Sådan dækker DR Fyn kommunalvalget

Meningsmålinger er droppet til fordel for journalistik, der skal komme tættere på fynboerne. ”Vi vil forsøge at få den konstruktive journalistik ind i valgkampen,” siger redaktionschef Peder Meisner. DR Fyn samarbejder bl.a. med andre medier om fælles valgmøder

Hvordan dækker vidt forskellige medier fra hver deres ende af landet det kommende kommunalvalg? Det belyser Journalisten i en interviewserie, hvor medierne fortæller om nye tiltag, ligesom de beskriver succeser og fiaskoer ved det seneste kommunalvalg i 2013.

Dette er første artikel i serien.

 

Redaktionschef Peder Meisner, DR Fyn

 

Hvilke nye tiltag har I for dækningen i år?

”Vi samarbejder med de øvrige medier på Fyn og SDU om et projekt, der hedder STEM’RNE, som går ud på at forsøge at hæve stemmeprocenten blandt unge mellem 18 og 25 år til 80 procent fra de nuværende cirka 60 procent. Vi har lavet en fælles redaktion, som hvert medie har leveret et par unge medarbejdere til. Der er både noget undervisning, noget journalistik og noget event i det, og det er interessant for os som medier, fordi de unge er en målgruppe, som vi traditionelt har haft meget svært ved at få fat på,” siger Peder Meisner, redaktionschef hos DR Fyn.

Hvordan vil I overordnet set dække kommunalvalget?

”Overskriften for hele vores valgdækning er ’tættere på’, for det er jo ikke bare ét valg. For vores vedkommende er det 10 forskellige kommunalvalg plus et regionsrådsvalg.”

”For at komme tættere på, har vi besluttet at sætte en reporter på hver enkelt kommune. Det har vi også gjort tidligere, men det er nyt, at vi har sat dem på meget tidligt, så de allerede i august var ude at tale med borgere og politikere for at orientere sig om problemstillingerne i den enkelte kommune, så vi kan få dem identificeret. Det giver en større grundforståelse for de enkelte kommuner og en mere løbende dækning. Det er også disse reportere, der laver et portræt af hver enkelt kommune til dr.dk.”

”Vi vil bygge vores dækning op om almindelige menneskers konkrete problemstillinger, som vi så vil forsøge at perspektivere, frem for som normalt at tage en abstrakt problemstilling, som vi så forsøger at finde en case på.”

”Desuden vil vi lægge vægt på også at se på løsninger og ikke kun problemer. Det kan være, at en kommune har lavet en god løsning på et område, som de andre måske kan lade sig inspirere af. Vi vil forsøge at få den konstruktive journalistik ind i valgkampen, så det hele ikke kun handler om, at de ældre får dårlig mad,” siger Peder Meisner.

Hvad fungerede ikke i jeres dækning i 2013, da I sidst dækkede kommunalvalget?

”Den største fælles lære på DR var det med at bruge exitprognoser, som viste sig at være helt skæve. Både meningsmålinger og exitprognoser ved kommunalvalg er præget af ret stor usikkerhed, og derfor har vi hos DR valgt at sige, at vi slet ikke bruger eller omtaler meningsmålinger eller exitprognoser ved kommunalvalget.”

”Et andet problem var, at vi sidste gang troede, at vi kunne sende live fra alle steder via mobilnetværket. Det kunne vi også i teorien, men vi oplevede problemer med båndbredden og kunne ikke komme ordentligt igennem, når der stod en tv-station ved siden af, som også sendte live over mobilnetværket. Der måtte vi få reporterne til at ringe op på en almindelig mobiltelefon med den forringede lydkvalitet, det nu giver. Men vi forventer ikke samme problemer i år, da mobilnetværket siden er blevet langt bedre.”

Hvad var den største succes for jer sidste gang? [quote:0]

”Noget af det, jeg var mest stolt af, var vores samarbejde med TV 2 Fyn om at lave fælles valgmøder ude i de enkelte kommuner. Vi lavede radio om eftermiddagen og tv om aftenen, men med nogle af de samme mennesker. Det var et godt samarbejde, som vi gentager i år. Det giver merværdi, når vi går sammen om at skabe interesse for kommunalvalget. Det giver samlet set større opmærksomhed om de enkelte valgmøder, når folk både hører det i radioen og ser det i fjernsynet, og der kommer også flere vælgere som publikum til møderne,” siger Peder Meisner.  

Hvad gør I for at løfte jeres visuelle og grafiske dækning af kommunalvalget?

”Der er vi en del af en dr.dk-skabelon, hvor folkene på dr.dk har arbejdet med det visuelle udtryk for os, som vi så selv fylder, ord, lyd, billeder og oplysninger ind i.”

0 Kommentarer