« siger han.

Uffe Gardel siger, at intet – eller meget lidt – er helligt for ham i en overenskomstforhandling.

»Jeg har som tillidsmand selv afgivet skalaløn og opsigelsesvarsler for at få andre ting. Du skal bare ikke give noget, uden at du får en principiel indrømmelse igen,« siger Uffe Gardel.

Lars Werge: Flere mediehuse har jo store overskud

Bliver lønnen i overenskomsterne sat yderligere ned for nogle grupper med dig som formand?

»Det er ikke et mål. Men vi kan blive nødt til det. På Jyllands-Posten var en lønnedgang et middel til at få flere med på overenskomsten og lave mere forpligtende aftaler for freelancerne.«

Er det en god idé, at fastansatte er løntilbageholdende, fordi det øger jobsikkerheden?

»Det var det i dét tilfælde. Generelt synes jeg, vi skal udvikle og ikke afvikle,« siger Lars Werge.

Giver det mening at acceptere lønnedgang på arbejdspladser med meget store overskud?

»Vi har nok været tilbøjelige til at fastholde billedet af, at hele branchen er i stor krise. Men der er bestemt også mediehuse med store overskud. JP/Politikens Hus har for eksempel en egenkapital på næsten 2 milliarder kroner – og så kan man ikke tale om krise. Der er også fine overskud i nogle af de regionale bladhuse og Berlingske Media.«

Hvordan bliver DJ bedre til at opnå lønfremgang i mediehuse med store overskud?

»Ved at gå offensivt ind i forhandlingerne. Der har været en tendens til, at man i perioder har udskudt lokale lønforhandlinger, fordi mediecheferne sagde, at der ellers ville komme fyringer senere. Den krisebevidsthed har vi holdt lidt for godt fast i. Men jeg mener også, at vi er på rette vej med overenskomsten for TV 2 og Dagens Medicin.«

Bliver lønnen i overenskomsterne sat yderligere ned for nogle grupper med dig som formand?

»Det ville være utroværdigt, hvis jeg garanterede, at det ikke ville ske. Men jeg arbejder ikke for det.«

Uffe Gardel: Det handler også om tryghed

Bliver lønnen i overenskomsterne sat yderligere ned for nogle grupper med dig som formand?

»Det kan jeg ikke svare på. Det er tillidsfolkene på de berørte overenskomster, der bestemmer, hvilke krav vi skal stille, og hvad vi kan acceptere. Det er ikke noget, DJ’s formand kan, skal eller bør bestemme.«

Men når der er overenskomstforhandlinger, trækker tillidsfolkene jo på DJ’s ekspertise?

»Hvis jeg bliver formand, skal jeg ikke sidde ved bordenden og forhandle med Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA). Det overlader jeg trygt til forbundets forhandlingsteam. Formanden eller næstformanden kan komme på banen som reserve, hvis forhandlingerne er kørt helt fast.«

Giver det mening at acceptere lavere startløn på arbejdspladser med meget store overskud?

»Det kommer an på, hvad man får igen. Er der for eksempel en garanti for, at man får større tryghed, hvis man smider noget i løn? Intet eller meget lidt er helligt for mig. Jeg har som tillidsmand selv afgivet skalaløn og opsigelsesvarsler for at få andre ting. Du skal bare ikke give noget, uden at du får en principiel indrømmelse igen.«

Hvordan bliver DJ bedre til at opnå lønfremgang i mediehuse med store overskud?

»Den bedste måde er at levere et stykke arbejde af værdi. Det gør vi hver dag. Det er os, der laver medierne. Vi fik dog reallønsfremgang på DMA-området ved sidste overenskomst, og det var på høje tid. Men vi kan ikke ændre på, at den klassiske del af vores branche er i krise.«

Har DJ været for dårlig til at hæve reallønnen?

»Næh, det synes jeg ikke. Jeg ser ikke realløn som det største problem. Det største problem er arbejdsmiljø og jobusikkerhed. Selv på en traditionelt godt kørende arbejdsplads som Berlingske bliver flere syge af stress. Det er en skidt udvikling. Skrækken for at miste jobbet ved næste sparerunde er et meget større problem end realløn.«

2 Kommentarer

Flemming Reinvard
23. APRIL 2015
Bare lige for en ordens skyld
Bare lige for en ordens skyld: "Lønnedgang" er et forkert ord.

Ingen af de to kandidater - eller andre i DJ for den sags skyld - mener, at medlemmernes nuværende løn skal kunne sættes ned.

Det tales alene om muligheden for at sænke mindstelønnen for nyansatte for at sikre, at de nyansatte overhovedet bliver ansat på mediets DJ-overenskomst - og ikke hos en underleverandør uden overenskomst eller ringere overenskomst.

Flemming Reinvard, faglig konsulent
Jens Ringberg
22. APRIL 2015
Jeg tager - uden begejstring
Jeg tager - uden begejstring - til efterretning at begge formandskandidater opererer med lønnedgang som redskab i dialogen med arbejdsgiverne.

Det er en supergod interviewserie, Journalisten gennemfører her. Tak for den.

Jeg håber vi på et tidspunkt når frem til, hvad de to kandidater vil gøre for at forbedre forholdene for de stadig ret mange journalister, der arbejder i faste jobs på en af forbundet mange helt almindeligt overenskomstdækkede arbejdspladser. F. eks. i forhold til en fornuftig udvikling af reallønnen og bedre vilkår i øvrigt. Måske kunne man også spørge om de forestiller sig at konfliktfonden vil komme i anvendelse i overskuelig tid.