Vi har spurgt kommunikatørerne: Hvem er I? Her er svarene

Langt de fleste er uddannet som noget andet end kommunikatører, og den største gruppe arbejder i det offentlige. Her er svarene i Journalistens undersøgelse af, hvem kommunikatørerne i DJ er

Mindre end hver femte kommunikatør i DJ har decideret uddannet sig til at arbejde i kommunikation.

Det viser en spørgeundersøgelse, Journalisten har lavet blandt kommunikatørerne i DJ.

Undersøgelsen er sendt ud til 3.340 medlemmer af DJ, der arbejder med kommunikation, og godt og vel hver femte har svaret.

Tilsammen tegner svarene et billede af, hvem kommunikatørerne i DJ er.

For eksempel svarer 60 procent, at de er kvinder, og 40 procent, at de er mænd. Geografisk fordeler DJ-medlemmerne i kommunikation sig, ligesom medlemmerne samlet set, med en betydelig overvægt af medlemmer i hovedstadsområdet.

Nyt karrierespor

Mere interessant er det måske at se på kommunikatørernes uddannelsesbaggrund. Her viser tallene nemlig, at de færreste kommunikatører har taget den lige vej til deres nuværende job. Faktisk er det kun 17 procent – mindre end hver femte – som direkte har en uddannelse i kommunikation.

Langt den største gruppe – 60 procent – har uddannet sig til at være journalister. Blandt den sidste femtedel er adskillige uddannelser repræsenteret. Men mange er enten uddannet som lærer, cand.mag. eller cand.phil. med eller uden en diplomoverbygning i journalistik.

Kommunikatørerne i DJ spænder altså ofte over flere fagligheder end lige den, de arbejder med. Mange har lavet et sporskifte og arbejder med noget andet end det, de oprindeligt har uddannet sig til.

Hvor arbejder vi, og hvad laver vi

I undersøgelsen har Journalisten også spurgt, hvor kommunikatørerne arbejder. Den største gruppe – 32 procent – arbejder i den offentlige sektor. Herefter kommer private virksomheder og interesseorganisationer, NGO’er og politiske partier.

Mere end hver tiende er noget ’andet’, for eksempel selvstændig, freelancer eller studerende kombineret med deltidsjob.

Blandt de mest almindelige opgaver er især tekstproduktion, sociale medier og strategisk kommunikation. Søjlediagrammet herunder viser de fem mest udbredte arbejdsopgaver ifølge spørgeundersøgelsen.

Kommunikatørerne har også svaret, hvad deres arbejdstitel er.

Mest udbredt er ’kommunikationskonsulent’ – som 138 medlemmer skriver, de kan kalde sig. Til sammenligning skriver 70 medlemmer, at de er ’kommunikationsmedarbejdere’, 34, at de er ’kommunikationschef’, 17 svarer, de er ansat som ’pressechef’, og syv fortæller, at de er ’pressemedarbejdere’.

0 Kommentarer

Læs også

Freelancejournalister er ombejlede i K-branchen 5

Freelancejournalister er ombejlede i K-branchen

06. FEBRUAR 2020
Fem råd til freelancejournalister: Sådan får du hul på K-branchen 3

Fem råd til freelancejournalister: Sådan får du hul på K-branchen

06. FEBRUAR 2020
”Den her sag repræsenterede det modsatte af det, Advice er stiftet på; nemlig at godt kommunikationsarbejde skal ske transparent og balanceret. Alt det fejlede vi på.”

Et år efter Falck-skandalen: Vi kan ikke have medarbej­dere, der ikke lever op til vores værdier

29. JANUAR 2020