Ny studieformand: Bedre trivsel til gengæld for lavere løn

Sara Rud bliver 1. januar formand for Danske Mediestuderende. Hun vil kæmpe for bedre trivsel for alle mediestuderende – og især praktiktiden kræver ekstra fokus. ”Jeg er bange for, at nogle praktikanter ikke får, hvad de er berettiget til,” siger hun

”Trivslen i vores studietid er ikke god nok. Vi har set mange undersøgelser, der viser, at folk går ned med stress i både studietid og praktiktid. Og det gælder både journalister, kommunikatører og retorikere.”

Sådan siger Danske Mediestuderendes kommende formand, 26-årige Sara Rud. Hun overtager på første dag i 2019 posten efter Thilde Høybye.

Praktikantaftalen indeholder for ”fluffy” begreber

Sara Rud er selv praktikant på DR, og netop praktiktiden er en af hendes vigtigste mærkesager. I marts i år blev en ny praktikantaftale for journalistpraktikanter forhandlet på plads, og hovedpointerne var, at praktikanterne skulle gå ned i løn til gengæld for at få mere læring. 

Men aftalen er mangelfuld, mener Sara Rud, der selv er en del af det første hold journalistpraktikanter på den nye ordning. Blandt andet mener hun, at aftalen indeholder ”fluffy” begreber, som kræver mere afklaring.

Hun fremhæver som eksempel kravet om, at de studerende i praktiktiden skal modtage ”systematisk feedback”. Men hvad er systematisk feedback? spørger hun.

”Man vil ikke i aftalen lægge sig fast på, hvornår, hvordan eller hvor ofte feedbacken skal gives. Det er jo, fordi man vil give en vis frihed til praktikstederne, men jeg er bange for, at nogle praktikanter ikke får, hvad de er berettiget til,” siger hun.

Derudover indeholder aftalen krav om, at de studerende får produktionsfrie læringsdage, og at praktikantvejlederne gennemgår en vejlederuddannelse.

”Nogle praktiksteder er så små, at det vil være virkelig svært for dem at leve op til de forskellige krav. Men man er nødt til at indse, at praktikanternes trivsel er vigtigere, end en artikel bliver færdig til deadline,” siger Sara Rud.

”Det skal vi have de voksne i Dansk Journalistforbund til at forstå. Vi skal have noget for den lønnedgang, vi tog.”

Lønnedgangen for praktikanterne er på cirka 20 procent, og de studerende viste med kampagnen #Fordyrtkøbt utilfredsheden med den lavere løn, mens forhandlingerne var i gang i marts.

Kommunikatørerne bliver glemt

Sara Rud vil også have et stort fokus på kommunikatørerne, og hun mener, der er en tendens til, at de bliver glemt. Særligt i forhold til deres praktiktid.

”Det var et kæmpe gennembrud, at vi fik nogle af kommunikatørerne med i praktikaftalen sidste gang. Men det er stadig for lidt, og vi skal have alle med,” siger hun.

De kommunikatører, der blev omfattet af praktikantaftalen, var kommunikationsstuderende på 6. semester på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Praktikanter skal ikke arbejde ved siden af praktikken

Sara Rud mener derudover, at de mediestuderende universitetspraktikanter skal have bedre vilkår. Som journalistpraktikant i DR har hun siddet side om side med praktikanter fra universiteterne. 

”Vi lavede næsten det samme, men de fik 0 kroner for det. Det må være hårdt for dem, der ikke er på samme vilkår som os,” siger hun.

Hun vil derfor kæmpe for, at flere universitetspraktikanter får den erkendtlighed på 3.000 kroner, som virksomhederne lovmæssigt har mulighed for at give.

”Det er vigtigt, så de studerende ikke behøver have et arbejde ved siden af praktikken for at kunne leve.”

0 Kommentarer