search

Rapport: Medierne taler en ny kold krig frem

Ny forskningsrapport fra DMJX anklager de danske medier for at tale en ny kold krig frem. »Vi er meget kritiske overfor Ruslands-dækningen,« siger rapportens projektleder. Berlingskes udlandsredaktør afviser kritikken

Rusland løber med næsten halvdelen af spaltepladsen i de danske mediers dækning af de ti største tærskellande, som også tæller Kina, Indien og Brasilien. Det viser forskningsrapporten ”Mediernes (nye) verdensbilleder” fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

I projektet har en række forskere og undervisere blandt andet analyseret syv dages udlandsdækning i februar-marts 2015 i de toneangivende danske medier.

Af rapporten fremgår det, at Rusland og Putin dæmoniseres i en form for koldkrigs-dækning.

”Gennem et negativt ordvalg og et forsimplet modsætningsforhold mellem Øst og Vest taler de danske nyhedsmedier en ny kold krig frem med en bipolær fremstilling af dem og os”, konkluderer rapporten blandt andet.

Lars Kabel, der er projektleder på rapporten, pointerer, at det er meget relevant, at de danske medier har stor fokus på Rusland, men han mener, at dækningen er for forenklet, og at medierne mangler at forstå og formidle Ruslands handlemønstre.

»Vi er meget kritiske overfor Ruslands-dækningen. Vi bliver nødt til at have en journalistik, der også fremstiller situationen ud fra Ruslands synsvinkel, som er, at NATO og EU er gået hånd i hånd om at være aggressivt udfarende mod øst fra det øjeblik, Berlinmuren faldt,« siger Lars Kabel.

Rapporten afdækker, at Rusland og især præsident Putin fremstår antidemokratisk, aggressiv og utilregnelig – det stik modsatte af de positive vestlige værdier.

»Vi siger ikke, at Putin ikke er, som han bliver beskrevet i medierne. Men vi siger, at der er et stort hul i dækningen i forhold til at tydeliggøre, at det altså ikke kun er det rene vanvid, det der foregår i Rusland set fra et russisk perspektiv,« siger Lars Kabel.

Berlingske afviser kritikken

Anna Libak, der er udlandsredaktør på Berlingske og ruslandskender, afviser Lars Kabels kritik.

»Det er korrekt, at dækningen af Rusland er meget kritisk. Men det skyldes simpelthen virkeligheden. Det skyldes, at der er meget at være kritisk over. Og det er mediernes opgave at viderebringe, hvad der sker. Og så må folk selv tage stilling,« siger Anna Libak.

Hun understreger, at hun selv på Berlingske har skrevet flere kommentarer om, hvorfor Putin og Rusland agerer, som de gør.

»Jeg har selv beskrevet masser af gange, at Putin har stor opbakning fra den russiske befolkning, og at han handler ud fra Ruslands nationale interesser, hvor han forsøger at positionere sig i forhold til Vesten.«

Rapporten afdækker, at medierne har en tendens til at dæmonisere Putin og Rusland. Hvad siger du til det?

»Jeg mener ikke, at vi dæmoniserer. Det, vi skriver, er det, der foregår i Rusland. Rusland og Putin vil bruge alle midler for at få mere magt. Det er et erklæret mål. Det kan man mene er negativt eller positivt, men det er sådan, det er,« siger Anna Libak.

Hun pointerer, at Berlingske lader alle stemmer i Ruslands-debatten kommer til orde, så der er en bred dækning og debat.

»Jeg tror faktisk, at stort set alle dem, der har sendt kronikker ind med en vis kvalitet, og som har haft det modsatte synspunkt af, at det er forkert, det Rusland gør, de er kommet til orde,« siger Anna Libak.

Hun fortæller, at man på Berlingske er ”fuldstændig desperate” efter gode nyheder fra Rusland.

»Hver gang, der overhovedet er en lejlighed til at sige noget positivt om Rusland, så vil vi gerne gøre det. Men det er ikke styrende for vores dækning. Vi skriver, hvad der foregår.«

Konflikt og krise dominerer

En anden af rapportens konklusioner er, at det er få og store dagsordener, der dominerer i udenrigsdækningen, og at der typisk er fokus på konflikt, krise og aktuelle begivenheder.

