Rapport: Medierne taler en ny kold krig frem

Ny forskningsrapport fra DMJX anklager de danske medier for at tale en ny kold krig frem. »Vi er meget kritiske overfor Ruslands-dækningen,« siger rapportens projektleder. Berlingskes udlandsredaktør afviser kritikken

Rusland løber med næsten halvdelen af spaltepladsen i de danske mediers dækning af de ti største tærskellande, som også tæller Kina, Indien og Brasilien. Det viser forskningsrapporten ”Mediernes (nye) verdensbilleder” fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

I projektet har en række forskere og undervisere blandt andet analyseret syv dages udlandsdækning i februar-marts 2015 i de toneangivende danske medier.

Af rapporten fremgår det, at Rusland og Putin dæmoniseres i en form for koldkrigs-dækning.

”Gennem et negativt ordvalg og et forsimplet modsætningsforhold mellem Øst og Vest taler de danske nyhedsmedier en ny kold krig frem med en bipolær fremstilling af dem og os”, konkluderer rapporten blandt andet.

Lars Kabel, der er projektleder på rapporten, pointerer, at det er meget relevant, at de danske medier har stor fokus på Rusland, men han mener, at dækningen er for forenklet, og at medierne mangler at forstå og formidle Ruslands handlemønstre.

»Vi er meget kritiske overfor Ruslands-dækningen. Vi bliver nødt til at have en journalistik, der også fremstiller situationen ud fra Ruslands synsvinkel, som er, at NATO og EU er gået hånd i hånd om at være aggressivt udfarende mod øst fra det øjeblik, Berlinmuren faldt,« siger Lars Kabel.

Rapporten afdækker, at Rusland og især præsident Putin fremstår antidemokratisk, aggressiv og utilregnelig – det stik modsatte af de positive vestlige værdier.

»Vi siger ikke, at Putin ikke er, som han bliver beskrevet i medierne. Men vi siger, at der er et stort hul i dækningen i forhold til at tydeliggøre, at det altså ikke kun er det rene vanvid, det der foregår i Rusland set fra et russisk perspektiv,« siger Lars Kabel.

Berlingske afviser kritikken

Anna Libak, der er udlandsredaktør på Berlingske og ruslandskender, afviser Lars Kabels kritik.

»Det er korrekt, at dækningen af Rusland er meget kritisk. Men det skyldes simpelthen virkeligheden. Det skyldes, at der er meget at være kritisk over. Og det er mediernes opgave at viderebringe, hvad der sker. Og så må folk selv tage stilling,« siger Anna Libak.

Hun understreger, at hun selv på Berlingske har skrevet flere kommentarer om, hvorfor Putin og Rusland agerer, som de gør.

»Jeg har selv beskrevet masser af gange, at Putin har stor opbakning fra den russiske befolkning, og at han handler ud fra Ruslands nationale interesser, hvor han forsøger at positionere sig i forhold til Vesten.«

Rapporten afdækker, at medierne har en tendens til at dæmonisere Putin og Rusland. Hvad siger du til det?

»Jeg mener ikke, at vi dæmoniserer. Det, vi skriver, er det, der foregår i Rusland. Rusland og Putin vil bruge alle midler for at få mere magt. Det er et erklæret mål. Det kan man mene er negativt eller positivt, men det er sådan, det er,« siger Anna Libak.

Hun pointerer, at Berlingske lader alle stemmer i Ruslands-debatten kommer til orde, så der er en bred dækning og debat.

»Jeg tror faktisk, at stort set alle dem, der har sendt kronikker ind med en vis kvalitet, og som har haft det modsatte synspunkt af, at det er forkert, det Rusland gør, de er kommet til orde,« siger Anna Libak.

Hun fortæller, at man på Berlingske er ”fuldstændig desperate” efter gode nyheder fra Rusland.

»Hver gang, der overhovedet er en lejlighed til at sige noget positivt om Rusland, så vil vi gerne gøre det. Men det er ikke styrende for vores dækning. Vi skriver, hvad der foregår.«

Konflikt og krise dominerer

En anden af rapportens konklusioner er, at det er få og store dagsordener, der dominerer i udenrigsdækningen, og at der typisk er fokus på konflikt, krise og aktuelle begivenheder.

Rapporten fastslår også, at dækningen af Latinamerika er belastet af stereotype fortællinger om narko, korruption og erotisk livsstil.

»Det er fordi, det er et nedprioriteret område. Medierne har ikke ret mange udstationerede korrespondenter i Latinamerika, og Ritzau følger det ikke ordentligt,« siger Lars Kabel.

Der er derimod ved at ske en ændring i dækningen af Afrika. Medierne har stadig fokus på sult, død, konflikt og brændpunkter, men der fortælles også væksthistorier om ”Det nye Afrika” for eksempel omkring mobil-kulturen i Kenya.

Nyt journalistisk ideal

Lars Kabel synes som helhed, at man kan blive meget velorienteret om verden ved at bruge de danske medier.

»Det er ikke nok kun at bruge ét medie. Men hvis man sammensætter en ambitiøs mediepalette og orienterer sig bredt, så kan man danne sig et fornuftigt billede af verden,« siger Lars Kabel.

Han vurderer dog, at idealforestillingen om, at mediernes udenrigsdækning løbende skal afspejle de vigtigste hændelser og udviklingstendenser i verden, er under pres.

»Der er ikke nogen tvivl om, at den idealforestilling er under pres, og den er heller ikke accepteret længere blandt en del af de udenlandsredaktører, vi har interviewet i både Danmark og udlandet.«

»Idealet for dem er at finde noget stof, som passer til de behov, som deres kernemålgrupper har. Og det kan være, at de så udgrænser Latinamerika for eksempel, fordi de ikke tolker det som vigtigt for deres målgruppe,« siger Lars Kabel.

Han mener, det er problematisk, hvis medierne tager så meget udgangspunkt i læserne og brugerne, at man kun dækker det, som de efterspørger.

»Mange af de her tærskellande bliver kun dækket sporadisk. Det er kun Rusland og Kina, der bliver dækket massivt,« siger Lars Kabel.

Rapporten viser, at de danske medier endnu ikke har fået øjnene op for Indiens rolle i verdenssamfundet. Således bliver Indien primært dækket i forbindelse med for eksempel voldtægter.

»Det duer ikke, at der er så lidt fokus på Indien, som det er tilfældet. Det er virkelig problematisk, for Indien er på vej til at blive et land med en betydning, der nærmer sig Kina,« siger Lars Kabel.

Rapporten, som du kan læse her, består af fire kvantitative og kvalitative undersøgelser, analytisk tekstlæsning, diskursanalyser og interview med 17 danske og udenlandske redaktører og udenrigsjournalister.

13 Kommentarer

Thomas Hahn-Thomsen
2. DECEMBER 2016
Anna Libaks svar på Lars
Anna Libaks svar på Lars Kabels kritik er en hurtig og flot afviftning
af en berettiget kritik. Resten er en slags reklametekst og helt færdig til at blive trykt som en folder for "Berligske Tidende"!
Medierne idag er spækket med ofte unavngivne "eksperter" og "kendere", men nu ved jeg, at Anna er "Ruslandskender".
"Dækningen af Rusland er kritisk, fordi der meget at være kritisk over". Det svarer jo ikke på,om dækningen af Rusland er uforholdsmæssigt mere kritisk overfor Rusland og Putin end overfor t.ex. USA, UK, Frankrig osv., og det er jo det kritikken handler om!!
"Rusland og Putin vil bruge alle midler for at få mere magt.": Dette er jo en massiv påstand, for at sige det mildt, og hvordan Anna kan vide dette, overgår min forstand. Det må hænge sammen med, at Anna er "Ruslandskender",for hvordan skulle hun ellers kunne se ind i hovedet på Vladimir Putin og ovenikøbet kunne afsløre for os, at man fra russisk side er parat til at hæmningsløst bruge ALLE midler, for at rage magt til sig? Det er denne dæmonisering rapporten handler om.
Længere nede finder jeg et godt eksempel på netop dette:
Jens Mørch
Naturligvis fremstilles situation som Kold Krig - Putin har oprustet konstant siden 2009, det er først nu at vi er begyndt at vågne op. Klart at Putin fremstilles i medierne som den onde, når han nu er det....!
Ruslands forsvarsbudget er 1/10 af USA's. USA har militær nærværen i over 74 lande med over 800 militærbaser (100 i Italien, 140 i Tyskland osv). Ruslands flåde er minimal og gammel. Sagen er, at Ruslands hær er en forsvarshær og IKKE en erobringshær. Tanken er et forsvare "Moderlandet", som fylder 1/8 af jordens areal, og ikke drive imperialisme! Det behøver man ikke være 5-stjernet general, for at forstå!!At Putin skulle være ond, det skal man vist være "Ruslandskender" for at vide!!
"At man på Berlingske er ”fuldstændig desperate” efter gode nyheder fra Rusland, det glæder mig meget.Så kan jeg se frem imod at få optaget nogle artikler i Berlingske Tidende og med tak til!

