»Vi kan ikke undlade at udgive journalistik i artikler og bøger på grund af PET«

Politikens chefredaktør, Christian Jensen, forsvarer, at avisen har bragt hele bogen ”Syv år for PET” som tillæg, selv om der var nedlagt fogedforbud mod den. Politiken har hverken betalt forfatter, forlag eller hovedpersonen Jakob Scharf

»Vi kan ikke undlade at udgive journalistik i artikler og bøger på grund af PET, så har vi ikke længere en fri og uafhængig presse.«

Så klar er talen fra Politikens chefredaktør, Christian Jensen, i dag efter et usædvanligt forløb, der i går søndag endte med, at avisen udgav en hel bog som særtillæg.

Sagen drejer sig om bogen ‘Syv år for PET’, som Politiken-journalist Morten Skjoldager har skrevet, og hvor tidligere PET-chef Jakob Scharf er hovedkilde. PET fik fredag nedlagt fogedforbud mod, at bogen kunne udgives. Da PET ikke kunne få adgang til bogen på forhånd, baserede retten sit fogedforbud på bogens bagsidetekst, hvor der blandt andet står, at bogen ”blotlægger PET-operationerne, de kendte og de ukendte, og han portrætterer tjenestens dedikerede agenter og kunsten at hverve en meddeler”.

Natten til lørdag blev der så nedlagt fogedforbud mod både Radio24syv og Ekstra Bladet, som omtalte bogens indhold. Og søndag valgte Politiken at udgive hele bogen som særtillæg.

En principiel sag

Christian Jensen mener, sagen er principiel for pressen.

»Det her handler om grænserne for PETs virke. Vi sender heller ikke vores artikler til gennemsyn hos PET, inden vi trykker avisen. PET har ikke sandsynliggjort, at der er kontroversielle oplysninger i bogen, og det synes vi er et meget vidtrækkende skridt på et løst grundlagt. Det er helt uacceptabelt,« siger han til Journalisten.

Fogedforbuddet er jo ikke et definitivt og endeligt udgivelsesforbud. Hvorfor ikke bare vente?

»Jeg forstår godt, at PET er på vagt i forhold til omtale af bogen. Men jeg forstår ikke, at de kan få et fogedforbud på et så spinkelt grundlag som en bagsidetekst, som både forfatter og hovedkilde har sagt er misvisende,« siger Christian Jensen.

PET trak fogedforbud tilbage

Søndag valgte PET at trække fogedforbuddet tilbage som direkte konsekvens af, at Politiken havde bragt hele bogen. I stedet vil efterretningstjenesten nu undersøge, om Jakob Scharf har overtrådt sin tavshedspligt.

”PET kan konstatere, at Politiken søndag nat har valgt at offentliggøre hele bogen ‘Syv år for PET’. Det er dermed ikke længere praktisk muligt at opretholde et fogedforbud,” lyder det i en udtalelse

Men debatten om bogen har været delt. Blandt andre justitsminister Søren Pind (V) har kritiseret Politiken for at udgive bogen.

”Politiken krænker retsstaten med sin beslutning. Politiken sætter sig ud over den og har tonet rent flag som hævet over grundlovens lovgivende, dømmende og udøvende magt. Det er ikke en acceptabel retstilstand,” skriver Søren Pind på sin Facebook-side.

Et dårligt grundlag

Christian Jensen mener dog, at byrettens beslutning om et fogedforbud blev truffet på et for dårligt gundlag.

Hvorfor hastede det sådan?

»Byretten har truffet beslutningen på et tyndt grundlag, og det er det, vi reagerer på. Vi har jo haft mulighed for at læse bogen igennem, den er lødig og indeholder sager, der for længst er afsluttet. Den peger ikke på aktuelle sager. Den er skrevet af en journalist, der har beskæftiget sig med det her i mange år og ved, hvad der må bringes og ikke bringes i forhold til rigets sikkerhed. Jacob Scharf har ligeledes læst bogen igennem, og han kender om nogen grænserne for, hvad der er sikkert at udgive,« siger Christian Jensen.

Er I bedre i stand til at vurdere, hvad der er til fare for rigets sikkerhed, end PET er?

»Hvis PET havde fremlagt en konkret mistanke og begrundet den, så havde det jo været en helt anden sag. Men at man kan holde en bogudgivelse tilbage på grund af få linjer på bagsiden af en bog, det er bekymrende,« siger han.

Søren Pind, politiforbundets formand og flere jurister mener, at I her krænker retsstatens principper. Er du enig i, at det er, hvad Politiken gør?

»Jeg er enig i, at Københavns Byret anfægter den fri presses mulighed for at bringe samfundsrelevante oplysninger om en tid, hvor terrortruslen herhjemme ændrede sig herhjemme,« siger Christian Jensen.

Men krænker I retsstatens principper?

»Vi hævdholder princippet om en fri og uafhængig presse.«

Er de to principper om retsstaten og den fri presse uforenelige i denne her sag?

»Jeg fortæller, hvad vi gør.«

Ikke betalt for at bringe bogen

Bogen er som nævnt skrevet af Politiken-journalist Morten Skjoldager. Det fremgår af forordet, at indtægterne deles mellem forfatter, forlag og hovedpersonen Jakob Scharf.

Men Christian Jensen fortæller til Journalisten, at Politiken ikke har betalt for at bringe bogen.

»Vi har ikke betalt nogen af dem, vi har bare bragt den,« siger han.

Kreativ direktør i People’s Press Jakob Kvist har til DR udtalt, at det er frustrerende, at bogen dermed er udkommet hos Politiken til en væsentlig lavere pris, end den kan købes i boghandlerne. Han er dog enig i Politikens beslutning om at udgive bogen.

"Men hele den her sag har været frustrerende for os, og det var endnu mere frustrerende, at vi ikke måtte udgive den, og at bogen blev censureret," siger Jakob Kvist til dr.dk.

"Der har været så store principper på spil om forhåndscensur og ytringsfrihed i den her sag, at Politiken i mine øjne har stillet sig på den rigtige side af den kridtstreg, og det kan jeg da ikke andet end anerkende,” fortsætter han.

 

1 Kommentar

Jan H Hansen
10. OKTOBER 2016
Interessant:

Interessant:
"...en bagsidetekst, som både forfatter og hovedkilde har sagt er misvisende,« siger Christian Jensen.

Det er altså forfatteren/forlagets lemfældige omgang med sandheden (bogens bagsidetekst), der er årsag til hele sagen og fogedforbuddet. Med andre ord - hvis forlaget/forfatteren havde holdt sig til sandheden (at der ikke afsløres noget af betydning i bogen), så ville PET nok ikke have forlangt et forbud.

I stedet har Forlaget/forfatteren - for at sælge bøger - via disse misvisende/usande beskrivelser oversolgt bogens indhold fået PET men i særdeleshed medierne med Politiken i spidsen til at markedsføre bogen på ubetalelig vis.

De høje og væsentlige journalistiske idealer er i denne sag ganske enkelt blevet udnyttet til at markedsføre en bog.....