TV 2 nægtede at anonymisere kilde i artikel om nøgen-program

En makeup-artist fandt for sent ud af, at hun medvirkede i en artikel, der knyttede sig til TV 2 Zulu-programmet ’Date mig nøgen’. Nu kritiserer Pressenævnet, at TV 2 ikke ville anonymisere hende, som hun bad om. ”Vores overbevisning er, at hun er blevet oplyst tilstrækkeligt,” svarer TV 2

Et dating-program med nøgne mennesker kan være ”særligt belastende” at deltage i – også hvis man optræder som ekspertkilde i en foromtale af programmet.

Pressenævnet har udtalt kritik af TV 2, efter at TV 2 Zulu har bragt en webartikel med en makeup-artist som en del af foromtalen til dating-programmet 'Date mig nøgen'. Makeup-artisten var ikke blevet ordentligt oplyst om, at hendes citater ville blive brugt i forbindelse med omtale af et program med nøgne mennesker. Desuden burde TV 2 have anonymiseret kilden, da hun efterfølgende bad om det, fastslår Pressenævnet.

Makeup-artisten fortæller i klagen til Pressenævnet, at hun blev kontaktet for at give sine bedste makeup-tips til en artikel på tv2.dk. Men hun blev særdeles overrasket, da hun tre dage senere så sine gode råd indgå i en artikel om dating-programmet ’Date mig nøgen’ på TV 2 Zulu. Det var en problematisk kontekst for hende, fordi hun er grundlægger af en organisation for voldsudsatte kvinder.

Nøgendating skidt for velgørenhedsarbejde

”Klager har oplyst, at hendes organisation løbende søger fonde og kommunale midler til dens arbejde, og at det kan have store konsekvenser for [Organisationen] økonomisk, at klagers navn dukker op i en artikel med så grænseoverskridende indhold,” skriver Pressenævnet i sin kendelse.

Derfor ville makeup-artisten gerne have sit navn slettet fra artiklen. TV 2 gik med til at ændre artiklens rubrik og tilbød også at fjerne hendes mellemnavn, men de ville ikke fjerne for- og efternavn.

Det burde de have gjort, fastslår Pressenævnet. For ganske vist er et medie kun forpligtet til at anonymisere, afindeksere og afpublicere, når der er tale om oplysninger, som er ”særligt belastende” for en person. Men at blive associeret med et nøgendating-program i tv var netop belastende.

”Nævnet har videre lagt vægt på, at det er skadeligt for [klager] i relation til hendes arbejde med voldsramte kvinder at optræde i en artikel vedrørende et datingprogram, hvor 8 deltagere er nøgne,” hedder det i kendelsen.

TV 2: skønhedstips er ikke følsomt

Journalisten har spurgt TV 2, hvorfor man ikke ville imødekomme makeup-artistens ønske om at blive anonymiseret. Hertil svarer redaktionschef for TV 2 Digital Jacob Bendixen Andersen i en mail:

”Vi vurderede, at en professionel makeup-artists videregivelse af skønhedstips hverken var krænkende eller følsomme. Herudover var der tale om, at makeup-artisten anbefalede et konkret produkt, og det kan ikke gøres anonymt.”

Han tilføjer dog, at TV 2 nu vil afindeksere artiklen.

Jacob Bendixen Andersen fastholder dog, at makeup-artisten godt vidste, at det var et nøgendating-program, hendes udtalelser skulle bruges til. Hun var blevet informeret af journalisten på telefonen.

”Vores overbevisning er, at kilden er blevet oplyst tilstrækkeligt om, hvilken sammenhæng hun optræder i. Vi har ikke haft nogen hensigt om, at hun skulle udtale sig om et emne, hvis hun ikke ønskede at sige noget. Naturligvis ikke,” skriver han.

Her er Pressenævnet dog uenig. Den mailkorrespondance, der var mellem TV 2 og makeup-artisten, nævner ikke noget om ’Date mig nøgen’, og Pressenævnet konkluderer derfor, at hun ikke var ordentligt oplyst og derfor heller ikke havde godkendt at medvirke til programmet. 

Journalisten har været i kontakt med den pågældende makeup-artist, men hun ønsker ikke at udtale sig til denne artikel og ønsker desuden, at hendes navn ikke bliver nævnt.

0 Kommentarer