Jens Jørgen Nielsen
24. OKTOBER 2016
Jeg har skrevet flere bøger
Jeg har skrevet flere bøger om Rusland, optrådt i deverse medier, beskæftiget mig med landet i årtier. Men Anne Libak, jeg har sendt et tocifret antal kronikforslag til Berlingske, men altid fået dem tilbage. Jeg har fået optaget flere kronikker i Jyllands Posten, Politiken og andre medier. Men aldrig i Berlingske! hvilken anden konklusion kan jeg komme til, end at I tilsyneladende kun interesseret i jeres egen indforståede opfattelse af Rusland?
Jens Yde
13. JULI 2016
Forskningsrapporten
Forskningsrapporten "Mediernes (nye) verdensbilleder" introducerer læseren for ordet "domesticere", der nævnes mere end 80 gange. Domesticere bruges almindeligvis om dyr og planter, der skal vænne sig til menneskets nærværelse; d.v.s. at tæmme.

I den omtalte medierapport har ordet fået en sjældent kendt betydning: Domesticering er dette at bruge ‘den tyske vinkel’, ‘den hollandske kendis’ eller ‘den norske lokalkilde’ for at fortælle historien. (Domesticering som begreb beskrives i artikel 3, Kresten Johansens analyse af nyhederne i en hel 2015-uge. Se også Ruigrok & van Atteveldt, 2007).

Hvor vigtige er korrespondenter og udsendte journalister? Kan de overhovedet tilføre værdi?, spørger de seks mænd bag rapporten sig selv.

Svaret er selvfølgelig, at vi kan få at vide, hvad der foregår inde i hovederne på Uffe Ellemann-Jensen og andre, der ses på EU's familiebilleder.

For nylig fortalte fortalte TV2's Svenning Dalgaard, der har læst statskundskab på Aarhus Universitet, at vi står med store problemer: Putin, Islamisk Stat og Donald Trump, hvortil intervieweren og TV2-korrespondenten Lotte Mejlhede supplerede - "og Brexit". Samtalen blev produceret på en altan i en baggård i EU.
Claus Oreskov
6. JULI 2016
Spækket med negativt laede
Spækket med negativt laede ord, og stereotyper, forsætter dansk presse den ensporede negative fortælling om Rusland og Putin – også her hvor formen, tilsyneladende til gode ser, begge sider i konflikten mellem NATO og Rusland. Men det er kun narrefisse og klassens vågne elev vil heldigvis hurtigt gennemskue hykleriet!
http://politiken.dk/tv/ECE3286047/derfor-er-droemmen-om-et-fredeligt-og-afrustet-europa-ved-at-briste/#loggedin
Torben Selch
5. JULI 2016
Arrogancen i danske medier er
Arrogancen i danske medier er til at tage og føle på - både hvad angår BRIC landene - og Rusland/Putin i særdeleshed. Men generelt for hele den ikke-vestlige verden.
Heldigvis er DK et lille ubetydelig land, og dansk presse ubetydelig og usynlig i verdenen.
Den ny verdens orden - hvor flere og flere ikke-vestlige land siger fra. Flere og flere af disse lande har opdaget Vestens "Economic Hitman". De siger fra overfor den Amerikanske/Vesteuropæiske model.
Det smutter hen over hovedet på den danske presse - som hovedsagelig henter deres "inspiration" fra Reuter/Ritzau.
Den ensidige koldkrigsretorik - fra både JP, B.dk og de underlødige (EB og BT - men ikke mindst Rossioofoben Information - kan bidrage til dansk deltagelse i fatale beslutninger både hos politikere, men ikke mindst en 'blindfolding' af de danske folk - men ikke kun det.

Den helt enorme forvandling som Rusland og Kina oplever - synes at suse hen over hovedet også. Det er en skam, det kunne have bragt DK ind på et område med vækst og fremtidige handelsmuligheder.

But keep trying - løbet synes at være kørt - BRIC, Silk Road og Sydamerikas 'vækkelse" imod et CIA styret og kontrollerende USA, samt ikke mindst den reelle vækkelse i Mellemøsten med en fremtid hvor Syrien, Iran, Libyen og Iraq, vil komme til at stå stærkt/stærkere økonomisk - der står vi vha. Den danske presse også - tilbage med sorteper.

Så put med Dansk presse - Kina/Rusland og den øvrige verden udenfor Nato/USA er sikkert bedøvende ligeglade.

Udenlands journalistikken i DK har marginaliseret sig selv totalt - bruger den selv maksimalt som 'trikker' til at søge mere seriøse artikler på udenlandske medier om emnet.

Flere