Styrelse vil gøre det nemmere for journalister – vi har testet systemet

”Langt bedre adgang til tal og fakta om sundhedsvæsenet,” lover Sundhedsdatastyrelsen, der har lanceret en ny version af portalen eSundhed.dk. Journalisten har bedt Altingets sundhedsjournalist Ole Nikolaj Møbjerg Toft om at teste portalen: ”Jeg er mere positiv, end jeg er negativ”

Sundhedsdatastyrelsen har lanceret en ny version af portalen eSundhed.dk, der ifølge styrelsens direktør, Lisbeth Nielsen, er en ny og kraftig forbedring – til glæde for blandt andet pressen.

”Vi har sat kurs mod markant forbedring af vores formidling af data til gavn for patienter, borgere, medier, sundhedsfaglige og mange andre,” siger Lisbeth Nielsen i en pressemeddelelse.

Altingets sundhedsjournalist Ole Nikolaj Møbjerg Toft har testet portalen i halvanden time for Journalisten. Han er positivt stemt over for portalen, som giver bedre adgang til tal og fakta om sundhedsvæsenet.

”Jeg er mere positiv, end jeg er negativ,” siger Ole Nikolaj Møbjerg Toft.

”Der er helt klart sat en kurs mod forbedringer. Men der er stadig et stykke vej, til vi når til Danmarks Statistiks brugervenlighed og ensartethed,” tilføjer han.

Bliv opdateret

Ole Nikolaj Møbjerg Toft er især glad for en ny funktion, hvor man får tilsendt notifikationer, når der er nye tal inden for et bestemt område. Og så responstiden:

”Når du vælger indikatorer eller parametre ud, eksporterer en fil eller noget tredje, så viser ændringerne sig hurtigere. Det er blevet mere overskueligt og nemmere at få et overblik over tallene,” siger han.

Ole Nikolaj Møbjerg Toft fortæller, at han ellers var holdt op med at bruge portalen.

”Jeg gik tit død i et eller andet. Det var bøvlet. Der var tit nogle tal, som jeg ikke havde adgang til,” siger Ole Nikolaj Møbjerg Toft og fortsætter:

”Men allerede nu er jeg begyndt at hive tal ned. Det er bare grundlæggende sjovt og interessant, at man kan gå ind og kigge på det. Jeg har virkelig på min to do-liste nu, at jeg skal ind og rode med tal igen.”

Problemer med Excel

Det er dog ikke alt, der fungerer lige godt.

Ole Nikolaj Møbjerg Toft oplever problemer, når han skal eksportere en fil til Excel. Så er det ikke altid, at Excel kan regne ud, at der er tale om tal.

”Nogle gange kan Excel ikke forstå, at det er tal, du eksporterer. Og det er, selv om tallene står i de rigtige kolonner,” siger han.

Det betyder, at Ole Nikolaj Møbjerg Toft skal bruge tid på at rense tallene først.

”Det gør det lidt mere bøvlet, hvis du skal lave en graf. Det er bare sådan noget, der skal være styr på, fordi selvfølgelig er det tal,” siger Ole Nikolaj Møbjerg Toft og fortsætter:

”Portalen bærer også præg af, at den ikke er færdig og rundt omkring mangler grundige finpudsninger.”

Ikke en historiemaskine

Ole Nikolaj Møbjerg Toft siger, at der ligger ”gode historier” gemt i portalen.

”Men det er ikke nemt. Det kræver tid og viden. Jeg savner flere begrebsforklaringer til nogle af dataene. Eller årsager til, hvorfor noget er opgjort på en bestemt måde,” siger han.

Derudover skal man som journalist passe meget på med at konkludere noget for hurtigt på baggrund af tallene. Der er for mange forbehold i dataene, som han formulerer det:

”Vi har ikke en historiemaskine. Det er ikke bare sådan, at man kan gå ind og hente nye tal, som man kan skrive en fed historie om,” siger Ole Nikolaj Møbjerg Toft.

”Der er ofte dataspring – fx at man opgør tingene på en ny måde, eller hvor behandlinger er blevet flyttet mellem hospitalerne, så det ser ud, som om der er et fald.”

Lav et kursus

Derfor synes Ole Nikolaj Møbjerg Toft, at Sundhedsdatastyrelsen skulle lave et kursus eller et webseminar i, hvordan man får mest muligt ud af portalen.

”Hvis styrelsen giver pizza, så sætter jeg gerne en eller to dage af til at give input til, hvordan portalen kan gøres bedre. Fordi der er meget at rydde op i endnu, men det kan blive rigtig godt,” siger han.

Når det er sagt, så tror han ikke, at der er mange steder i verden, hvor borgere, patienter og journalister har adgang til så detaljeret data som i Danmark.

”Det skal vi bare lige huske, når man sidder og irriterer sig over nogle ting. Sammenlignet med andre steder i verden er det verdensklasseadgang på det her detaljeringsniveau,” siger Ole Nikolaj Møbjerg Toft.

Sundhedsdatastyrelsens presseansvarlig Ib Roslund sender en udtalelse til Journalisten på vegne af sektionsleder for eSundhed.dk, Lena Thomsen Lind:

’Vi er meget glade for Oles kommentarer. Portalen er en del af et større projekt, hvor fokus er på større anvendelighed og gennemsigtighed i de opgørelser, der er lavet. Her er det kun godt med kommentarer og indspark fra folk, der bruger den – ikke mindst journalister. Derfor rammer Oles kommentarer plet i de punkter, vi gerne vil arbejde endnu mere på. Vi tør allerede love nu, at der kommer flere brugervejledninger hen over de næste par måneder. Og vi inviterer meget gerne til et stykke pizza og en snak om, hvordan vi kan gøre det endnu bedre,” siger hun og tilføjer, at Sundhedsdatastyrelsen laver en særlig session om portalen på Folkemødet i år, især for journalister.

0 Kommentarer

Læs også

Oplysning om sundhed på SoMe skal være modvægt til pressen

07. MARTS 2018

Flere medier på rette vej i GDPR-junglen

04. SEPTEMBER 2018

Flere medier på rette vej i GDPR-junglen

04. SEPTEMBER 2018