Medier frygter for pressefrihed: Lov om råbånd bør ændres

De danske medier er bekymrede for pressefriheden, hvis de skal udlevere råbånd som med TV 2-dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’, lyder det i et fælles brev fra DR, TV 2 og Danske Medier

Forsøget på at stoppe TV 2’s offentliggørelse af dokumentaren ’Plejehjemmene bag facaden’ viser, at der er behov for at se grundigt på, om reglerne for, hvordan et medie kan præsentere sin sag for domstolene, er hensigtsmæssige.

Det er budskabet i en henvendelse, som TV 2 har sendt til Folketingets Retsudvalg på vegne af tv-stationen selv, Danske Medier og DR.

De danske medier mener, at der bør være politiske overvejelser om, hvornår medierne skal udlevere råbånd i forbindelse med forbudssager.

”Direkte formuleret er det mediernes opfattelse, at der er risiko for, at de nuværende regler giver nogle processuelle fordele for den person, virksomhed, organisation eller myndighed, der ønsker, at domstolene griber ind i pressefriheden,” skriver TV 2 i henvendelsen.

Henvendelsen fra medierne kommer, efter at TV 2 er blevet bedt om at udlevere råbåndene til dokumentaren, der indeholder skjulte optagelser fra plejehjem i Aarhus og Randers Kommune. Begge kommuner politianmeldte TV 2, og Vestre Landsret har bestemt, at TV 2 skal give råbåndene til politiet.

Indtil 2015 har det været praksis, at medierne har kunnet vise den type optagelser, uden at modparten fik en kopi udleveret. Det var, indtil Højesteret i en tvist mellem TV 2 og en tredjepart afgjorde, at en modpart har krav på at få udleveret en kopi af de beviser, der bliver fremlagt i retten.

”Af principielle grunde ønsker medierne at bevare kontrollen over ikke-offentliggjort materiale, hvad enten det er optagelser i form af enkeltstående klip eller (mere eller mindre) færdigredigerede udsendelser,” står der i henvendelsen fra de danske medier.

Teoretisk problem er blevet virkelighed

TV 2 har i alle forbudssager siden 2015 krævet, at TV 2’s materiale ikke bliver udleveret til modparten. DR, der ikke har haft nogen forbudssager siden 2015, har tænkt sig at følge det eksempel.

Indtil nu har det været et teoretisk problem, fordi modparter har accepteret ikke at få udleveret materialet.

I tilfældet med plejehjemsdokumentaren blev det et reelt problem. Kommunen ville nemlig ikke acceptere, at materialet blev vist for domstolene, uden at optagelserne også blev udleveret til kommunen.

”TV 2 fastholdt ikke at ville udlevere noget, og som konsekvens blev udsendelsen ’Plejehjemmene bag facaden’ ikke vist for retten, der skulle beslutte, om TV 2’s pressefrihed skulle begrænses. Indholdet blev i stedet belyst ved vidneforklaringer,” står der i henvendelsen til Retsudvalget.

Sagen viser ifølge de danske medier, at medierne i fremtiden har valget mellem enten at undlade at vise noget for en dommer og risikere, at bevisusikkerhed medfører indskrænkninger i pressefriheden, eller at vise optagelser for en dommer med den konsekvens, at mediernes optagelser udleveres.

Med henvendelsen håber medierne at få tilbageført retstilstanden til den, der var indtil 2015.

”Der er ikke nogen tungtvejende grunde til at indrette loven således, at domstolene skal være i tvivl om indholdet af, hvad et medie som led i sin publicistvirksomhed ønsker at informere befolkningen om.”

”Det er derfor noget, der bør overvejes snarest, inden anden kritisk journalistik bremses for offentligheden på grund af utidssvarende regler i retsplejeloven,” lyder det i brevet.

Frygter, optagelser kommer ud uden redigering

I brevet skitserer TV 2, hvad medierne frygter, der kan ske, hvis retsplejeloven ikke bliver revurderet.

Her nævner TV 2 sagen om dokumentaren ’Moskeerne bag sløret’, der også kom til ved hjælp af skjult kamera.

”En forbudsbegæring fra en person, som måtte have følt sig krænket ved de skete optagelser, ville have givet uoverskuelige udfordringer.”

”En udlevering af optagelser til tredjemand ville bringe optagelser ud af kontrol, medføre spredning eller brudvis offentliggørelse af skjulte optagelser af moskeer og ukendte religiøse miljøer, som ikke vil ske i en grundig redaktionelt bearbejdet form, men derimod uden for kontekst, som få har glæde af. Et retsmøde uden forevisning vil derimod kunne medføre bevismæssig usikkerhed – og dermed øget risiko for forbud.”

 

0 Kommentarer

Læs også

Prisvindende TV 2-dokumentar skal udlevere råbånd

Prisvindende TV 2-dokumentar skal udlevere råbånd: ”Meget problematisk”

20. NOVEMBER 2020
Alle husker Else - men journalisten bag afsløringen er stadig sigtet

Alle husker Else – men journalisten bag afsløringen er stadig sigtet

11. DECEMBER 2020