Rapporten fastslår også, at dækningen af Latinamerika er belastet af stereotype fortællinger om narko, korruption og erotisk livsstil.

»Det er fordi, det er et nedprioriteret område. Medierne har ikke ret mange udstationerede korrespondenter i Latinamerika, og Ritzau følger det ikke ordentligt,« siger Lars Kabel.

Der er derimod ved at ske en ændring i dækningen af Afrika. Medierne har stadig fokus på sult, død, konflikt og brændpunkter, men der fortælles også væksthistorier om ”Det nye Afrika” for eksempel omkring mobil-kulturen i Kenya.

Nyt journalistisk ideal

Lars Kabel synes som helhed, at man kan blive meget velorienteret om verden ved at bruge de danske medier.

»Det er ikke nok kun at bruge ét medie. Men hvis man sammensætter en ambitiøs mediepalette og orienterer sig bredt, så kan man danne sig et fornuftigt billede af verden,« siger Lars Kabel.

Han vurderer dog, at idealforestillingen om, at mediernes udenrigsdækning løbende skal afspejle de vigtigste hændelser og udviklingstendenser i verden, er under pres.

»Der er ikke nogen tvivl om, at den idealforestilling er under pres, og den er heller ikke accepteret længere blandt en del af de udenlandsredaktører, vi har interviewet i både Danmark og udlandet.«

»Idealet for dem er at finde noget stof, som passer til de behov, som deres kernemålgrupper har. Og det kan være, at de så udgrænser Latinamerika for eksempel, fordi de ikke tolker det som vigtigt for deres målgruppe,« siger Lars Kabel.

Han mener, det er problematisk, hvis medierne tager så meget udgangspunkt i læserne og brugerne, at man kun dækker det, som de efterspørger.

»Mange af de her tærskellande bliver kun dækket sporadisk. Det er kun Rusland og Kina, der bliver dækket massivt,« siger Lars Kabel.

Rapporten viser, at de danske medier endnu ikke har fået øjnene op for Indiens rolle i verdenssamfundet. Således bliver Indien primært dækket i forbindelse med for eksempel voldtægter.

»Det duer ikke, at der er så lidt fokus på Indien, som det er tilfældet. Det er virkelig problematisk, for Indien er på vej til at blive et land med en betydning, der nærmer sig Kina,« siger Lars Kabel.

Rapporten, som du kan læse her, består af fire kvantitative og kvalitative undersøgelser, analytisk tekstlæsning, diskursanalyser og interview med 17 danske og udenlandske redaktører og udenrigsjournalister.

Kommentarer
13
Steen Ole Rasmussen
28.06.16 08:29
Der er stærke kræfter på
Der er stærke kræfter på begge sider af grænsen mellem "os og dem", som har brug for konflikten/den kolde krig.
Mediernes italesættelse af realiteten, realitetens italesættelse er altid på spil.
https://ing.dk/debat/murens-fald-og-koldkrigerens-putins-genkomst-172281
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
28.06.16 14:19
Alle de store
Alle de store våbenproducenter har nogle velbetalte og dygtige spindoktorer, og medierne viderbringer ukritisk alle de historier, som de konstant spreder for at skabe mistro og frygt.

Og for at gøre det hele værre, så har alle de store medier af sparehensyn afskaffet det med at have deres egne korrespondenter placeret ude i verden, som kunne gi' avisernes læsere et objektivt og nuanceret billede af udviklingen i Rusland.
Fremhævet af Journalisten
Jens Mørch
28.06.16 14:42
Naturligvis fremstilles
Naturligvis fremstilles situation som Kold Krig - Putin har oprustet konstant siden 2009, det er først nu at vi er begyndt at vågne op. Klart at Putin fremstilles i medierne som den onde, når han nu er det....
Fremhævet af Journalisten
Uffe Ellemann-Jensen
29.06.16 09:37
Da jeg hørte Lars Kabel i
Da jeg hørte Lars Kabel i radioen i morges, blev jeg ret ophidset over hans manglende forståelse for, at Rusland under Putin har brudt afgørende med spillereglerne, der kom ud af Helsinki-processen, samt den kendsgerning, at Putin har placeret sig selv som personifikationen af magten i Rusland. Det var som at høre en tysk "Putin-versteher". Så fik jeg læst rapporten - og den forekommer sober og saglig. Den giver ikke grundlag for projektlederens konklusioner om, at danske medier "dæmoniserer" og taler en ny kold krig frem.
Fremhævet af Journalisten
Steen Ole Rasmussen
29.06.16 21:04
Putin har aldrig været noget
Putin har aldrig været noget godt forbillede for os her i vest. Det er slet ikke det.
Det interessante er, at medierne først fik øje for det med Krim(inaliteten-i vestlige optik) Borgerne i Krim var ikke imod, og russerne ville beholde sin flåde. Afstemningerne i de russisktalende regioner, seperatismen havde allerede en hvis folkelig opbakning i regionerne, og blev nærmest ren da man mødte volden fra de ultranationalistiske "vestligtorienterede" overløbere fra maidenrevolten,Viktor Janukovitjs banemænd.
Det er selvfølgelig øst mod vest i Ukraine, åben konflikt. Her som der er det "konfliktens realitet" der melder sig, og den manifesterer sig i koldkrigens arkaiske referenceramme af semantiske værdier. Kald bare denne selektive opmærksomhed for framing. Det virker lidt plat, lidt moderne, men er egentlig bare postmodernisme, dvs. symptom på viljen til at stå for det renere, objektive, analytiske i beskrivelsen, dvs. uskylden.
Jeg går ind for skyldigheden, min og eller selve selektiviteten. Den er ikke til at komme uden om. Beskrivelsen må bekende sig til intentionen om at gøre forskellen, sætte det satte. Problemet er, at den store fortælling er brudt sammen.
For tre år siden var Putin relativt populær i vest. Det galt ikke for mig: http://www.arbejdsforskning.dk/pdf/art-203.pdf
Så kom medierne efter det: https://ing.dk/debat/murens-fald-og-koldkrigerens-putins-genkomst-172281
Man fortsætter fortællingen, selv om den lugter underligt:
https://www.youtube.com/watch?v=UZ8b1C9P82g
Det vil ikke være nogen objektiv beskrivelse, hvis jeg sætter Uffe Ellemann ind som koldkrigeren, i det jeg har formuleret om fænomenet. Men kan man se ham i rammen!
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
29.06.16 21:30
Det som Rusland og Putin har
Det som Rusland og Putin har haft gang i Ukraine og på Krim, er i substansen ikke væssentligt forskelligt for alle de aktioner, som skiftende amerikanske præsidenter hen over de sidste 30 år, har ladet CIA udføre i en række mellem- og sydamerikanske lande.
Fremhævet af Journalisten
Claus Oreskov
05.07.16 16:24
Anna Libak uvidenhed om
Anna Libak uvidenhed om Rusland og russiske forhold overgås kun af hendes uvidenhed på området. Jeg husker 9 maj 2015 hvor hun i deadline sagde vi skulle boykotte Rusland fordi de på denne dag bar St.Georgs båndet i solidaritet med Donbas. Hun forstår ikke at det er omvendt, at frihedskæmperne fra Donbas bære St. Georgsbåndet i solidaritet med Rusland. Hvert år den 9 maj bærer veteranerne og alle andre St. Georges båndet uanset Donbas eller ej. Jeg skriver ikke dette for at håne Libak, men fordi jeg er målløs over hendes uvidenhed!
Fremhævet af Journalisten
Claus Oreskov
05.07.16 16:49
Jeg har i mange år arbejdet i
Jeg har i mange år arbejdet i Rusland for oprindelige folks anliggender og her er et eksempel på manipulering og spredning af misinformation. I 2013 fik urfolks organisationen RAIPON af de russiske mødigheder (som fik økonomisk støtte fra DK) besked på at lukke deres kontorer. I Rusland skal en ngo være regestret som juridisk person, hvis de skal have en officiel bankbog. Det gør at skattevæsnet juridisk set kan få adgang til, at se deres bankbøger. 2 af RAIPONs kontorer manglede en sådan juridisk person og foreningen gjorde ikke noget ved problemet trods flere henvendelser fra mødighederne. Da så RAIPONs kontoer blev lukket, kunne foreningen ikke deltage i Arktisk råds møder. Det blev med det samme i Skandinavien og Grønland fremstillet som Putins chikane af urfolkene. En tilsvining af Putin og Rusland fulgte i alle medier. Jeg henvendte mig til flere medier for at få dem til at forstå situationen, men det var umuligt at råbe dem op. Nu havde de en sag og det ville de ikke opgive. Ingen steder kom jeg igennem med de korrekte oplysninger! Det hele endte med at udenrigsministeriet bevilligede 800000 Kr. gennem den internationale ngo IWGIA til RAIPON til en konference i Nord Rusland. Konferencens mål var demokratifremmende arbejde således at RAIPONs kontorer kunne genåbnes og RIAPON igen kunne deltage i urfolks sammenhænge i Arktisk råd. 10 dage før konferencen kunne man læse i russiske aviser at RAIPON nu havde fået oprettet de 2. juridiske personer som loven krævede og at RAIPONs hovedkontor derfor var genåbnet. Daværende præsident for RAIPON Pavel Sulyandziga udtalte til pressen i Rusland at det tog ham 20 minutter at ordne formaliteterne med myndighederne. Konferancen til 800000 Kr. blev dog afholdt alligevel imod alle regler for bistand!
Fremhævet af Journalisten
Torben Selch
05.07.16 20:45
Arrogancen i danske medier er
Arrogancen i danske medier er til at tage og føle på - både hvad angår BRIC landene - og Rusland/Putin i særdeleshed. Men generelt for hele den ikke-vestlige verden.
Heldigvis er DK et lille ubetydelig land, og dansk presse ubetydelig og usynlig i verdenen.
Den ny verdens orden - hvor flere og flere ikke-vestlige land siger fra. Flere og flere af disse lande har opdaget Vestens "Economic Hitman". De siger fra overfor den Amerikanske/Vesteuropæiske model.
Det smutter hen over hovedet på den danske presse - som hovedsagelig henter deres "inspiration" fra Reuter/Ritzau.
Den ensidige koldkrigsretorik - fra både JP, B.dk og de underlødige (EB og BT - men ikke mindst Rossioofoben Information - kan bidrage til dansk deltagelse i fatale beslutninger både hos politikere, men ikke mindst en 'blindfolding' af de danske folk - men ikke kun det.

Den helt enorme forvandling som Rusland og Kina oplever - synes at suse hen over hovedet også. Det er en skam, det kunne have bragt DK ind på et område med vækst og fremtidige handelsmuligheder.

But keep trying - løbet synes at være kørt - BRIC, Silk Road og Sydamerikas 'vækkelse" imod et CIA styret og kontrollerende USA, samt ikke mindst den reelle vækkelse i Mellemøsten med en fremtid hvor Syrien, Iran, Libyen og Iraq, vil komme til at stå stærkt/stærkere økonomisk - der står vi vha. Den danske presse også - tilbage med sorteper.

Så put med Dansk presse - Kina/Rusland og den øvrige verden udenfor Nato/USA er sikkert bedøvende ligeglade.

Udenlands journalistikken i DK har marginaliseret sig selv totalt - bruger den selv maksimalt som 'trikker' til at søge mere seriøse artikler på udenlandske medier om emnet.
Fremhævet af Journalisten
Claus Oreskov
06.07.16 11:13
Spækket med negativt laede
Spækket med negativt laede ord, og stereotyper, forsætter dansk presse den ensporede negative fortælling om Rusland og Putin – også her hvor formen, tilsyneladende til gode ser, begge sider i konflikten mellem NATO og Rusland. Men det er kun narrefisse og klassens vågne elev vil heldigvis hurtigt gennemskue hykleriet!
http://politiken.dk/tv/ECE3286047/derfor-er-droemmen-om-et-fredeligt-og-afrustet-europa-ved-at-briste/#loggedin
Fremhævet af Journalisten
Jens Yde
13.07.16 06:27
Forskningsrapporten
Forskningsrapporten "Mediernes (nye) verdensbilleder" introducerer læseren for ordet "domesticere", der nævnes mere end 80 gange. Domesticere bruges almindeligvis om dyr og planter, der skal vænne sig til menneskets nærværelse; d.v.s. at tæmme.

I den omtalte medierapport har ordet fået en sjældent kendt betydning: Domesticering er dette at bruge ‘den tyske vinkel’, ‘den hollandske kendis’ eller ‘den norske lokalkilde’ for at fortælle historien. (Domesticering som begreb beskrives i artikel 3, Kresten Johansens analyse af nyhederne i en hel 2015-uge. Se også Ruigrok & van Atteveldt, 2007).

Hvor vigtige er korrespondenter og udsendte journalister? Kan de overhovedet tilføre værdi?, spørger de seks mænd bag rapporten sig selv.

Svaret er selvfølgelig, at vi kan få at vide, hvad der foregår inde i hovederne på Uffe Ellemann-Jensen og andre, der ses på EU's familiebilleder.

For nylig fortalte fortalte TV2's Svenning Dalgaard, der har læst statskundskab på Aarhus Universitet, at vi står med store problemer: Putin, Islamisk Stat og Donald Trump, hvortil intervieweren og TV2-korrespondenten Lotte Mejlhede supplerede - "og Brexit". Samtalen blev produceret på en altan i en baggård i EU.
Fremhævet af Journalisten
Jens Jørgen Nielsen
24.10.16 13:59
Jeg har skrevet flere bøger
Jeg har skrevet flere bøger om Rusland, optrådt i deverse medier, beskæftiget mig med landet i årtier. Men Anne Libak, jeg har sendt et tocifret antal kronikforslag til Berlingske, men altid fået dem tilbage. Jeg har fået optaget flere kronikker i Jyllands Posten, Politiken og andre medier. Men aldrig i Berlingske! hvilken anden konklusion kan jeg komme til, end at I tilsyneladende kun interesseret i jeres egen indforståede opfattelse af Rusland?
Fremhævet af Journalisten
Thomas Hahn-Thomsen
02.12.16 18:49
Anna Libaks svar på Lars
Anna Libaks svar på Lars Kabels kritik er en hurtig og flot afviftning
af en berettiget kritik. Resten er en slags reklametekst og helt færdig til at blive trykt som en folder for "Berligske Tidende"!
Medierne idag er spækket med ofte unavngivne "eksperter" og "kendere", men nu ved jeg, at Anna er "Ruslandskender".
"Dækningen af Rusland er kritisk, fordi der meget at være kritisk over". Det svarer jo ikke på,om dækningen af Rusland er uforholdsmæssigt mere kritisk overfor Rusland og Putin end overfor t.ex. USA, UK, Frankrig osv., og det er jo det kritikken handler om!!
"Rusland og Putin vil bruge alle midler for at få mere magt.": Dette er jo en massiv påstand, for at sige det mildt, og hvordan Anna kan vide dette, overgår min forstand. Det må hænge sammen med, at Anna er "Ruslandskender",for hvordan skulle hun ellers kunne se ind i hovedet på Vladimir Putin og ovenikøbet kunne afsløre for os, at man fra russisk side er parat til at hæmningsløst bruge ALLE midler, for at rage magt til sig? Det er denne dæmonisering rapporten handler om.
Længere nede finder jeg et godt eksempel på netop dette:
Jens Mørch
Naturligvis fremstilles situation som Kold Krig - Putin har oprustet konstant siden 2009, det er først nu at vi er begyndt at vågne op. Klart at Putin fremstilles i medierne som den onde, når han nu er det....!
Ruslands forsvarsbudget er 1/10 af USA's. USA har militær nærværen i over 74 lande med over 800 militærbaser (100 i Italien, 140 i Tyskland osv). Ruslands flåde er minimal og gammel. Sagen er, at Ruslands hær er en forsvarshær og IKKE en erobringshær. Tanken er et forsvare "Moderlandet", som fylder 1/8 af jordens areal, og ikke drive imperialisme! Det behøver man ikke være 5-stjernet general, for at forstå!!At Putin skulle være ond, det skal man vist være "Ruslandskender" for at vide!!
"At man på Berlingske er ”fuldstændig desperate” efter gode nyheder fra Rusland, det glæder mig meget.Så kan jeg se frem imod at få optaget nogle artikler i Berlingske Tidende og med tak til!

Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen